5,000.00 

Ankara Antlaşması, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (şu anda Avrupa Birliği) arasında 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır. Bu antlaşma, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam üyelik sürecini başlatmıştır.

Ankara Antlaşması, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (şu anda Avrupa Birliği) arasında 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır. Bu antlaşma, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam üyelik sürecini başlatmıştır.

Ankara Antlaşması, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini amaçlamış ve Türkiye’nin Toplulukla ekonomik entegrasyonunu hedeflemiştir. Ankara Antlaşması, Türkiye’ye Topluluk üyeliği için siyasi, ekonomik ve hukuki reformları gerçekleştirmek üzere bir yol haritası sunmuştur.

Henüz görüntüleme yok.

“Ankara Antlaşması Nedir?” ilk inceleyen olun;