İspanya’ya Nasıl İhracat Yapılır
İspanya’ya Nasıl İhracat Yapılır

İspanya’ya Nasıl İhracat Yapılır?

İspanya, 1,5 trilyon dolara ulaşan ekonomik büyüklüğüyle Avrupa Birliği’nin 4., Dünya’nın ise 16. en büyük ekonomisidir. Ekonomik büyüklüğüyle paralel olarak İspanya hem ithalat hem de ihracat konusunda, sırasıyla 500 milyar dolar ve 425 milyar dolarlık ölçeğiyle, Dünya ticaretinin en merkezi ülkeleri arasında yer almaktadır.

İspanya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından bir tanesidir. Özellikle ihracat konusunda İspanya, 10 milyar dolara dayanan hacmiyle ülkemizin en büyük 6. İhracat pazarı konumundadır.

Türkiye’nin İspanya’ya en fazla ihracat gerçekleştirdiği ürün grupları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Giyim ve Tekstil: 3,1 milyar dolar
 • Araç ve Araç parçaları: 1,52 milyar dolar
 • Makineler ve mekanik cihazlar: 911 milyon dolar
 • Demir ve Çelik: 14 milyon dolar
 • Plastik ve plastik eşyalar: 495 milyon dolar
 • Elektrikli makineler ve cihazlar: 404 milyon dolar
 • Yakıt ve Yağlar: 357 milyon dolar
 • Tuz, sülfür ve çimento: 310 milyon dolar
 • İnorganik Kimya Ürünleri: 257 milyon dolar
 • Adi metaller ve adi metalden eşyalar: 250 milyon dolar

İspanya’ya ihracat yapmak isteyen firmalarımızın geçmesi gereken bazı adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İhracat stratejisinin belirlenmesi: Firmanın bir ihracat stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji, ihracat yapmak isteyen üreticinin hangi ürünleri ürettiği, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenir.
 • Hedef pazar için gerekli belge ve izinlerin tespiti ve alım süreci: İhracat yapabilmenin ön koşulu gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınmasıdır. İspanya’nın farklı sektörlerle ilgili çeşitli uygulamaları, izin ve belge gereksinimleri olabilir. Bu gereksinimler ivedilikle tespit edilmeli ve karşılanmalıdır.
 • Hedef pazardaki potansiyel alıcıların tespiti: Şüphesiz ihracatı gerçekleştirmek için ihracatı yapılmak istenen ürüne alıcı bulmak gerekir. Bu firmalar hem internetteki çeşitli kaynaklar hem de sektörde farklı bağlantılarla bulunabilir.
 • Sosyal Medya: Firmaların potansiyel alıcı bulabilmek ve marka bilinirliğini arttırabilmek için kapsamlı bir sosyal medya stratejisine ihtiyacı vardır.
 • İspanya Seyahati: Hedef pazara seyahat düzenleyerek hem sektörle ilgili fuarlara katılmak hem de alıcılarla yüz yüze görüşerek güven ilişkisi kurmak ihracat gerçekleştirmek için kritik önemdedir.

#İGEME #İhracat #Danışmanlık #GlobalBaşarı #İhracatDanışmanlığı #SosyalMedya #GlobalPazarlama #Export #İspanyaBir yanıt yazın