Eğitim İhracat Teşvikleri Danışmanlığı

Eğitim İhracatı Teşviklerinizi alıyoruz. Sizin için sadece takip etmiyoruz, bu vizyon ile işinizi geliştirmenizi sağlıyoruz. Eğitim ihracatı konusunda A’dan Z’ye çalışan bir ekip ile kurumunuzu ve sistematiğinizi geliştirerek teşvik evreni içinde size bir teşvik ile çalışma vizyonu kazandırıyoruz.

 

İGEME olarak sektörünün öncüsü danışmanlık hizmetlerimiz ile size eğitim ihracatı satış teşvikleri konusunda yardıma hazırız.

 

Eğitim ihracatına yönelik tanımlar ve destek unsurları nelerdir?

Eğitim İhracatı Teşviklerinizi alıyoruz. Sizin için sadece takip etmiyoruz, bu vizyon ile işinizi geliştirmenizi sağlıyoruz. Eğitim ihracatı konusunda A’dan Z’ye çalışan bir ekip ile kurumunuzu ve sistematiğinizi geliştirerek teşvik evreni içinde size bir teşvik ile çalışma vizyonu kazandırıyoruz.

Siz de Eğitim İhracatı Teşviklerinden yararlanmak, Eğitim İhracatı Teşvikleri ile harcamalarınızın bedelini geri alırken markanızı geliştirmek istiyorsanız bizi arayın. Teşvik danışmanlığı konusunda tecrübeli ve vizyoner ekibimiz ile hem teşvikleri alın, hem de bu teşvikler hangi alanda kullanılır, yabancıya eğitim nasıl satılır öğrenin.

Eğitim ihracatı yapan önemli bir kesim uzun süredir beklediği desteklerin sevincini şimdi yaşamaya başladı. Destekler belli oldu.

İGEME olarak sektörünün öncüsü danışmanlık hizmetlerimiz ile size eğitim ihracatı satış teşvikleri konusunda yardıma hazırız.

Eğitim İhracat Destekleri nelerdir?

Eğitim ihracatçısı; Türkiye’de yerleşik üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri ve vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşlar olarak artık ihracatçı sayılacak ve ihracat desteklerinden yararlanabilecek.

İGEME ile iletişime geçmek için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

Telefon: 0212 236 00 24 

Danışmanlık hizmetimiz KOSGEB ve İhracat danışmanlık paketine uygundur.

400 €

Eğitim ihracatçısı hangi destekleri alabilir?

 • Tescil ve koruma desteği

Yararlanıcıların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

 • Pazara giriş belgeleri desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

 • Acente komisyon desteği

Yararlanıcıların ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine ilişkin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

 • Tanıtım heyeti desteği

Yararlanıcıların tanıtım heyetlerine ilişkin giderleri %60 oranında ve heyet başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

 • Uluslararası öğrenci ofisleri kapasite geliştirme desteği

Yararlanıcıların uluslararası öğrenci ofislerinde istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 personelin brüt maaşları %60 oranında ve personel başına aylık en fazla 15.000 TL tutarında desteklenir.

 • Akademisyen istihdam desteği

Yararlanıcıların istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu akademisyenin brüt maaşları %60 oranında ve akademisyen başına aylık en fazla 70.000 TL tutarında desteklenir.

 • Uluslararası sıralama desteği

Yararlanıcıların uluslararası sıralama kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda yer almalarına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

 • Uluslararası kuruluşlara üyelik desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara ilişkin üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; yararlanıcılar için en fazla 5 yıl boyunca, %60 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

 • Yurt dışı Birim desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 900.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

İGEME ile iletişime geçmek için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

Telefon: 0212 236 00 24 

Danışmanlık hizmetimiz KOSGEB ve İhracat danışmanlık paketine uygundur.

400 €

 • Yurt dışı etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel veya millî düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması hâlinde aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

 • Millî katılım tanıtım desteği

İş birliği kuruluşlarının ve millî katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen millî katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.400.000 TL tutarında desteklenir.

 • Yurt içi etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL tutarında desteklenir.

 • Ürün yerleştirme desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlara ilişkin ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

 • Rapor desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör veya ülke raporuna ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

 • Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programları desteği

İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

 • HİSER projesi desteği

İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 4.800.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi kapsamında gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler %75 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşları %75 oranında ve personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

 • Sanal fuar organizasyon desteği

İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve sanal fuar başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

 • Yarışma ve etkinlik desteği

İş birliği kuruluşlarının eğitim sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir

İGEME ile iletişime geçmek için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

Telefon: 0212 236 00 24 

Danışmanlık hizmetimiz KOSGEB ve İhracat danışmanlık paketine uygundur.

400 €

#eğitimihracat #ihracat #eğitimihracatteşvikleri #hiserprojesi