Helal Gıda İhracatı Nasıl Yapılır?
Helal Gıda İhracatı Nasıl Yapılır?

Helal Gıda İhracatı Nasıl Yapılır?

Helal Gıda, Dünya’nın hem en büyük hem de en hızlı gelişen sektörleri arasındadır. 2022 yılı itibariyle küresel helal gıda endüstrisi 2,2 trilyon dolarlık hacme ulaşmıştır ve 2030 yılına kadar ortalama %13,5’lik bir artışla 6 trilyon dolar seviyesini aşacağı öngörülmektedir. 

Türkiye, helal gıda ürünlerinin nüfusun neredeyse tamamı tarafından tüketildiği bir ülkedir. Bu durum küresel helal gıda endüstrisinde Türkiye’ye önemli bir karşılaştırmalı avantaj sunmaktadır. Öte yandan Türkiye’nin helal gıda sektöründeki ihracat potansiyeline ulaşabildiğini söylemek oldukça güçtür. Türkiye, başta ciddi Müslüman nüfusa sahip ülkeler olmak üzere, Dünya’nın dört bir yanına helal gıda ihracatı gerçekleştirmek için gerekli altyapı ve kapasiteye sahiptir.

Tam da bu sebeple son yıllarda birçok helal gıda üreticimiz ihracata yönelmiş, ihraç ettikleri helal gıdaların hacmini arttırmaya odaklanmışlardır. Ancak, gıdanın sıkı denetlenen, regülasyon yoğun yapısı göz önünde bulundurulduğunda, özellikle ihracata yeni başlayan şirketler için, ihracat oldukça uzun ve riskli bir sürece dönüşebilmektedir. İhracatta başarılı olabilmek için helal gıda üreticilerimizin izlemesi gereken bazı adımlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Hedef pazar tespit çalışması: İhracat yapmak isteyen helal gıda üreticileri için ilk adım detaylı bir pazar araştırması gerçekleştirmektir. Pazar araştırması, farklı ülkelerin birbirleriyle talep, rekabet, regülasyonlar gibi çok çeşitli alanlarda karşılaştırılmasını gerektirir. Derinlikli bir pazar araştırmasının akabinde üreticilerimiz hedef pazarlarını belirler.
  • İhracat stratejisinin belirlenmesi: Pazara karar verildikten sonra helal gıda üreticilerimiz o pazarla ilgili bir ihracat stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji, ihracat yapmak isteyen firmanın hedefleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenir.
  • Hedef pazar için gerekli belge ve izinlerin tespiti ve alım süreci: İhracat yapabilmenin ön koşulu gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınmasıdır. Hedef pazarda farklı türde gıdalar satabilmek için nasıl izin ve belgelerin alınması gerektiğinin tespiti ve gerekli başvuruların yapılması elzemdir.
  • Hedef pazardaki potansiyel alıcıların tespiti: Şüphesiz ihracatı gerçekleştirmek için ihracatı yapılmak istenen ürüne alıcı bulmak gerekir. Üreticilerimiz helal gıda alımı yapabilecek mağazaları, toptancıları, ithalatçıları tespit etmeli ve onlarla iletişime geçmelidir.
  • Sosyal medya stratejisinin kurgulanması: Firmaların potansiyel alıcı bulabilmek ve marka bilinirliğini arttırabilmek için kapsamlı bir sosyal medya stratejisine ihtiyacı vardır.
  • Yurtdışı Seyahati: Her ne kadar modern iletişim teknolojileri mesafeleri kısaltmış olsa da müşteriyle ve ilgili paydaşlarla yüz yüze görüşmeler yapmak hedef pazarda sürdürülebilir bir varlık oluşturabilmek için elzemdir. Bu bağlamda ihracat yapabilmek için, başta alıcılar olmak üzere çok çeşitli kişi ve kurumlarla görüşmek ve gıda odaklı sektörel fuarlara katılmak elzemdir.

Helal gıda endüstrisi, dünyanın hem en büyük hem de en hızlı gelişen sektörleri arasında yer alıyor. Özellikle 2022 yılı itibariyle, küresel helal gıda endüstrisinin 2,2 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması, bu sektörün önemini ve potansiyelini gösteriyor. Ayrıca, 2030 yılına kadar helal gıda endüstrisinin ortalama %13,5’lik bir artışla 6 trilyon dolar seviyesini aşması bekleniyor. Bu büyüme trendi, helal gıda endüstrisinin sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda da önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Türkiye, helal gıda ürünlerinin nüfusun neredeyse tamamı tarafından tüketildiği bir ülke olarak öne çıkıyor. Bu durum, küresel helal gıda endüstrisinde Türkiye’ye önemli bir karşılaştırmalı avantaj sağlıyor. Türkiye’nin coğrafi konumu, zengin kültürel mirası ve geleneksel mutfaklarıyla, helal gıda ürünleri konusunda güvenilir bir kaynak olarak tanınıyor olması, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini artırıyor.

Ancak, Türkiye’nin helal gıda sektöründeki ihracat potansiyeline ulaşabilmesi için bazı zorluklarla karşılaşması kaçınılmazdır. Özellikle, helal sertifikasyon sürecinin karmaşıklığı ve maliyeti gibi faktörler, Türk üreticilerinin uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğini zorlaştırıyor. Ayrıca, yeterli altyapı ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması da Türkiye’nin helal gıda ihracatını geliştirmesi için önemli bir gerekliliktir.

Türkiye’nin helal gıda sektöründeki potansiyelini tam olarak değerlendirebilmesi için, hükümetin ve özel sektörün işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. Helal sertifikasyon süreçlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi, Türk üreticilerinin uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, marka bilinirliğini artırmak için uluslararası pazarlama kampanyalarının düzenlenmesi ve yatırım teşviklerinin sağlanması da önemlidir.

Türkiye’nin helal gıda sektöründeki potansiyelini değerlendirmesi, sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da önemlidir. Helal gıda ürünlerinin uluslararası pazarlarda daha fazla talep görmesi, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin helal gıda endüstrisindeki lider konumu, ülkenin kültürel mirasını ve değerlerini uluslararası alanda daha etkin bir şekilde tanıtmasına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, helal gıda endüstrisi dünya genelinde hızla büyümeye devam ediyor ve Türkiye bu büyümeden önemli bir pay alabilir. Ancak, Türkiye’nin helal gıda sektöründeki potansiyelini tam olarak değerlendirebilmesi için, hem hükümetin hem de özel sektörün aktif bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bu çaba, Türkiye’nin hem ekonomik hem de kültürel açıdan daha güçlü ve rekabetçi bir konuma gelmesine katkı sağlayacaktır.

#ihracat #ihracatdanismanlik #igemeihracat #danismanlikhizmetleri #ihracatislemleri #gıda #gıdaihracatı #helalgıdaBir yanıt yazın