Ushaş Nedir?

Usahşın Faaliyetleri Nelerdir?
USHAŞ’ın Açılımı Nedir?

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ya da kısaca USHAŞ, kanun hükmünde kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle uluslararası sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi alanlarında faaliyette bulunması amacıyla 2019 yılında kurulan Ankara merkezli sağlık hizmetleri şirketi.

USHAŞ, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai Sağlık Otoritesi, Güney Kore’de Kore Sağlık Sektörü Gelişim Enstitüsü (Korea Health Industry Development Institute-KHIDI), Malezya’da Malaysia Healthcare Travel Council gibi dünyanın birçok ülkesinde sağlık turizmini geliştirmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumların Türkiye eş değeri olarak görülebilir. Sağlık bakanı Fahrettin Koca’ya göre USHAŞ, Türkiye’yi sağlık turizminde dünyanın en başarılı markası haline getirmeyi hedefler.

Türkiye’nin en büyük uluslararası sağlık hizmet sağlayıcısı olan şirketin,[3] Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) ve USHAŞ tarafından beraber hazırlanan akademik raporda, Covid-19 pandemisi sürecinde kişisel koruyucu ürünlerin, yerli tanı kiti ve solunum cihazı üretimindeki ve dağıtımındaki başarısı tüm dünyaya örnek olarak gösterilmiştir.[4]

USHAŞ 2020 yılında Türkiye’de medikal ihracatı kategorisinde 45,2 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan şirket olmuştur. Bu sağlık değil maske ihracatıdır.

Faaliyet Alanları

Şirket temel faaliyet alanları aşağıdaki gibi olup; faaliyetlerimizi her bir alanda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurum / kuruluşları, USHAŞ Danışma Kurulları ve özel sektör temsilcileriyle düzenli görüşmelerde bulunarak, değerlendirme toplantıları ve çalıştaylar düzenleyerek yürütmektedir

Sağlık Turizmi

İlaç, Cihaz ve Tıbbi Malzeme İhracatı

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Sağlık Yönetimi İhracatı

Sağlık Finansmanı ve Kamu-Özel Sektör İş Birliği Modeli

Sağlık Meslek Eğitimi Turizmi

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 03 Ağustos 2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek 2 nci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca[7] USHAŞ’ın temel faaliyet alanları şunlardır:

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin uluslararası tanıtımını yapmak, bu alandaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, yönlendirmek ve desteklemek

Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunmak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapmak, yapılan sözleşmelerin yürütülmesine destek olmak

Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi alma başvurularına cevap vermek, şikâyetler ve anlaşmazlıkların çözümü için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, tarafların karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek önleyici tedbirler almak

Sağlık meslek eğitimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak; yurt içindeki eğitim kurumlarına yurt dışından öğrenci teminine aracılık etmek, yurt dışında eğitim kurumu açmak ve eğitim faaliyetinde bulunmak.

USHAŞ, uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 04/02/2019 tarihinde faaliyete geçmiştir. Merkez ofisi Ankara’da bulunan USHAŞ’ın İstanbul’da bir şubesi bulunmaktadır.

USHAŞ NEDİR? sorusuna USHAŞ sitesinde verilen cevap.

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan USHAŞ, özel sektör dinamizmini kamu gücü ile buluşturarak Türkiye’yi dünyanın önde gelen katma değerli sağlık ihracatçılarından biri haline getirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

Ushaş nedir? Ushaş Kimdir? sorularından daha değerlisi sağlık turizmini daha ne kadar sabote edeceksiniz.

#saglıkturizmi #ushas

Table of ContentsBir yanıt yazın