Ambalaj İhracatı Nasıl Yapılır
Ambalaj İhracatı Nasıl Yapılır

Ambalaj İhracatı Nasıl Yapılır?

Ambalaj sektörü özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehirleşmenin artması ve nüfusun zenginleşmesi sayesinde son yıllarda önemli büyümeler kaydetmiş bir endüstridir. Küresel ölçekte ambalaj endüstrisi 1 trilyon dolar seviyesini geçmiştir ve yıldı %3 seviyesindeki büyümesini sürdürmektedir.

Dünya ile paralel olarak Türkiye’de de ambalaj sektörü şehirleşmenin ve dolayısıyla kişi başı tüketimin artmasıyla büyümüştür. Türkiye, ambalaj sektörünün büyümesiyle paralel olarak bu alandaki üretim kabiliyetini de arttırmıştır. Ülkemiz Dünya’nın en büyük 16., Avrupa’nınsa en büyük 6. Ambalaj üreticisi konumundadır. Ambalaj Sanayiciler Derneği’nin verilerine göre Türkiye’nin ambalaj sektörünün büyüklüğü 30 milyar dolar seviyesine gelmiştir. 2022 yılı verilerine göre ülkemizin bu alanda gerçekleştirdiği ihracat ise 7,5 milyar dolardır. Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatın ambalaj ürün grubuna göre dağılımı şöyledir:

 • Plastik ambalaj: 4,73 milyar dolar (%64)
 • Kağıt, karton, mukavva ambalaj: 1,83 milyar dolar (%25)
 • Metal ambalaj: 480 milyon dolar (%8)

Türkiye’nin ambalaj ihracatının %60’ı Avrupa’ya yapılmaktadır. Ülkemizin bu alanda en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler:

 • Birleşik Krallık
 • Almanya
 • Irak
 • İtalya
 • İsrail
 • ABD
 • Fransa
 • Rusya
 • Hollanda
 • Bulgaristan

Küresel ambalaj talebinin düzenli artışı da düşünüldüğünde Türkiye’nin ambalaj sektöründeki ihracat potansiyeline henüz ulaşmadığı; ambalaj ihracatını çok ciddi ölçüde arttırabileceği söylenebilir. Tam da bu sebeple ambalaj üreticilerimiz her geçen gün daha fazla ihracata yönelmekte, kendilerini küresel pazarda rekabetçi konuma getirecek yatırımlarla üretim kapasitelerini arttırmaktadır.

Ambalaj üreticilerimizin ihracatta başarılı olabilmek için izlemesi gereken bazı adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Hedef pazar tespit çalışması: İhracat yapmak isteyen ambalaj üreticileri için ilk adım detaylı bir pazar araştırması gerçekleştirmektir. Pazar araştırması, farklı ülkelerin birbirleriyle talep, rekabet, regülasyonlar gibi çok çeşitli alanlarda karşılaştırılmasını gerektirir. Derinlikli bir pazar araştırmasının akabinde üreticilerimiz hedef pazarlarını belirler.
 • İhracat stratejisinin belirlenmesi: Pazara karar verildikten sonra ambalaj üreticilerimizin o pazarla ilgili bir ihracat stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji, ihracat yapmak isteyen firmanın hedefleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenir.
 • Hedef pazar için gerekli belge ve izinlerin tespiti ve alım süreci: İhracat yapabilmenin ön koşulu gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınmasıdır. Hedef pazarda farklı türde ambalajlar satabilmek için nasıl izin ve belgelerin alınması gerektiğinin tespiti ve gerekli başvuruların yapılması elzemdir.
 • Hedef pazardaki potansiyel alıcıların tespiti: Şüphesiz ihracatı gerçekleştirmek için ihracatı yapılmak istenen ürüne alıcı bulmak gerekir. Üreticilerimiz ambalaj alımı yapabilecek mağazaları, toptancıları, ithalatçıları tespit etmeli ve onlarla iletişime geçmelidir.
 • Sosyal medya stratejisinin kurgulanması: Firmaların potansiyel alıcı bulabilmek ve marka bilinirliğini arttırabilmek için kapsamlı bir sosyal medya stratejisine ihtiyacı vardır.
 • Yurtdışı Seyahati: Her ne kadar modern iletişim teknolojileri mesafeleri kısaltmış olsa da müşteriyle ve ilgili paydaşlarla yüz yüze görüşmeler yapmak hedef pazarda sürdürülebilir bir varlık oluşturabilmek için elzemdir. Bu bağlamda ihracat yapabilmek için, başta alıcılar olmak üzere çok çeşitli kişi ve kurumlarla görüşmek ve ambalaj odaklı sektörel fuarlara katılmak elzemdir.

Türkiye’nin ambalaj sektöründe elde ettiği büyüme ve ihracat potansiyeline dair daha detaylı bir bakış açısı sunabiliriz.

Ambalaj sektörü, modern tüketim alışkanlıklarının ve endüstrileşmenin bir sonucu olarak giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Türkiye, bu küresel trende önemli bir oyuncu haline gelmiş ve ambalaj endüstrisinde dikkate değer bir büyüme kaydetmiştir. Özellikle şehirleşmenin hızlanması ve nüfusun artan refahıyla birlikte, Türkiye’de ambalaj talebi belirgin bir şekilde artmıştır.

Ülkemiz, ambalaj sektöründeki üretim kabiliyetini artırarak dünya genelinde tanınan bir konuma ulaşmıştır. Ambalaj Sanayiciler Derneği verilerine göre, Türkiye’nin ambalaj sektörü büyüklüğü 30 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca, 2022 yılında gerçekleştirilen 7,5 milyar dolarlık ambalaj ihracatıyla, Türkiye dünya ambalaj pazarında önemli bir aktör konumundadır.

Türkiye’nin ambalaj ihracatının büyük bir kısmı Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Bu ihracatın önde gelen alıcıları arasında Birleşik Krallık, Almanya, ve İtalya gibi ülkeler bulunmaktadır. Ancak, potansiyel hala tam anlamıyla değerlendirilmemiştir. Küresel ambalaj talebinin sürekli artmasıyla birlikte, Türkiye’nin ihracat potansiyelinin daha da genişletilebileceği görülmektedir.

Ambalaj üreticileri için ihracat sürecinde izlenmesi gereken belirli adımlar bulunmaktadır. Bunlar arasında hedef pazarın belirlenmesi, ihracat stratejisinin oluşturulması, gerekli belgelerin ve izinlerin temini, potansiyel alıcıların tespiti ve sosyal medya stratejisinin geliştirilmesi gibi adımlar yer almaktadır. Ayrıca, yurtdışı seyahatlerin ve sektörel fuarlara katılımın da ihracatın başarısı için önemli olduğu unutulmamalıdır.

Türkiye’nin ambalaj sektöründeki büyümesi ve ihracattaki potansiyeli, ülkenin ekonomik kalkınması için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu nedenle, ambalaj endüstrisi, ülke ekonomisinin güçlü bir destekçisi olarak değerlendirilmektedir.

#ihracat #ihracatdanismanlik #igemeihracat #danismanlikhizmetleri #ihracatislemleri #ambalaj #ambalajihracatıBir yanıt yazın