Kanadaya Nasıl İhracat Yapılır
Kanadaya Nasıl İhracat Yapılır

Kanada’ya Nasıl İhracat Yapılır?

Kanada, 2,13 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle Dünya’nın en büyük 9. Ekonomisidir. 600 milyar dolarlık ihracatı ve 570 milyar dolarlık ithalatıyla Kanada ayrıca Dünya ticaretinin en önemli ülkeleri arasındadır. Geniş toprağı, zengin ve hızla artan nüfusu, doğal kaynakları ve coğrafi konumu düşünüldüğünde Kanada’nın Dünya ekonomisi içindeki öneminin artmaya devam edeceği öngörülmektedir.

Kanada’nın sunduğu ihracat potansiyelinden Türk üreticilerin yeteri kadar yararlanamadığını söylemek yanlış olmaz. Kanada, ancak 2 milyar dolara ulaşan hacmiyle, Türkiye’nin 31. en büyük ihracat pazarı konumundadır. Öte yandan, küreselleşmenin mesafeleri kısalttığı çağımızda her gün daha fazla üreticimiz Kanada’ya gerçekleştirdiği ihracatı arttırmaya çabalamaktadır.

Türkiye’nin Kanada’ya en fazla ihraç ettiği ürün grupları aşağıdaki şekildedir:

 • Demir-Çelik: 461 milyon dolar
 • Makineler ve mekanik cihazlar: 245 milyon dolar
 • Giyim ve tekstil: 210 milyon dolar
 • Adi metaller ve adi metalden ürünler: 145 milyon dolar
 • Alüminyum ve alüminyum eşyalar: 119 milyon dolar
 • Araç ve araç parçaları: 102 milyon dolar
 • Halı ve yer tekstili: 101 milyon dolar
 • Meyve ve sebze: 96 milyon dolar

Kanada’ya ihracat yapmak isteyen firmalarımızın geçmesi gereken bazı adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İhracat stratejisinin belirlenmesi: Firmanın bir ihracat stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji, ihracat yapmak isteyen üreticinin hangi ürünleri ürettiği, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenir.
 • Hedef pazar için gerekli belge ve izinlerin tespiti ve alım süreci: İhracat yapabilmenin ön koşulu gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınmasıdır. Kanada’nın farklı sektörlerle ilgili çeşitli uygulamaları, izin ve belge gereksinimleri olabilir. Bu gereksinimler ivedilikle tespit edilmeli ve karşılanmalıdır.
 • Hedef pazardaki potansiyel alıcıların tespiti: Şüphesiz ihracatı gerçekleştirmek için ihracatı yapılmak istenen ürüne alıcı bulmak gerekir. Bu firmalar hem internetteki çeşitli kaynaklar hem de sektörde farklı bağlantılarla bulunabilir.
 • Sosyal Medya: Firmaların potansiyel alıcı bulabilmek ve marka bilinirliğini arttırabilmek için kapsamlı bir sosyal medya stratejisine ihtiyacı vardır.
 • Kanada Seyahati: Hedef pazara seyahat düzenleyerek hem sektörle ilgili fuarlara katılmak hem de alıcılarla yüz yüze görüşerek güven ilişkisi kurmak ihracat gerçekleştirmek için kritik önemdedir.

Kanada, dünya ekonomisinin önemli bir aktörü olarak öne çıkıyor ve Türk ihracatçıları için büyük bir potansiyel sunuyor. Ancak, mevcut durumda Türk üreticilerin Kanada pazarından yeterince faydalanmadığı görülüyor. Türkiye’nin Kanada’ya olan ihracatı sadece 2 milyar dolar seviyesinde, ki bu Türkiye’nin dış ticaretindeki büyüklüğü düşünüldüğünde oldukça düşük bir rakam.

Bu durumun değiştirilmesi ve Türk firmalarının Kanada pazarındaki paylarını arttırabilmeleri için bir dizi adım atılması gerekiyor. İlk olarak, ihracat stratejisinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Firmaların, hangi ürünleri ihraç etmek istediklerini ve hedeflerini netleştirmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, hedef pazar olan Kanada’da gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınması da kritik bir adımdır. Kanada’nın farklı sektörlerde çeşitli uygulamaları ve izin gereksinimleri olabileceğinden, bu konuda detaylı bir araştırma yapılması önemlidir.

Potansiyel alıcıların tespiti de ihracat sürecinde hayati bir rol oynar. Firmaların, Kanada’daki potansiyel alıcıları belirlemek için internet kaynaklarından ve sektör bağlantılarından yararlanmaları gerekmektedir. Ayrıca, sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması da potansiyel alıcıların bulunması ve marka bilinirliğinin arttırılması açısından önemlidir.

Bununla birlikte, yüz yüze iletişim de ihracat sürecindeki önemli bir unsurdur. Bu nedenle, Türk firmalarının Kanada’ya seyahat düzenleyerek sektörle ilgili fuarlara katılması ve potansiyel alıcılarla birebir görüşmeler yapması önemlidir. Bu tür etkinlikler, güvenilir ilişkiler kurulmasına ve ihracatın artırılmasına katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak, Türk firmaları için Kanada pazarı büyük bir fırsat sunmaktadır ancak bu fırsatı değerlendirebilmek için stratejik bir yaklaşım benimsemek ve gerekli adımları atmaktan kaçınılmamalıdır. Bu sayede, Türkiye’nin Kanada ile ticaret hacminin artması ve her iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin daha da güçlenmesi mümkün olacaktır.

Türk firmalarının Kanada pazarında başarılı olabilmesi için sürekli olarak pazarı analiz etmeleri ve değişen koşullara uyum sağlamaları da gerekmektedir. Pazar trendlerini takip etmek, rekabeti değerlendirmek ve tüketici tercihlerini anlamak, ihracat stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanması için önemlidir.

Bununla birlikte, ticari anlaşmazlıkların çözümü konusunda da dikkatli olunmalıdır. Kanada’da iş yaparken, farklı kültürel ve yasal normların varlığı göz önünde bulundurulmalı ve olası anlaşmazlıkların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi için uygun mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Ayrıca, Kanada’nın farklı eyaletlerinde farklı ticari düzenlemelerin bulunabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, Kanada pazarına girmek isteyen Türk firmalarının yerel düzenlemeleri ve vergi politikalarını dikkatlice incelemeleri ve buna göre hareket etmeleri önemlidir.

Son olarak, Kanada pazarında uzun vadeli bir perspektif benimsemek önemlidir. İhracat süreci genellikle zaman alıcı ve sabır gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, Türk firmalarının Kanada pazarında uzun vadeli ilişkiler kurmaya odaklanmaları ve sabırlı olmaları önemlidir. Bu şekilde, Türk firmaları Kanada’da başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde iş yapabilirler.

#İGEME #ihracat #danışmanlık #globalbaşarı #ihracatdanışmanlığı #sosyalmedya #globalpazarlama #export #kanada

Table of ContentsBir yanıt yazın