Yatırım Teşvik Belgesi ve Özel Arazi Tasisi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi, devletin yatırımcı kimliği olan kişileri kendi edinimlerinden vazgeçmek suretiyle yatırıma özendirmek amacıyla verdiği bir destek belgesidir. Belgenin amacı; cari açığı azaltmak, üretim ve ihracatı arttırmak, istihdamı arttırmak, teknoloji dönüşümünü sağlamak, az gelişmiş bölgeleri yatırıma özendirmek gibi öncelikli kriterlere uygun yatırımların arttırılmasına sevk etmektir. Yapacağınız yatırımın devletin belirlediği bölgesel kıstaslara uygun olması durumunda siz de yatırım teşvik belgesinden yararlanabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi ve Özel Arazi Tahsisi Danışmanlığı

Teşvik belgesinin ilk ödemesi 35.000 + KDV

Aylık yönetişimi 10.250+KDV

Kazanılan teşviğin muhasebeleşme sonrası

%5’i – Kapama 3.000 $+KDV

Tahsis edilen arazinin her dönümü için 500$

Yatırım Teşvik Sistemi; Bölgesel teşvikler, öncelikli yatırım konuları, genel teşvikler ve stratejik yatırımlar olmak üzere farklı başlıklar altında değerlendirilir. Bu kapsamda;

 • Bölgesel yatırımlar, iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak,
 • Öncelikli yatırımlar, belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi,
 • Genel teşvikler, teşvik edilmeyen konular dışında kalan tüm yatırımları,
 • Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi

Şeklinde açıklanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılan destek unsurlarını ana başlıklar halinde aşağıdaki şekilde sayabiliriz.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta İşveren Payı Desteği
 • Faiz veya Kar Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Pirimi (İşçi Payı) Desteği
 • Destek unsurları, teşvik uygulamalarına göre farklılık gösterebilmektedir. Farklı teşvik uygulamaları için yararlanabileceğiniz destekleri diğer yazılarımızdan inceleyebilirsiniz.

Yatırım yeri tahsisi ne demek?

Yatırım Yeri Tahsisi; ülkemizde planlanan yatırımları teşvik etmek amacıyla uygulanan bir destek unsurudur. Bu kapsamda, özellikle büyük arazilere ihtiyaç duyulan yatırımlar için uygun şartlarda ve uzun vadeli yatırım yeri tahsisi yapılması imkanı bulunmaktadır.

Arazi tahsisi ne demek?

İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.

Yatırım Teşvikli arsa ne demek?

Sanayi yatırımları, hayvancılık yatırımları, eğitim yatırımlar ile turizm yatırımları için yatırımcılara yatırım yeri-arazi (arsa) tahsisi teşviği sunulmaktadır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında hazine arazisi tahsisi talep edilebilmektedir. …

Yatırım Teşvik Belgesi Hangi bakanlıktan alınır?

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HANGİ BAKANLIKTAN ALINIR Günümüzde Yatırım Teşvik Belgelerini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düzenlemektedir. Yatırımlarda devlet yardımları için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Milli Emlak tahsis nedir?

Tahsis. Tahsis İşlemi; Hazinenin Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazların, kamu idareler için gerekli olanlarının, mülkiyeti Hazine’de kalmak kaydıyla yasal düzenlemeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi kamu idaresinin kullanımına verilmesidir.

Irtifak hakkı en az kaç yıl?

En az 30 (otuz) yıl süre ile tesis edilen bağımsız ve sürekli nitelikteki irtifak hakları; -Başkalarına devredilebilir, -Üzerinde ipotek tesis edilebilir, -Mirasçılara geçebilir. Ayrıca; irtifak hakkına konu taşınmaz üzerindeki yatırımın tamamlanması halinde, taşınmazın hak lehtarına doğrudan satışı mümkündür.

Yatırım teşvik belgesi neleri kapsar?

Yatırım Teşvik Belgesi, en genel ifadesiyle; yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.