Fizibilite Raporu Strateji Belgesi Hazırlamak

Temel Fizibilite raporu: 5.000$

Ayrıntılı Fizibilite Raporu: 10.000$

Stratejik Yol Haritası Hazırlama 15.000 $

Fizibilite nedir?

Sözlükte “fizibilite” ne demek?

Yapılabilirlik.

Fizibilite kelimesinin ingilizcesi

feasibility

Yatırım kararlarının öncesinde durum değerlemesi. Türkçede yapılabilirlik olarak bilinen bu terim, daha ziyade fizibilite etüdü olarak kullanılır.

Fonların ve imkanların kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte kazanç getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak için yatırım projesi ile ilgili önemli bütün hususların değerlendirilmesine ihtiyaç duyulur.

Bu amaçla yapılan çalışmalara fizibilite çalışması denir. Değerleme sonucunda karlı bulunan yatırımlar için fizibildir denilir. Fizibilite çalışması yeni bir yatırım kararı için yapılabileceği gibi, mevcut tesislerin genişletilmesi, yenilenmesi maksadıyla da yapılabilir.

Bu çalışmalar bazen bir istek sonucu da gündeme gelir. Yatırım için ihtiyaç duyulacak kredileri ve teşvikleri sağlayacak kamu veya finansman kuruluşları bu işin yapılabilirliğini görmek için bir fizibilite raporu talep ederler. Bu durumda müteşebbis şartlarına uygun bir fizibilite etüdü hazırlamak zorunda kalır. Bir fizibilite çalışmasında esas itibariyle beş ana konuda bilgiler toplanıp bir değerleme yapılmaya çalışılır.

1.Piyasa incelemesi: Üretilmesi düşünülen mal veya hizmetin çeşidini, özelliklerini, muhtemel satış fiyatını, hangi pazarlarda veya pazar dilimlerinde ne kadar satılabileceğini, satış dönemlerini, sağlayacağı ihracat, istihdam, katma değer gibi iktisadi faydaların neler olacağı değerlendirilir. Bu maksatla ayrıntılı piyasa araştırmalarına girişilir.

2.Kuruluş yeri incelemesi: Bir işletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan maliyetinin en az; buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması esastır. Bu maksatla, yatırım için en uygun yerin belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabii şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel kuruluş yeri tayine çalışılır.

3.Mali inceleme: Fizibilite etüdünün bu bölümünde yatırımın toplam maliyeti, sabit ve değişir giderlerinin yapısı, işletme sermayesi ihtiyaçları, aylar ve yıllar itibariyle nakit akışları ve finansman programı, üretime geçtikten sonra nakit akışları, başabaş üretim miktarları ve yatırımın kara geçiş zamanı gibi hususlar değerlendirilir.

4.Teknolojik inceleme: Üretimde kullanılacak teknik ve teknolojiler ile, alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizat ile, bunlara ait girdi-çıktı analizleri, yerleşme planı, inşaat ve montaj işlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları, istihdam edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi hususlar bu bölümde değerlendirilir.

5.Hukuki inceleme: Yatırım projesinin hazırlanma safhasından kuruluş yerinin seçimi, yatırımın gerçekleştirilmesi, işletmenin faaliyete geçip malların pazarlanmasına kadar uyulması gereken kanun, tüzük ve yönetmelikler, yatırım üzerinde yapacağı muhtemel etkiler ve getireceği fırsatlar bakımından değerlendirilir.

Başlıca bu bölümlerden meydana gelen fizibilite etüdü ardından sonuç olumlu (yapılabilir) bulunursa, yatırım için bir ön proje hazırlanır. Daha sonra, kesin proje haline getirilecek uygulamaya geçilir.

Fizibilite raporu, öncelikle projenin gerçekten hayata geçirilip geçirilemeyeceğini belirlemeye yarar. Ardından da projenin seçilen kriterlere uyup uymadığı bu rapor ile değerlendirir. Eğer bunun sonucunda projenin uygulanması yönünde karar alınırsa, bu uygulama için alternatif çözümler ve yaklaşımlar sunar.

Fizibilite Raporu Amaçları

 İş girişimleri için atılan adımların başarıya ulaşması için fizibilite raporuna ihtiyaç duyulur. Bir girişimin başarılı olması pek çok nedenden kaynaklanabilir. Ama başarısızlık sebeplerinin başında araştırma ve planlama konularındaki yetersizlik gelir. Planlama ve araştırma aşamaları için en önemli doneleri sunan size sunacak olan fizibilite raporu, bu nedenle iş girişimlerinin aslında olmazsa olmazıdır.

 Müşteriler, pazar ve çevre hakkında elde ettiğiniz bilgiyi de artıran fizibilite raporu, farklı iş fikirleri ile ilgili sorunları fark etmenize ve gözlemlediğiniz sorunları çözerken hangi alanlara dikkat etmeniz gerektiğini belirlemeye yardım olur. Bu raporda güncel pazar yeri incelemesi, kuruluş yeri incelemesi, mali ve teknolojik inceleme gibi pek çok incelemeye yer verilir.