Bakır İhracatı Nasıl Yapılır
Bakır İhracatı Nasıl Yapılır

Bakır İhracatı Nasıl Yapılır?

 • Bakır, Dünya’nın ve dünya ticaretinin en önemli madenleri arasındadır. İletkenlik özelliği sayesinde endüstride yaygın olarak kullanılan Bakır metali, bugün elektrik ve elektronik, enerji, ulaşım, otomotiv, inşaat, kuyumculuk, süs eşyaları, kimya sektörlerinde yaygın olarak kullanım alanına sahiptir. Yüksek iletkenliği sayesinde voltaj güç kabloları, jeneratörler, transformatörlerde kullanılmaktadır. Geniş kullanım alanının yanı sıra Bakır, finans piyasalarında da işlem gören değerli bir emtiadır. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte inovasyon, katma değerli ürün üretimi ve marka gibi kavramların ön plana çıktığı günümüzde bakır metaline olan ihtiyaç giderek artmış ve günlük yaşantımızda da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bakır ve bakır alaşımları; cep telefonları, bilgisayarlar ve network kablolarının temel girdisi konumundadır. Özellik elektrikli taşıma ve ulaşımın son yıllardaki ivmelenmesiyle küresel ölçekte bakıra olan talep artış göstermiştir. 2021 yılı itibariyle küresel bakır sektörü 290 milyar dolarlık hacme sahiptir ve sektörün 2030 yılına kadar yıllık %5’in üzerinde büyümesi ve 476 milyar dolarlık ölçeğe ulaşması öngörülmektedir.
  Özellikle yeni teknolojilerle ilişkili kullanım alanları da göz önünde bulundurulduğunda bakır küresel ticarette en fazla talep gören ürünler arasındadır. Dünya’nın en fazla bakır ihracatı yapan ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
  Şili: 21,5 milyar dolar
  Kongo: 16,8 milyar dolar
  Almanya: 15,9 milyar dolar
  Japonya: 12,6 milyar dolar
  Çin: 10,9 milyar dolar
  ABD: 10,1 milyar dolar
  Öte yandan Dünya’nın en büyük bakır ithalatçıları şu şekildedir:
  Çin: 48,5 milyar dolar
  Almanya: 10,1 milyar dolar
  ABD: 9 milyar dolar
  İtalya: 6,2 milyar dolar
  Güney Kore: 5,1 milyar dolar
  Tayvan: 4,9 milyar dolar
  Hindistan: 4,2 milyar dolar
  Türkiye’de bakır üretimi oldukça kısıtlıdır. Bugün ülkemizde yıllık ortalama 110 bin ton metal bakır (70 bin ton izabe ve 200 bin ton konsantre (40 bin ton metal bakıra eşdeğer)) üretilmekte olup, bu da dünyadaki bakır üretiminin ancak %0,6’sına karşılık gelmektedir. Öte yandan ülkemiz küresel bakır ticaretinin önemli bir parçadır. 2020 yılı itibariyle Türkiye 1,58 milyar dolarlık bakır ihracatıyla 30., 3,2 milyar dolarlık bakır ithalatıyla da 10. Konumdadır.
  Türkiye’nin en fazla bakır ihraç ettiği ülkeler şu şekilde sıralanır:
  İtalya: 203 milyon dolar
  Çin: 167 milyon dolar
  Bulgaristan: 158 milyon dolar
  Almanya: 145 milyon dolar
  İngiltere: 83 milyon dolar
  Görüldüğü üzere Türkiye bakır ticaretinde dış açık veren bir ülkedir. Tam da bu sebeple ülkemizdeki bakır üreticilerinin hem üretimlerini arttırması hem de dış ticarete daha fazla yönelmesi gerekir. Küresel bakır talebindeki artış da göz önünde bulundurulduğunda bakırın Türk üreticileri için önemli fırsatlar sunabileceği söylenebilir. Bakır ürünleriyle ilgili ihracat yapmak isteyen şirketlerin izlemesi gereken bazı adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 • Hedef pazar tespit çalışması: İhracat yapmak isteyen şirketler için ilk adım detaylı bir pazar araştırması gerçekleştirmektir. Pazar araştırması, farklı ülkelerin birbirleriyle talep, rekabet, regülasyonlar gibi çok çeşitli alanlarda karşılaştırılmasını gerektirir. Derinlikli bir pazar araştırmasının akabinde şirket ihracat gerçekleştireceği pazarı belirler.
  İhracat stratejisinin belirlenmesi: Pazara karar verildikten sonra firmanın o pazarla ilgili bir ihracat stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji, ihracat yapmak isteyen şirketlerin hangi ürünleri ürettiği, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenir.
  Hedef pazar için gerekli belge ve izinlerin tespiti ve alım süreci: İhracat yapabilmenin ön koşulu gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınmasıdır. Farklı pazarların bakırla ilgili çeşitli uygulamaları, izin ve belge gereksinimleri olabilir. Bu gereksinimler ivedilikle tespit edilmeli ve karşılanmalıdır.
  Hedef pazardaki potansiyel alıcıların tespiti: Şüphesiz ihracatı gerçekleştirmek için ihracatı yapılmak istenen ürüne alıcı bulmak gerekir. Bu firmalar hem internetteki çeşitli kaynaklar hem de sektörde farklı bağlantılarla bulunabilir.
  Sosyal medya stratejisinin kurgulanması: Firmaların potansiyel alıcı bulabilmek ve marka bilinirliğini arttırabilmek için kapsamlı bir sosyal medya stratejisine ihtiyacı vardır.
  Yurtdışı Seyahati: Hedef pazara seyahat düzenleyerek hem bakır sektörüyle ilgili fuarlara katılmak hem de alıcılarla yüz yüze görüşerek güven ilişkisi kurmak ihracat gerçekleştirmek için kritik önemdedir.
 • Diğer bir deyişle ihracat gerçekleştirmek birçok farklı alanda bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektirmektedir. Tam da bu sebeple birçok şirket ihracat yapabilmek için ihracat danışmanlığı hizmeti almaya yönelmektedir. İhracat danışmanlığı, bir şirketin veya girişimin uluslararası pazarlara açılma sürecinde, uzman bir danışman ekibi tarafından sunulan rehberlik, strateji geliştirme ve operasyonel destek hizmetlerini içeren bir alandır. Bu hizmet, ihracat yapmayı planlayan veya mevcut ihracat operasyonlarını geliştirmek isteyen şirketlere odaklanmaktadır.
 • İhracat danışmanlarının üretici şirketlere destek verdiği bazı alanlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
  Pazar Araştırması ve Analiz: İhracat danışmanları, müşterilerinin ürün veya hizmetlerinin uluslararası pazarlarda talep göreceği potansiyel alanları belirlemek için kapsamlı pazar analizleri yapar. Bu, hedeflenen pazarın büyüklüğünü, rekabeti, tüketici davranışlarını ve trendleri değerlendirmeyi içerir.
  Strateji Geliştirme: Her şirketin ihracat süreci farklıdır ve başarılı bir strateji oluşturmak için kişiye özel bir yaklaşım gereklidir. İhracat danışmanları, müşterilerinin iş modeline uygun stratejiler geliştirir. Bu stratejiler, pazarlama, dağıtım, fiyatlandırma ve markalaşma gibi alanları kapsayabilir.
  Belge ve İşlem Yönetimi: Uluslararası ticarette, doğru belgelerin düzenlenmesi ve uygun işlemlerin takip edilmesi hayati öneme sahiptir. İhracat danışmanları, müşterilerine gümrük işlemleri, ödeme yöntemleri ve nakliye gibi konularda rehberlik eder.
  Hukuki Destek: Uluslararası ticarette karşılaşılabilecek hukuki zorluklar, bir şirket için ciddi sorunlara neden olabilir. İhracat danışmanları, müşterilerine hukuki konularda bilgi sağlar, sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olur ve hukuki riskleri en aza indirmeye yönelik stratejiler geliştirir.
  Eğitim ve Kapasite Geliştirme: İhracat danışmanları, müşterilerinin kendi içlerinde bir ihracat ekibi oluşturmalarına yardımcı olur. Eğitim programları düzenler, personelin uluslararası ticaret konusundaki bilgi ve becerilerini artırır.
 • İhracat yapmak isteyen bir şirket için ihracat danışmanlığı hizmeti almanın avantajları şunlardır:
  Uzmanlık ve Deneyim: İhracat danışmanları, genellikle uzun yıllara dayanan deneyime sahip profesyonellerdir. Bu, müşterilere sektördeki en güncel ve etkili stratejileri sunma avantajı sağlar.
  Maliyet ve Zaman Tasarrufu: Uluslararası ticaret, birçok detay ve süreç içerir. İhracat danışmanları, müşterilerinin bu süreçlerle uğraşmamasını sağlar, bu da maliyet ve zaman tasarrufuna yol açar.
  Risk Yönetimi: İhracat, birçok risk faktörü içerir. İhracat danışmanları, müşterilerinin karşılaşabileceği riskleri öngörerek, risk yönetimi stratejileri geliştirir.
  Ağ Oluşturma: İhracat danışmanları genellikle uluslararası ilişkiler ağına sahiptir. Bu ağlar, müşterilerin yeni pazarlara açılmasında ve iş ortaklıkları kurmasında yardımcı olabilir.
 • İhracat danışmanlığı, küresel arenada rekabet avantajı elde etmek ve büyümek isteyen şirketler için kritik bir rol oynar. Uzman danışmanlar, müşterilere stratejik rehberlik sağlar, operasyonel etkinliği artırır ve uluslararası ticarette karşılaşılabilecek zorluklara karşı güvenilir bir kalkan oluşturur. İhracat yapmayı planlayan veya mevcut ihracat operasyonlarını geliştirmek isteyen şirketler için, profesyonel bir ihracat danışmanıyla iş birliği yapmak, başarı şansını artırmak adına önemli bir adımdır.
 • İGEME, 20 yılı aşkın süredir ihracat yapmak isteyen firmalarımıza ihracat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Bu süreçte İGEME olarak onlarca farklı bakır üreticisinin de ihracat yapmasını sağladık.
  İGEME’nin sunduğu ihracat danışmanlığı hizmeti bir yıllık bir süreç olarak tasarlanmıştır. Sürecin ilk iki ayında gerçekleştirilen bazı faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
  Hedef pazar tespiti için pazar araştırmasının gerçekleştirilmesi
  Ürün, şirket ve sektör analizlerinin yapılması
  Potansiyel alıcıların veri tabanının hazırlanması
  Finansal projeksiyonların yapılması
  Dijital stratejinin belirlenmesi
  İhracat operasyonunun kurgulanması
 • Akabinde gelen 10 aylık süredeyse oluşturulan ihracat stratejisi uygulanmaktadır. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
  Potansiyel alıcılarla iletişime geçilmesi
  Dijital stratejinin uygulanması
  İlgili paydaşlarla görüşmeler düzenlenmesi
  Ciddi alıcılarla toplantıların düzenlenmesi
  Katılınacak fuarların organizasyonunun yapılması
  Hedef pazar seyahatlerinin gerçekleştirilmesi
  Numune gönderim süreçlerinin yönetimi
 • İGEME’nin farkı 20 yıllık tecrübesi, bu sürede sürekli üzerine koyarak geliştirdiği ihracat bilgi ve istihbaratı, yetkin profesyonel kadrosu ve ihracatın her alanını kapsayan A’dan Z’ye hizmetidir. İGEME, danışmanlık hizmeti alan müşterilerimizin ihracat departmanı gibi hareket ederek şirketlerimizin ihracatı tamamen emin ellere bırakarak diğer operasyonlara kanalize olmalarını sağlamaktadır. Siz de bugüne kadar bizden danışmanlık hizmeti alarak ihracat gerçekleştiren bakır üreticileri arasına hemen katılabilirsiniz.

İletişim için:
Mert Doğanay – 0542 310 27 31
https://www.igeme.com.tr/hizmetlerimiz/ihracat-danismanligi

#ihracat #ihracatdanismanlik #igemeihracat #danismanlikhizmetleri #ihracatislemleri #bakır #bakırihracatı

Table of ContentsBir yanıt yazın