Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir.

Siz işinize bakın teşvikleri İGEME alır. İşin Uzmanı!

Yatırım Teşvik Belgesi, bir yatırım projesinin devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen resmi bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcıya çeşitli teşvikler, vergi indirimleri, destekler ve kolaylıklar sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcının yatırımını gerçekleştireceği sektör, yatırım tutarı, yatırımın gerçekleştirileceği bölge, istihdam yaratma potansiyeli gibi bilgileri içerir. Belge, yatırımın devlet tarafından tanındığını ve desteklendiğini gösterir.

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcıya sağlanan teşviklerin yanı sıra, bazı haklar ve avantajlar da sağlar. Bu avantajlar arasında vergi indirimleri, gümrük vergisi muafiyeti, faiz indirimi, sigorta primi işveren payı desteği, arazi tahsisleri gibi destekler yer alabilir. Bu sayede yatırımcı, yatırımını daha rekabetçi bir şekilde gerçekleştirebilir ve maliyetlerini düşürebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcının ilgili devlet kurumuna başvurusu ve uygunluk kriterlerini karşılaması sonucunda verilir. Belge, yatırım süreci boyunca yatırımcının haklarını ve teşvikleri koruma altına alır. Yatırım Teşvik Belgesi, genellikle yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin kalkınmasını desteklemek ve istihdamı artırmak amacıyla verilir.

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcılara sağlanan teşviklerin bir kanıtıdır ve yatırımcıların yatırımlarını planlama ve gerçekleştirme sürecinde önemli bir rehber niteliği taşır.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Siz işinize bakın teşvikleri İGEME alır. İşin Uzmanı

İGEME Yatırım Teşvik belgesi Danışmanlığı Hizmet Paket

Teşvik belgesinin ilk ödemesi 35.000+ KDV

Aylık yönetişimi 10.500+KDV

Kazanılan teşvikin muhasebeleşme sonrası %5’i

Kapama 2.000 $ +KDV

0549 434 43 63 Teşvik Departmanı

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Siz işinize bakın teşvikleri İGEME alır. İşin Uzmanı

“Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan işletmelere sunulan Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım süreçlerinde gerekli olan desteklere erişim imkanı sağlayan önemli bir belgedir. Bu belge, işletmelere çeşitli teşvikler ve avantajlar sunarak yatırımlarını destekler.

Yatırım teşvik belgesi, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanında yükselişini destekleyen önemli kuruluşlar tarafından verilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Ticaret Borsaları ve Sanayi Odaları gibi kuruluşlar, yatırımcılara bu belge aracılığıyla yatırım sürecinde sağlanacak teşviklerin detaylarını sunar. Bu belge, yatırımın özelliklerini, süresini, ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini, finansman kaynaklarını içeren bir rehber niteliği taşır. Yatırım yapmak isteyenler için büyük bir öneme sahip olan bu belge, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak amacıyla yatırımcıların yanında yer alır.

Yatırım Teşvik Belgesi, vergi indirimleri, gümrük vergisi muafiyetleri, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz indirimleri ve arazi tahsisi gibi çeşitli teşvikleri içerir. Bu teşvikler, yatırımın yapılacağı sektöre, bölgeye ve yatırım tutarına göre değişkenlik gösterir. Yatırımcılar, bu belge sayesinde yatırımlarını gerçekleştirirken bu teşviklerden faydalanabilirler. Bu teşvikler, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak amacıyla yapılan yatırımları destekler.

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcıların yatırım kararlarında büyük bir rol oynar ve yatırımların hızlandırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi için Türkiye genelindeki işletmeler tarafından sıklıkla kullanılır. Bu belge, yatırımcılara yatırım sürecinde büyük kolaylık sağlar ve Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunan yatırımların artmasını teşvik eder. Yatırım Teşvik Belgesi, Türkiye’deki işletmelerin rekabet gücünü artırmak için önemli bir araçtır.

İGEME Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Hizmet Paket

Teşvik belgesinin ilk ödemesi 35.000+ KDV

Aylık yönetişimi 10.500+KDV

Kazanılan teşvikin muhasebeleşme sonrası %5’i

Kapama 2.000 $ +KDV

0549 434 43 63 Teşvik Departmanı

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı hizmeti, yatırımcıların yatırım sürecinde ihtiyaç duydukları teşvikler hakkında bilgi ve danışmanlık sağlayan bir hizmettir. Yatırım Teşvik Belgesi danışmanları, yatırım yapılacak sektör ve bölgeye göre hangi teşviklerin kullanılabileceği konusunda bilgi sahibi olup yatırımcılara en uygun teşvikleri sağlamaktadırlar. Bu sayede yatırımcılar, yatırım kararlarında doğru adımlar atarak daha verimli yatırımlar yapabilirler. Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı hizmeti, yatırımcıların yatırım sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü zorluğu aşmalarına yardımcı olur ve yatırımın başarıyla sonuçlanması için gerekli olan tüm desteği sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı hizmeti, yatırımcıların yatırım teşvik belgesi alım sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri kolayca öğrenmelerini sağlayan bir hizmettir. Danışmanlar, yatırımcılara yatırım teşvik belgesi başvuru sürecinde yardımcı olmakta ve gerekli tüm belgelerin hazırlanması konusunda destek sağlamaktadırlar. Bu sayede yatırımcılar, belge alım sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü zorluğu aşarak işlemlerini hızlandırabilirler. Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanları, yatırımcılara danışmanlık hizmeti verirken, yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre değişen teşviklerin detayları hakkında bilgi sahibi olarak, yatırımcıların en uygun teşvikleri almasına yardımcı olurlar.

Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı hizmeti, yatırımcılara yalnızca belge alma sürecinde değil, yatırımın her aşamasında destek sağlamaktadır. Danışmanlar, yatırımcılara yatırımın detayları ve süresi, yatırımın sağlayacağı ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri, yatırımın finansman kaynakları ve yatırım sonrası süreçler gibi konularda da detaylı bilgi sağlamaktadır. Bu sayede yatırımcılar, yatırım teşvik belgesi alma sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü soruna karşı hazırlıklı olmakla kalmayıp, yatırımın tüm aşamalarında doğru kararlar alabilmektedirler.

Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı, Türkiye’deki birçok işletmenin yatırım kararlarına yol göstermekte ve yatırımların bölgesel kalkınmaya katkısını artırmayı hedeflemektedir. Danışmanlar, yatırımcıların yatırım kararlarını desteklemekte ve yatırımın her aşamasında gerekli bilgi ve deneyimlerini paylaşarak başarılı bir yatırım süreci sağlamaktadırlar.

İGEME Yatırım Teşvik belgesi Danışmanlığı Hizmet Paket

Teşvik belgesinin ilk ödemesi 35.000+ KDV

Aylık yönetişimi 10.500+KDV

Kazanılan teşvikin muhasebeleşme sonrası %5’i

Kapama 2.000 $ +KDV

0549 434 43 63 Teşvik Departmanı

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı

İGEME; yatırım teşvik danışmanlığı hizmeti de sunmaktadır. Yatırım teşvik danışmanlığı;

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,

Üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve AR-GE içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile

Stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Bu amaca bağlı olarak Yatırım Teşvik Sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşu ile önem kazanmaktadır.

Teşvik Belgesi Nedir?

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi almak ve üniversiteye ulaşmak için bizi arayın: 0549 434 43 63.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,

Kamu kurum ve kuruluşları,

Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Dernekler ve vakıflar,

Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için E-TUYS aracılığıyla Bakanlığa müracaat edilir.

E-TUYS işlemleri hakkında detaylı bilgilere ve kullanıcı yetkilendirme adımlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

E-TUYS Yatırım Teşvik Sorgulama Ekranı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web alanında yer almaktadır. Buna ek olarak bu şekilde:

Teşvik Belge Numarası

Teşvik Belge Kimliği

Güvenlik Kodu yer almaktadır.

Sonuçlandırma sonuçları elde edilmesi E-Teşvik Belgeleme işlemi tamamlanmaktadır.

Açılan ekran tarafından kontrol edilerek aşağıdaki bilgilere ulaşılabiliyor.

Genel Bilgiler

Kapasite Bilgileri

Destek Unsuru Bilgileri

Belge Özel Şart Bilgileri

Yatırım Cinsi Bilgileri

E-TUYS Yatırım Teşvik Belge Sorgulama için tıklayın.

E-TUYS Yatırım Teşvik Belge Sorgulama için tıklayın.

İGEME Yatırım Teşvik belgesi Danışmanlığı Hizmet Paket

Teşvik belgesinin ilk ödemesi 35.000+ KDV

Aylık yönetişimi 10.500+KDV

Kazanılan teşvikin muhasebeleşme sonrası %5’i

Kapama 2.000 $ +KDV

0549 434 43 63 Teşvik Departmanı

Yatırım Teşvik Planında 1. Aşama İş Planı

Bir işletmenin yol haritası, hedefleri, stratejileri ve finansal tahminlerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir belge olan iş planı, girişimci ruhlu kişiler için de vazgeçilmezdir. Aynı zamanda, bir iş fikrinin hayata geçirilebilirliğini değerlendirmek için kullanılabilir. İş planınızı hazırlarken, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Özet: İş planınızın özeti, işletmenizin temel unsurlarını, vizyonunu, hedeflerini, stratejilerini ve finansal projeksiyonlarını kısaca anlatan bir bölümdür. Bu özet, işletmenizin en önemli unsurlarını vurgular ve okuyucunun dikkatini çeker. Özet bölümü, iş planınızın ruhunu yansıtır ve işletmenizin hedeflerine ulaşmak için neler yapılması gerektiğini özetler.

İşletme Tanımı: Bu aşamada, işletmenizin kategorisini, kuruluş tarihini, sahiplik yapısını ve organizasyon yapısını özetleyen bir tanım yapmalısınız. Bu bölümde, işletmenizin kökenlerinden bahsederek, şirketinizi diğerlerinden ayıran özellikleri vurgulayabilirsiniz. İşletmenizin türünü belirterek, işletmenizin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini, sahip olduğu yetenekleri ve hizmetleri özetleyebilirsiniz.

Pazarlama Stratejisi: İş planınızın bu bölümü, hedef kitlenizi tanımlayarak, pazarlama araçlarınızı ve fiyatlandırma stratejinizi detaylandırmalıdır. Bununla birlikte, işletmenizin rekabet avantajlarını ve pazarlama planını da açıklamanız gerekiyor. Bu bölüm, işletmenizin müşterilerinin kim olduğunu, onların neye ihtiyaç duyduğunu ve işletmenizin bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağını özetleyen bir kılavuz görevi görür.

Operasyonel Plan: Bu kısımda, işletmenizin operasyonel süreçlerini ayrıntılı bir şekilde açıklamanız gerekiyor. İşletmenizin günlük işleyişi, tedarik zinciri, üretim süreci, maliyetler, tesis gereksinimleri, çalışan sayısı ve yönetim yapısı gibi faktörler bu bölümde ele alınmalıdır.

Finansal Planlama: Bu bölüm, işletmenizin finansal geleceğine ışık tutacak kritik bir öneme sahiptir. İşletmenizin maliyetlerini, gelirlerini, kârını, zararını, nakit akışını, bütçesini ve finansman kaynaklarını açıklayarak, işletmenizin finansal projeksiyonlarını ortaya koyarsınız. Bu sayede, işletmenizin uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yol haritası izlemeniz gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Riskler ve Fırsatlar: Bu kritik bölüm, işletmenizin karşılaşabileceği risk ve fırsatları ayrıntılı bir şekilde ele alır. İşletmenizin mücadele edebileceği iç ve dış faktörleri, potansiyel tehditleri ve fırsatları tespit eder. Böylece, işletmenizin yönünü belirlemek ve stratejilerinizi uyarlamak için kapsamlı bir analiz

Ekler: İş planınızın son noktasında, işletmenizin çeşitli yasal ve idari işlerini tamamlamak için gereken önemli belgeleri, sözleşmeleri ve raporları ekleyebilirsiniz. Bu belgeler, işletmenizin yasal uygunluğunu sağlamak için gerekli olan belgelerdir.

İş planı, işletmenizin başarısı için belirleyici öneme sahip bir belgedir. Bu sebeple, planınızı hazırlarken verilerinizin güvenilirliği ve doğrulanabilirliği büyük önem taşımaktadır. Böylece planınızın tutarlılığı ve inandırıcılığı artar. İş planınızı yazdıktan sonra, bir işletme danışmanı veya finansal uzman gibi bir uzmana göstererek geri bildirim almanız iş planınızın güçlendirilmesinde etkili bir adım olacaktır.

Yatırım Teşvik belge ve Planında Başarı için Fizibilite

Yatırımın karlılığı ve risklerinin analiz edildiği bir süreç olan yatırım fizibilitesi, yatırım projelerinin ekonomik, finansal, teknik ve sosyal açıdan incelenerek doğru kararların verilmesini sağlar. Yatırım fizibilitesi hazırlamak için izlenecek adımlar ise şunlardır:

Projenin Amaç ve Kapsamının Belirlenmesi: Bir projenin yatırım fizibilitesini oluştururken, projenin bütün unsurlarının ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesi, projenin niyetinin saptanması, projenin uygulanmasını gerektiren süreçlerin sıralanması ve projenin kapsamının belirlenmesi gerekir.

Piyasa Araştırması: Yatırımın gerçekleştirileceği pazarın incelenmesi, pazarın dinamikleri, gelecekteki büyüme potansiyeli, rekabet koşulları ve pazardaki mevcut oyuncuların detaylı bir analizini içermelidir.

Teknik İnceleme: Yatırım fizibilitesinin bir diğer önemli adımı, projede kullanılacak malzemelerin, ekipmanların, teknolojinin ve hammadde kaynaklarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve doğru bir şekilde seçilmesidir. Bu adımda, her bir unsurun maliyeti hesaplanarak projenin toplam maliyeti doğru bir şekilde belirlenir. Bu sayede, yatırımın maliyeti ve getirisi arasındaki dengenin sağlanması amaçlanır.

Maliyet Analizi: Yatırımın maliyet analizi, projenin tamamı için ayrıntılı maliyetlerin hesaplanması ve belirlenmesini gerektirir. Bu kapsamda; hazırlık maliyetleri, inşaat giderleri, arsa ve ekipman maliyetleri, işletme sermayesi ihtiyacı ve finansman giderleri gibi kalemler özenle hesaplanmalıdır. Bu sayede yatırımın toplam maliyeti belirlenebilir ve projenin kârlılığına dair doğru bir değerlendirme yapılabilir.

Finansal Analiz: Yatırımın finansal açıdan başarılı olup olmayacağını ölçmek için geri dönüş süresi, nakit akışı, kârlılık oranı, kâr marjı gibi kritik finansal göstergelerin hesaplanması gereklidir. Bu analizler, yatırımın getirileri ve riskleri hakkında önemli ipuçları sunar ve yatırımcıların karar verme sürecine yardımcı olur.

Risk Analizi: Yatırımın potansiyel riskleri, bu risklerin etkileri ve nasıl önlenebileceği konularının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu adımda, riskleri yönetmek için alınabilecek önlemlerin ve stratejilerin de dikkate alınması önemlidir.

Sosyal ve Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi: Yatırım projeleri, sadece ekonomik değil aynı zamanda çevresel, sosyal ve kültürel etkileri de hesaba katarak değerlendirilmelidir. Projelerin çevreye olan etkileri, istihdam yaratma potansiyeli gibi konuların yanı sıra, projelerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi de oldukça önemlidir.

Sonuçların Değerlendirilmesi: Yatırımın tüm ayrıntıları titizlikle analiz edilir ve sonuçlar değerlendirilerek yatırımın yapılması önerilip önerilmeyeceği belirlenir. Eğer tüm analizler olumlu sonuç vermişse, önerilen yatırım adımı atılır ve gerçekleştirilir.

İGEME Yatırım Teşvik belgesi Danışmanlığı Hizmet Paket

Teşvik belgesinin ilk ödemesi 35.000+ KDV

Aylık yönetişimi 10.500+KDV

Kazanılan teşvikin muhasebeleşme sonrası %5’i

Kapama 2.000 $ +KDV

0549 434 43 63 Teşvik Departmanı

İGEME Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı öncesi araştırmalarınızı tamamlayın.

Yatırım teşvik belgesi nedir ve nasıl alınır?

Yatırım teşvik belgesi almak için ne tür şartları yerine getirmeliyiz?

Yatırım teşvik belgesi almak için ne kadar sürede başvuruda bulunmalıyız?

Yatırım teşvik belgesi almak için hangi belgeleri hazırlamalıyız?

Yatırım teşvik belgesi almak için hangi yatırım projeleri destekleniyor?

Yatırım teşvik belgesi almanın bize sağlayacağı avantajlar nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi süresi ne kadar ve bu süre sonunda belge yenilenebilir mi?

Yatırım teşvik belgesi almanın şirketimize getireceği maliyetler nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi alırken hangi kurumlarla ve hangi aşamalarda iş birliği yapılmalıdır?

Yatırım teşvik belgesi bölgesel yatırım ne demektir?

Yatırım teşvik belgesi öncelikli yatırımlarına hangi sektörler girer?

Yatırım teşvik belgesi stratejik sektörler nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi almanın şirketimizin büyümesine nasıl katkı sağlayacağına dair örnekler verebilir misiniz?

#teşvikbelgesi #igeme #hizmetpaketi #danışmanlık