Petrol ve Doğalgaz İhracatı Nasıl Yapılır?

 • Petrol ve Doğalgaz Dünya’nın en kritik endüstrilerinin başında gelmektedir. Bugün Dünya’da enerji çok çeşitli kaynaklardan elde edilse de bu enerjinin %58’i petrol ve doğalgazdan karşılanmaktadır. Petrol özellikle ulaşım sektörünün birincil enerji kaynağıyken doğalgaz daha ziyade elektrik üretiminde kullanılmaktadır.
  Küresel petrol rezervleri 2020 yılı itibariyle 1,73 trilyon varil seviyesindedir. Bu rezervin yaklaşık yarısı başta Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde, %28’i ise Amerika kıtalarında yer almaktadır.
  Şüphesiz Petrol, küresel ticaretin en önemli kalemlerinden bir tanesidir. Pandemi sebebiyle bir miktar düşen petrol ticareti 2021 yılı itibariyle artmış ve günde 67 milyon varil seviyesine ulaşmıştır. Avrupa günde 13,7 milyon varillik hacmiyle Dünya’nın en fazla petrol ithal eden bölgesiyken Çin, 12,7 milyon varillik hacmiyle Avrupa’yı takip etmektedir. En fazla petrol ihracatı gerçekleştiren ülkelerin başında ise Rusya gelmektedir. Rusya’nın günlük petrol ihracatı 8,2 milyon varil seviyesindedir. Rusya’yı 7,8 milyon varille ABD ve 7,6 milyon varille Suudi Arabistan takip etmektedir. Küresel petrol ticaretinin 2026 yılına kadar artış kaydetmesi beklenmektedir.
  Küresel Doğalgaz rezervlerine bakıldığında Ortadoğu bu alanda da %40’lık payıyla başı çekmektedir. Rusya’nın da içinde olduğu Avrasya rezervlerin %30’una sahiptir. Toplam küresel doğalgaz rezervleri 2020 itibariyle 188 trilyon metre küp düzeyindedir.
  Doğalgaz ticareti, enerji ve elektrik talebi sebebiyle hızla artmaktadır. 2021 yılında sektördeki büyüme %8,5 seviyesindedir. Yapılan analizlere göre doğalgaz talebinin ve ticaretinin 2030 yılına kadar artmaya devam etmesi beklenmektedir. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından LNG tipi doğalgaz ticaretinin önemi artmış ve LNG ticaretinin artışının sürmesi öngörülmektedir.
  Türkiye petrol ve doğalgaz rezervleri oldukça kısıtlı bir ülkedir. Öte yandan, Türkiye’nin yakın coğrafyasında hem petrol hem doğalgaz rezervleri oldukça zengin ülkeler olduğu düşünüldüğünde ülkemizin küresel petrol-doğalgaz ticareti hususunda kritik önemde bir konumda olduğu söylenebilir. Türkiye doğalgaz ve petrol arzı ve talebi sağlayan ülkeler arasında bir köprü konumundadır ve bu sebeple de bu ticaretteki rolü her geçen yıl artmaktadır. Özellikle Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan TANAP ve Rusya gazını ülkemiz kanalı ile Avrupa’ya taşıyan Türk Akımı’nın hayata geçirilmesi, Türkiye’nin stratejik öneminin daha da ön plana çıkmasını sağlamıştır.
  Öte yandan Türkiye petrol ve doğalgaz ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayabilmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda başta TPAO olmak üzere birçok enerji şirketi ve Türkiye devleti çeşitli rezerv araştırmaları yapmakta, belirli ölçekte bu alanda başarı da elde etmektedir. Türkiye’nin doğalgaz ve petrol konusundaki rezervlerinin artması – konumuyla da birlikte düşünüldüğünde- ülkemizin küresel doğalgaz ve petrol ticaretinde daha fazla rol almasını sağlayacaktır.
  Ülkemizin doğalgaz ve petrol tedarik zincirinin hemen her aşamasında faaliyet gösteren şirketleri vardır ve bu şirketler her geçen gün daha fazla ihracata yönelmektedir. Petrol ve doğalgaz ürünleriyle ilgili ihracat yapmak isteyen şirketlerin izlemesi gereken bazı adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 • Hedef pazar tespit çalışması: İhracat yapmak isteyen şirketler için ilk adım detaylı bir pazar araştırması gerçekleştirmektir. Pazar araştırması, farklı ülkelerin birbirleriyle talep, rekabet, regülasyonlar gibi çok çeşitli alanlarda karşılaştırılmasını gerektirir. Derinlikli bir pazar araştırmasının akabinde şirket ihracat gerçekleştireceği pazarı belirler.
  İhracat stratejisinin belirlenmesi: Pazara karar verildikten sonra firmanın o pazarla ilgili bir ihracat stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji, ihracat yapmak isteyen şirketlerin hangi ürünleri ürettiği, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenir.
  Hedef pazar için gerekli belge ve izinlerin tespiti ve alım süreci: İhracat yapabilmenin ön koşulu gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınmasıdır. Farklı pazarların petrol ve doğalgazla ilgili çeşitli uygulamaları, izin ve belge gereksinimleri olabilir. Bu gereksinimler ivedilikle tespit edilmeli ve karşılanmalıdır.
  Hedef pazardaki potansiyel alıcıların tespiti: Şüphesiz ihracatı gerçekleştirmek için ihracatı yapılmak istenen ürüne alıcı bulmak gerekir. Bu firmalar hem internetteki çeşitli kaynaklar hem de sektörde farklı bağlantılarla bulunabilir.
  Sosyal medya stratejisinin kurgulanması: Firmaların potansiyel alıcı bulabilmek ve marka bilinirliğini arttırabilmek için kapsamlı bir sosyal medya stratejisine ihtiyacı vardır.
  Yurtdışı Seyahati: Hedef pazara seyahat düzenleyerek hem enerji sektörüyle ilgili fuarlara katılmak hem de alıcılarla yüz yüze görüşerek güven ilişkisi kurmak ihracat gerçekleştirmek için kritik önemdedir.
 • Diğer bir deyişle ihracat gerçekleştirmek birçok farklı alanda bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektirmektedir. Tam da bu sebeple birçok şirket ihracat yapabilmek için ihracat danışmanlığı hizmeti almaya yönelmektedir. İhracat danışmanlığı, bir şirketin veya girişimin uluslararası pazarlara açılma sürecinde, uzman bir danışman ekibi tarafından sunulan rehberlik, strateji geliştirme ve operasyonel destek hizmetlerini içeren bir alandır. Bu hizmet, ihracat yapmayı planlayan veya mevcut ihracat operasyonlarını geliştirmek isteyen şirketlere odaklanmaktadır.
 • İhracat danışmanlarının üretici şirketlere destek verdiği bazı alanlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
  Pazar Araştırması ve Analiz: İhracat danışmanları, müşterilerinin ürün veya hizmetlerinin uluslararası pazarlarda talep göreceği potansiyel alanları belirlemek için kapsamlı pazar analizleri yapar. Bu, hedeflenen pazarın büyüklüğünü, rekabeti, tüketici davranışlarını ve trendleri değerlendirmeyi içerir.
  Strateji Geliştirme: Her şirketin ihracat süreci farklıdır ve başarılı bir strateji oluşturmak için kişiye özel bir yaklaşım gereklidir. İhracat danışmanları, müşterilerinin iş modeline uygun stratejiler geliştirir. Bu stratejiler, pazarlama, dağıtım, fiyatlandırma ve markalaşma gibi alanları kapsayabilir.
  Belge ve İşlem Yönetimi: Uluslararası ticarette, doğru belgelerin düzenlenmesi ve uygun işlemlerin takip edilmesi hayati öneme sahiptir. İhracat danışmanları, müşterilerine gümrük işlemleri, ödeme yöntemleri ve nakliye gibi konularda rehberlik eder.
  Hukuki Destek: Uluslararası ticarette karşılaşılabilecek hukuki zorluklar, bir şirket için ciddi sorunlara neden olabilir. İhracat danışmanları, müşterilerine hukuki konularda bilgi sağlar, sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olur ve hukuki riskleri en aza indirmeye yönelik stratejiler geliştirir.
  Eğitim ve Kapasite Geliştirme: İhracat danışmanları, müşterilerinin kendi içlerinde bir ihracat ekibi oluşturmalarına yardımcı olur. Eğitim programları düzenler, personelin uluslararası ticaret konusundaki bilgi ve becerilerini artırır.
 • İhracat yapmak isteyen bir şirket için ihracat danışmanlığı hizmeti almanın avantajları şunlardır:
  Uzmanlık ve Deneyim: İhracat danışmanları, genellikle uzun yıllara dayanan deneyime sahip profesyonellerdir. Bu, müşterilere sektördeki en güncel ve etkili stratejileri sunma avantajı sağlar.
  Maliyet ve Zaman Tasarrufu: Uluslararası ticaret, birçok detay ve süreç içerir. İhracat danışmanları, müşterilerinin bu süreçlerle uğraşmamasını sağlar, bu da maliyet ve zaman tasarrufuna yol açar.
  Risk Yönetimi: İhracat, birçok risk faktörü içerir. İhracat danışmanları, müşterilerinin karşılaşabileceği riskleri öngörerek, risk yönetimi stratejileri geliştirir.
  Ağ Oluşturma: İhracat danışmanları genellikle uluslararası ilişkiler ağına sahiptir. Bu ağlar, müşterilerin yeni pazarlara açılmasında ve iş ortaklıkları kurmasında yardımcı olabilir.
 • İhracat danışmanlığı, küresel arenada rekabet avantajı elde etmek ve büyümek isteyen şirketler için kritik bir rol oynar. Uzman danışmanlar, müşterilere stratejik rehberlik sağlar, operasyonel etkinliği artırır ve uluslararası ticarette karşılaşılabilecek zorluklara karşı güvenilir bir kalkan oluşturur. İhracat yapmayı planlayan veya mevcut ihracat operasyonlarını geliştirmek isteyen şirketler için, profesyonel bir ihracat danışmanıyla iş birliği yapmak, başarı şansını artırmak adına önemli bir adımdır.
 • İGEME, 20 yılı aşkın süredir ihracat yapmak isteyen firmalarımıza ihracat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Bu süreçte İGEME olarak onlarca farklı enerji şirketinin de ihracat yapmasını sağladık.
  İGEME’nin sunduğu ihracat danışmanlığı hizmeti bir yıllık bir süreç olarak tasarlanmıştır. Sürecin ilk iki ayında gerçekleştirilen bazı faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
  Hedef pazar tespiti için pazar araştırmasının gerçekleştirilmesi
  Ürün, şirket ve sektör analizlerinin yapılması
  Potansiyel alıcıların veri tabanının hazırlanması
  Finansal projeksiyonların yapılması
  Dijital stratejinin belirlenmesi
  İhracat operasyonunun kurgulanması
 • Akabinde gelen 10 aylık süredeyse oluşturulan ihracat stratejisi uygulanmaktadır. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
  Potansiyel alıcılarla iletişime geçilmesi
  Dijital stratejinin uygulanması
  İlgili paydaşlarla görüşmeler düzenlenmesi
  Ciddi alıcılarla toplantıların düzenlenmesi
  Katılınacak fuarların organizasyonunun yapılması
  Hedef pazar seyahatlerinin gerçekleştirilmesi
  Numune gönderim süreçlerinin yönetimi
 • İGEME’nin farkı 20 yıllık tecrübesi, bu sürede sürekli üzerine koyarak geliştirdiği ihracat bilgi ve istihbaratı, yetkin profesyonel kadrosu ve ihracatın her alanını kapsayan A’dan Z’ye hizmetidir. İGEME, danışmanlık hizmeti alan müşterilerimizin ihracat departmanı gibi hareket ederek şirketlerimizin ihracatı tamamen emin ellere bırakarak diğer operasyonlara kanalize olmalarını sağlamaktadır. Siz de bugüne kadar bizden danışmanlık hizmeti alarak ihracat gerçekleştiren enerji şirketleri arasına hemen katılabilirsiniz.

İletişim için:
Mert Doğanay – 0542 310 27 31
https://www.igeme.com.tr/hizmetlerimiz/ihracat-danismanligi

#ihracat #ihracatdanismanlik #igemeihracat #danismanlikhizmetleri #ihracatislemleri #petrol #dogalgaz

Table of ContentsBir yanıt yazın