İGEME: İhracatı Geliştirme Merkezi

Sadece bir şirket değil aynı zamanda bir felsefe sistemidir. İhracatın karşısındaki sorunlar bizim için iştir ve yapılması gereken görevdir. İGEME olarak, ihracatın önündeki engelleri ortadan kaldırmak, eğitimli ve uzmanlaşmış iş gücü için, eğitim ve sektörel uyumu sağlayan uzmanlar yetiştirmek çalışıyoruz. İGEME ihracat amaçlı yola çıkmış bir maraton koşucusudur. Bu koşunun hedefi zengin ve müreffeh Türkiye’dir. Bu amaçla sonuç odaklı bir yaklaşım ile ülke için hizmet sorumluluğu bilinciyle etik değerler doğrultusunda hareket etmektedir. Ekip ruhu içinde, yeniliklere açık ve güvenilir olma prensibi ile çalışmaktadır.

Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz

• TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İHRACAT ŞİRKETİ olmak,
• Dünyanın 50 ülkesinde TÜRK İHRACAT MERKEZLERİ kurmak,
• Türk ürünlerini satmak için İCAT ÇIKARMAK,
• “Türk ürününü satamazsın” diyenlerle İNATLAŞMAK,
• Türk hizmetlerini dünyada tanınır bir MARKA YAPMAK,
• “Türkiye’de başaramazsın” diyenlere NASIL BAŞARILDIĞINI GÖSTERMEK,
• Her mahalle ve mecrada bir İHRACATÇI YETİŞTİRMEK,
• Her gencin, her girişimcinin, İHRACAT İÇİN ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK,
• Türkiye’nin İHRACAT POTANSİYELİNİ 4 KATINA ÇIKARMAK,
• Türkiye için, İHRACAT İÇİN ÇALIŞMAK.

Misyonumuz

• İhracatın önündeki engelleri ortadan kaldırmak, eğitimli ve uzmanlaşmış iş gücü için, eğitim ve sektörel uyumu sağlayan uzmanlar yetiştirmek,
• Uzman ihracatçılar ile 210 ülkede 120 ana sektör ve 1.256 alt sektörde, 57.890 ürün için ihracatı önce 500 milyar TL’ye, gelecekte ise 1 trilyon TL’yi aşan rakamlara çıkarmak,
• Yurt dışında açacağımız Türk İhracat Merkezleri, Türk Sağlık Merkezleri, Türk Lojistik Merkezleri, GATEOFTEC, Medical in Türkiye ve Troooya ile İGEME çatısı altında 10 milyar dolar hacme ulaşmak,
• İnovatif yaklaşım, çalışkan ve inatçı tutumumuz ile iş değil, görev sorumluluğu içinde geleceğin Türkiye’si için çalışmak.

İhracat, Sağlık Turizmi ve Devlet Destekleri konusunda A'dan Z'ye Hizmet sunuyoruz.

0

Ana Sektör

0

İhracat Yapılan Ülke

0

Alt Sektör

0

Yılların Deneyimi

Değerlerimiz

İGEME ihracat amaçlı yola çıkmış bir MARATON koşucusudur. Bu koşunun hedefi zengin ve müreffeh Türkiye’dir.
Bu amaçla sonuç odaklı bir yaklaşım ile ülke için hizmet sorumluluğu bilinciyle etik değerler doğrultusunda hareket etmektedir.
Ekip ruhu içinde, yeniliklere açık ve güvenilir olma prensibi ile çalışmaktadır.
Çevreye olan duyarlılığımızla, kaliteli yaşam ve topluma saygılı olma prensibi ile yolculuk gerçekleştirmekteyiz.
Bu amaçla öncü, etkin, cesur ve bilgili bir hareket anlayışımız vardır.
İGEME cesareti girişimcilik ve önderlik için harekete geçme refleksindedir.
Biz İGEME olarak sizin için ve ülke için çalışmak amacı ile hareket etmekteyiz.