SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ TEKRAR USHAŞTA

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, bir ülkede sağlık turizmi faaliyetlerini yürütmek isteyen firmalar veya kuruluşlar için gereken resmi bir belgedir. Bu belge, ilgili ülkenin sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yasal olarak tanınmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Sağlık turizmi yetki belgesi genellikle o ülkenin sağlık bakanlığı veya benzeri yetkili bir kurum tarafından verilir. Başvuran kuruluşların belirli standartlara ve gerekliliklere uygun olması, sağlık turizmi hizmetlerini kaliteli ve güvenilir bir şekilde sunabileceklerini göstermeleri beklenir. Bu standartlar genellikle sağlık hizmetlerinin kalitesi, tıbbi altyapı, personel yeterliliği, hijyen standartları, müşteri hizmetleri ve güvenlik gibi alanları kapsar.

Sağlık turizmi yetki belgesi, sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yasal olarak tanınmasını sağlamanın yanı sıra, turistlerin güvenliğini ve haklarını korumak için de önemlidir. Bu belgeye sahip olan kuruluşlar, sağlık turizmi hizmetlerini sunarken belirlenen standartlara ve yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmek zorundadır. Bu da sağlık turizmi sektöründe güvenilirlik ve kalitenin artmasına katkıda bulunur.

Bunu yapan belge Türkiye de Sağlık Bakanlığı üzerinden yürütülen bir süreçtir. Ancak eski hataya dönüldü. Devletin Sağlık Turizmi için kurduğu USHAŞ’a devredildi. Cuma günü bakanlık içindeki gruplarda duyurulan bu haber yakında sağlık turizmi alanında yeni bir tıkanma, haksız rekabet ve saçma sapan süreçlere sebep olacak. Neden mi daha önce oldu.

Ayrıca devletin “ŞİRKET” kurarak kendi halkının ticari hayatında rekabeti sabote etmesi, haksız rekabete konu olması yeterince adilmidir.

Ushaş nedir?

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ya da kısaca USHAŞ, kanun hükmünde kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle uluslararası sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi alanlarında faaliyette bulunması amacıyla 2019 yılında kurulan Ankara merkezli sağlık hizmetleri şirketi.

USHAŞ, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai Sağlık Otoritesi, Güney Kore’de Kore Sağlık Sektörü Gelişim Enstitüsü (Korea Health Industry Development Institute-KHIDI), Malezya’da Malaysia Healthcare Travel Council gibi dünyanın birçok ülkesinde sağlık turizmini geliştirmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumların Türkiye eş değeri olarak görülebilir. Sağlık bakanı Fahrettin Koca’ya göre USHAŞ, Türkiye’yi sağlık turizminde dünyanın en başarılı markası haline getirmeyi hedefler.

Türkiye’nin en büyük uluslararası sağlık hizmet sağlayıcısı olan şirketin,[3] Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) ve USHAŞ tarafından beraber hazırlanan akademik raporda, Covid-19 pandemisi sürecinde kişisel koruyucu ürünlerin, yerli tanı kiti ve solunum cihazı üretimindeki ve dağıtımındaki başarısı tüm dünyaya örnek olarak gösterilmiştir.[4]

USHAŞ 2020 yılında Türkiye’de medikal ihracatı kategorisinde 45,2 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan şirket olmuştur. Bu sağlık değil maske ihracatıdır.

Faaliyet Alanları

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 03 Ağustos 2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek 2 nci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca[7] USHAŞ’ın temel faaliyet alanları şunlardır:

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin uluslararası tanıtımını yapmak, bu alandaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, yönlendirmek ve desteklemek

Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunmak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapmak, yapılan sözleşmelerin yürütülmesine destek olmak

Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi alma başvurularına cevap vermek, şikâyetler ve anlaşmazlıkların çözümü için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, tarafların karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek önleyici tedbirler almak

Sağlık meslek eğitimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak; yurt içindeki eğitim kurumlarına yurt dışından öğrenci teminine aracılık etmek, yurt dışında eğitim kurumu açmak ve eğitim faaliyetinde bulunmak.

USHAŞ, uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 04/02/2019 tarihinde faaliyete geçmiştir. Merkez ofisi Ankara’da bulunan USHAŞ’ın İstanbul’da bir şubesi bulunmaktadır.

USHAŞ NEDİR? sorusuna USHAŞ sitesinde verilen cevap.

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan USHAŞ, özel sektör dinamizmini kamu gücü ile buluşturarak Türkiye’yi dünyanın önde gelen katma değerli sağlık ihracatçılarından biri haline getirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

Ushaş nedir? Ushaş Kimdir? sorularından daha değerlisi sağlık turizmini daha ne kadar sabote edeceksiniz.

#saglikturizmi #saglikturizmiyetkibelgesi

Table of ContentsBir yanıt yazın