Sektör Araştırma Raporu Hazırlama

Sektör araştırması Masa başı ve alan araştırma olarak iki şekilde gerçekleşir.

Masa başı araştırması hedef Sektörün seçimi ve Sektör potansiyelini ölçmekte kullanılır. Masa başı araştırması daha hızlı, daha az maliyetli ve araştırmacılara öngörü sağlaması açısından avantajlıdır. Güncel olmaması, genel olması gibi sorunları da barındırmaktadır. Masa başı araştırmasında bilgilerin toplanması ve değerlendirmesinde zorlanabilirsiniz. İnternet gibi veli nimet unutulmamalıdır bu durumda.

Masa başı araştırmasıyla firma ülkelerin rekabet yapısı, Sektör büyüklüğü, kültürel, ekonomik ve coğrafi farklılıkları, müşteri istek ve ihtiyaçlarını değerlendirebilmek için hedef Sektörler hakkında detaylı bilgi toplamakta, karşılaştırma yapmakta, hedef olarak seçilen Sektörün yapısını ortaya çıkarmaktadır.

İşletme masa başı araştırması ile makro ortam ile ilgili verileri elde ederken, alan araştırması aşamasında Sektör bölümü ile ilgili bilgilere ulaşmaktadır.

Masa başı araştırmasında elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucu Sektörün büyüklüğü, gelişimi, eğilimler, potansiyel alıcı olabilecek ithalatçı ve distribütörlerin isim ve adresleri, Sektörel fuarlar ve ticari yayınlar hakkında bilgilere ulaşırız. Bu bilgilerin ülkelere göre kıyaslanması sonucu hedef Sektörler ya da Sektör bölümlerindeki alıcıların gereksinimleri, anlayışları ve tercihleri bakımından farklılıklar gösterdikleri görülecek ve en uygun olan Sektör bölümü ya da hedef Sektör seçilecektir.

İşletmenin masa başı araştırmasını yapmak için zamanı yoksa ya da bu araştırmayı yapacak beceriye sahip değilse Sektör araştırması hizmeti veren kurum veya kuruluşlardan hizmet satın alabilir.

Alan araştırması Sektörün doğrudan ziyaret edilmesidir. Firma Sektör yerinde yapacağı doğrudan görüşme ve incelemelerle, potansiyel alıcılar ve firma temsilcileriyle yapacağı birebir görüşme ve ziyaretlerle veri toplamaktadır.

İhracat yapmayı düşündüğünüz ülkede araştırma yapmak sizlere daha fazla avantaj sağlayacaktır. İthalatçıları yerinde görmek araştırmanız açısından önemlidir. Maliyetlidir ancak devlet teşviklerini bu süreçte iyi kullanmak gerekir ki minimize edelim.

Sektör Araştırması nedir?

Çalışması yaptığınız ürün yada hizmete göre, alanda belirleyici kriterleri tespit etmektir. Bu kriterlerin sosyolojik, kavramsal, ihtiyaç matematiği ve istatistikler ile belirlenerek olası örneklemlerin kullanılarak simülasyonlar ve projeksiyonlar çıkarılmasıdır. Sektör araştırmasında “Sektör”, “hedef kitle”, “sosyoloji”, tüketim alışkanlıkları”, “yaşam biçimi”, “değerler sosyolojisi”, psikoloji gibi gerekçeler tespit edilir. Bu tespit edilen kriterlerin hedef kitlenin tespitine karar verme çarpanı araştırılır.

Araştırmacı, araştırma konusu olan ürün yada hizmetten önce genel değerlendirme ile kavramsal sosyolojiye bakar. Bu bakış araştırmacının ürün ve hizmeti hedef kitleye doğru kanallar ile ulaştırmasını sağlar. Bugün hedef kitlenin kriterleri girift ve sofistikedir.

Araştırmacı bu hedef kitlenin sosyolojik ve tüketici alışkanlıklarına göre bir değerlendirme kriteri çıkarmak ile görevlidir. Bu renkler, siyasal sosyal ve toplumsal ön kabul ve yargıları içerir. Araştırmacı ürün ve hizmetlerin tüketim karar verişindeki tüm süreçleri ele almak zorundadır.

Sektör Araştırma Danışmanlığı Nedir?

Araştırmacının yaptığı değerlendirmelere göre olası Sektörda firmanın hangi ürün yada hizmeti Sektörlayıp Sektörlayamayacağından başlayarak tüm sürece A’dan Z’ye karar verir. Bu süreçte hedef Sektördaki sosyolojik ve kültürel değerler anane ve görenekler o firmanın marka, amblem ve logosundan başlayarak, hizmetin sunulma biçimine, fiyat ve ödeme şekline, olası yasal ve toplumusal kuralların belirlenmesine dijital yada konvansiyonel medya planlamasına, hangi medyanın hangi rengin hangi dilin seçileceğine karar verilmesi gerektiğine karar vermek ve bunu seçenek olarak ortaya koymaya kadar gider.

Sektör Araştırma Teknikleri Nelerdir?

 • Masabaşı çalışma,
 • Anket,
 • Açık görüşme,
 • Dijital Analiz,
 • Dijital Araştırma,
 • Bechmarketing,
 • Yerinde İnceleme,
 • Ulusal Rapor ve Omnibus,
 • Uluslararası Değerlendirme Raporu
 • EuroMonitör ve DTÖ bazlı veri analizi
 • Ticari İstihbarat Verileri
 • Karşılıklı Örneklem

Sektör Araştırma Danışmanlığı Çıktıları Nelerdir?

 • Danışmanlık Raporu ve Yol Haritası verilmelidir
 • Rapor Başlıkları ve İçerikleri
 • Sektörün Verileri
 • Hedef Kitle Dini Siyasi ve Toplumsal Verileri
 • Sektörün sosyo politik durumu
 • Sektörün ekonomik ve sosyolojik yapısına ilişkin bilgiler
 • Sektörün Ekonomik ve GSMH verileri
 • Sektörün ihtiyaç ve Talepleri
 • Sektörün ihtiyaç ve taleplerinin sebepleri
 • Sektörün mikro popilasyon verileri
 • Kurumsal Kimlik değerlendirme ve tavsiyeleri
 • Dijital Analiz ve Yol Haritası
 • Fiyat ve Ödeme Biçimi Çalışması
 • Ürün çeşitlendirme ve biçimlendirme
 • Dağıtım kanalları tespiti
 • Tutundurma yol haritası
 • Katılımcılar Politikası
 • Fiziksel Unsurlar yolculuğu
 • Süreç Yönetimi Politikası

tespit edilmelidir.

Sektör Araştırması Aşamaları

Danışmanın görüşü

Sektör araştırması eğer araştırmanız belirli bir hedef kitleyle sınırlandırılmışsa ve bu hedef kitlenin davranışlarıyla ilgili derinlemesine bir araştırma yapmanız gerekiyorsa bu, Sektör araştırmasıdır. Sektörlama araştırması ise Sektör araştırmasını da kapsamakla birlikte çok daha geniş bir müşteri yelpazesine dayalı olarak yürütülür. Aynı zamanda, yeni ürün araştırmaları ve dağıtım yöntemlerine dair bilgi toplamak istiyorsanız da Sektörlama araştırması yapabilirsiniz.

Aradaki farkın daha iyi anlaşılabilmesi için; Sektörlama araştırmasının Sektör araştırmasının aksine yalnızca hedeflenen müşterilerin kim olduğuna dair bilgi toplamak amacıyla yapılmadığını, bununla birlikte bir şirketin Sektörlama sürecinin araştırılmasıyla da ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Sektörlama Araştırmasının 3 Temel Avantajı

Sektörlama araştırması sayesinden Sektörlama stratejilerinizi çok daha doğru bir şekilde yönlendirmenizde faydalı olacak verileri elde edebilir ve Sektörlama hedeflerinize çok daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sektörlama araştırmasının size sağlayacağı diğer avantajlar ise şu yöndedir;

İletişimi Güçlendirir: Edindiğiniz bilgiler ile mevcut müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle aranızdaki iletişimi kuvvetlendirmenizi sağlar.

Fırsatları Belirler: Sektörlama araştırması size fırsatların nerede olduğunu gösterir ve yalnızca üst düzey fırsatların değil aynı zamanda kolay bir şekilde fırsata çevirebileceğiniz durumları da fark etmenize yardımcı olur.

Riskleri Düşürür: Riskleri azaltmanızda size yardımcı olacak detaylı bilgiler sağlar.

Sektör Araştırma Raporu Hazırlama

Sektör Araştırma Raporu: Ülke raporu: 3.500 $ + KDV

Sektör Araştırma Raporu: Ürün raporu: 3.000 $ + KDV