TURQUALITY ve E-TURQUALITY Danışmanlığı

TURQUALITY® bir süreçten çok varlığınızın, şirketinizin, sisteminizin kurumsallaşıp kurumsallaşmadığını denetleyen bir sistemdir. Bu sistemden kaynaklı olarak sizin yetkinliğinize, finansal, marka, ihracat iş planı, insan kaynakları, üretim ya da hizmet sürecinizin kurumsallaşıp kurumsallaşmadığına bakar.

TURQUALITY® bir süreçten çok varlığınızın, şirketinizin, sisteminizin kurumsallaşıp kurumsallaşmadığını denetleyen bir sistemdir. Bu sistemden kaynaklı olarak sizin yetkinliğinize, finansal, marka, ihracat iş planı, insan kaynakları, üretim ya da hizmet sürecinizin kurumsallaşıp kurumsallaşmadığına bakar.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki metni okuyun…

Hizmetler

ÖNCELİKLİ UYARI: TURQUALITY® bir süreçten çok varlığınızın, şirketinizin, sisteminizin kurumsallaşıp kurumsallaşmadığını denetleyen bir sistemdir. Bu sistemden kaynaklı olarak sizin yetkinliğinize, finansal, marka, ihracat iş planı, insan kaynakları, üretim ya da hizmet sürecinizin kurumsallaşıp kurumsallaşmadığına bakar. Bu nedenle sıkı bir öz eleştiri, oto kontrol ve eleştiri kültürü gerektirir.

Bu, çalışmaya başlamadan önce aynaya bakma ve gerçekle yüzleşip iyi bir yenilenme ve eksiklikleri ortadan kaldırma sürecidir. Sizin şirketinizin artık kurumsal ve kendi dinamikleri olan bir yapı olduğunu görmek ister. Amaç, marka olmak olduğu kadar kurumsallaşmış şirket kültürü yaratmaktır. Hazırlık ve eksik giderme süreci yaşanmadan başvurmamak gerekir.

TURQUALITY® Programı’na kabul edilmeniz için şirketiniz için gerekli olan tüm evraklar tarafımızca hazırlanır ve başvuru süreleri içerisinde ilgili yerlere iletilir.

Şirketinizin, kurumsal yönetim, marka performansı, pazarlama performansı, bilgi işlem teknolojileri gibi TURQUALITY® markası olabilmek için gerekli performans kriterleri incelenir, gerekli iyileştirilmelerin yapılabilmesi için öneri ve destek sunulur.

TURQUALITY® otomasyon sistemi kullanımı ile ilgili olarak şirketinizin bir personeline eğitim verilir.

Danışmanlık şirketi tarafından randevu tarihi belirlenmesinden TURQUALITY® kapsamına alındıktan sonra teşviklerin alınmasına kadar her aşamada şirketinize danışmanlık hizmeti sağlanır.

Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma projesi olan TURQUALITY®, yararlanılınca, kapsama alınınca ülke ve millet için çok değerli, katma değeri yüksek ihracat manasına gelmektedir. TURQUALITY® danışmanlığı, birinci evrede TURQUALITY® hazırlık programı ihtiva etmeli, ikinci aşama da etkin kullanım ve destekleri markalaşma için yönetmek olmalıdır. TURQUALITY® danışmanlığının üçüncü aşaması ise iş geliştirme ve markalaşma yol haritalarının kaizen ve yalın iş planı hâline getirilerek mükemmelleştirilmesidir.

TURQUALITY® Danışmanlığı 3 Paket Olarak Verilmektedir:

Paket Hazırlık ve Dershane Aşaması 220.000 TL Yıllık (50.000 Peşin ve Aylık 10.000 TL) ve TURQUALITY® Alındığında 100.000 Prim

Paket TURQUALITY® Kazanıldıktan Sonra Teşvik Danışmanlığı 120.000 TL Yıllık %5 Teşviklerden Komisyon Şeklindedir.

Paket TURQUALITY® – İhracat- Teşvik – Ticari İstihbarat Danışmanlığı 240.000 TL + KDV + %5 Komisyondur.

TURQUALITY® Danışmanlığı

Dünyanın ilk ve tek devlet destekli marka projesi TURQUALITY® devlet destekleri konseptinin tepe noktasıdır. Bu alanda destek kapsamında olan firma ve markalar hızla çoğalmaktadır. Siz de bu konuda adaylardan biri olabilirsiniz. Sürecin yönetimi bu sistemde çok önemlidir. Bu süreci yönetmek konusunda bizimle birlikte çalışabilirsiniz.

TURQUALITY® Danışmanlık Hizmetlerimiz ve İşlemleri

İhracat teşvikleri arasında yer alan en üst teşvik, tartışmasız TURQUALITY® teşvikidir. TURQUALITY® desteği, Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilmektedir.

TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY® dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programıdır. TURQUALITY®’nin hedefi, Türkiye’den 10 yılda 10 dünya markası çıkarmaktır. TURQUALITY® kapsamına alınan bir şirket, nakdi ve danışmanlık hizmet teşvikleri alarak bir dünya markası olmayı hedefler.

TURQUALITY® Teşviki kapsamında, 2 çeşit teşvik türü mevcuttur.

Marka Teşvik Programı (Destek üst limitleri ve sınırları mevcuttur, TURQUALITY® programına hazırlık mahiyetindedir.)

TURQUALITY® Teşvik Programı Teşvik Liginin Dünya Ligidir.

TURQUALITY® kapsamında ne tür teşvikler vardır?

Üst limit olmaksızın, TURQUALITY® kapsama giren şirketlere, yurt dışı ofis, mağaza, depo, showroom kira, fuar katılım, reklam ve tanıtım, danışmanlık, ERP yazılım satın alma gibi teşvikler verilir. Şirketlerin harcamaları %50 oranında devlet tarafından desteklenir. TURQUALITY® danışmanlığı uzmanlığını doğru değerlendirmek gerekir.

Ayrıca, TURQUALITY® kapsamına alınan şirketlere, ürünlerinin üzerinde TURQUALITY® logosu kullanma izni verilir.

TURQUALITY® başvurusu nasıl yapılır?

TURQUALITY® ön değerlendirme testi uygulanır.

Test sonucunda 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alındığında başvuru yapılabilir.

Test sonuç sayfası ve başvuru dokümanları hazırlanarak TURQUALITY® otomasyon sistemine yüklenir.

Evraklar ayrıca TURQUALITY® sekretaryasına gönderilir.

Başvuru ücreti yatırılır.

Şirket incelemesi için tarih alınır.

E-Hizmetler Artık TURQUALITY® Kapsamında

5447 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile hayata geçen TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALITY® (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI’nda,

Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan;

 • Yazılım,
 • Gömülü yazılım,
 • Dijital oyun,
 • E-spor,
 • Finansal yazılım ve teknolojiler,
 • Blok zincir yazılım ve teknolojiler,
 • Yapay zekâ,
 • Büyük veri,
 • Siber güvenlik,
 • Akıllı şehir,
 • Yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri,
 • Telekomünikasyon,
 • 5G,
 • Bulut ve iletişim hizmetleri,
 • Veri merkezi,
 • Bilişim hizmetleri,
 • Sistem bakım ve destek hizmetleri,
 • Dijital aracılık ve hizmet platformları

Ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve iş birliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsar, şeklinde tanımlanmaktadır.

Söz konusu karar kapsamında, yukarıda maddeler hâlinde belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler için, üst limit olmaksızın;

 • Yurt dışı ofis,
 • Mağaza,
 • Depo,
 • Showroom kira,
 • Fuar katılım,
 • Reklam ve tanıtım,
 • Danışmanlık,

ERP yazılım satın alma gibi teşvikler verilmektedir.

Şirketlerin harcamaları 5 yıl boyunca devlet tarafından %50 oranında desteklenir.

Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma projesi olan TURQUALITY® kapsamına alınan şirketlere, ürünlerinin üzerinde TURQUALITY® logosu kullanma izni verilmektedir. Bu şekilde, marka yaratmanın yanı sıra, kurumsal şirket kültürü kazandırmak da hedeflenmektedir.

İGEME ekibi olarak, teşviklerin en üst yerinde olarak gördüğümüz TURQUALITY® ile ilgili eğitimlere hız kesmeden devam ediyoruz.

e- TURQUALITY® Danışmanlığı 3 Paket Olarak Verilmektedir:

Paket Hazırlık ve Dershane Aşaması 220.000 TL Yıllık (50.000 Peşin ve Aylık 10.000 TL) ve TURQUALITY® Alındığında 100.000 Prim

Paket TURQUALITY® Kazanıldıktan Sonra Teşvik Danışmanlığı 120.000 TL Yıllık %5 Teşviklerden Komisyon Şeklindedir.

Paket TURQUALITY® –İhracat- Teşvik – Ticari İstihbarat Danışmanlığı 240.000 TL + KDV + %5 Komisyondur.

#turquality#danışmanlık#e-hizmetler #e-turquality#hizmetler