Alüminyum İhracatı Nasıl Yapılır?

 • Hafiflik ve %100 geri dönüşüme uygun olan Alüminyum, günümüzde inşaat, otomotiv, ambalaj, savunma, havacılık başta olmak üzere kullanım alanı giderek artış göstermektedir. Sağlık, enerji gibi son dönemlerde daha da önem kazana sektörlere ek olarak özellikle yeni nesil araç ve yapılarda sıklıkla kullanılmaktadır. Öte yandan sadece sanayide değil günlük yaşantımızda da kullanım alanı genişlemektedir.
  Alüminyum küresel ölçekte Dünya’nın en önemli ürünleri arasında yer almaktadır. 2023 yılı itibariyle küresel alüminyum pazarı 230 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Alüminyuma olan talebin önümüzdeki dönemde de artmaya devam edeceği düşünüldüğünde alüminyum sektörünün yıllık %6,2’lik artışla 2032 yılına kadar 400 milyar dolar sınırına dayanacağı öngörülmektedir.
  Alüminyum Dünya’nın en fazla ticareti yapılan ürünleri arasında yer almaktadır. 2022 yılı itibariyle küresel alüminyum ticareti 280 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır ve bu hacim alüminyumu en fazla ticareti yapılan 15. Ürün konumuna getirmiştir. Dünya’nın en fazla alüminyum ihracatı yapan ülkeleri sırasıyla şöyledir:
  Çin: 42,5 milyar dolar
  Almanya: 20,8 milyar dolar
  ABD: 14,2 milyar dolar
  Kanada: 14,2 milyar dolar
  Hindistan: 11 milyar dolar
  Öte yandan en fazla alüminyum ithalatı gerçekleştiren ülkelerse aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
  ABD: 36,9 milyar dolar
  Almanya: 27,1 milyar dolar
  Hollanda: 11,2 milyar dolar
  İtalya: 10,7 milyar dolar
  Japonya: 10,5 milyar dolar
  Dünya’nın en büyük ekonomilerinin en fazla alüminyum ticareti yapan ülkeleri olmaları kendi başına alüminyumun ne denli kritik bir ürün olduğunu ortaya koymaktadır.
  Alüminyum Türkiye için de kritik önemde olan ve Türkiye’nin önemli üretim kabiliyetine sahip olduğu bir sektördür. Sektörün büyüklüğünü hissettiren en büyük veri sektörde faaliyet gösteren firma sayısı ve sağladığı istihdamdır. Yaklaşık 1.500 faal firma olup, 35.000 üzerinde çalışana istihdam sağlamaktadır. Sektör, %43’lük payla da Demir ve Demir Dışı Metaller sektör ihracatında ilk sırada yer almaktadır.
  Alüminyum sektörü, Türk sanayisine mamül ve ara mamül olarak girdi sağlamakta ve ekonomi için süreklilik arz eden bir sektör olmaktadır. Üretimin devamlılığı noktasında destekleyici bir role sahip olan Alüminyum sektörü başta savunma, otomotiv, inşaat olmak üzere Türkiye’nin önde olduğu sanayiye girdi sağlamaktadır.
  Alüminyum Türkiye’nin dış ticaretinde de önemini gittikçe arttıran bir sektördür. 2022 yılı itibariyle ülkemizin gerçekleştirdiği alüminyum ihracatı 1,28 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’nin alüminyum ihracat hacmi ise bir önceki yıla göre %40’ın üzerinde bir artışla 5,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’nin alüminyum ihracatındaki ana partneri Avrupa Birliği ve AB ülkelerine yaptığımız alüminyum ihracatı %58 oranında artmıştır. Türkiye, alüminyum ithalatı konusunda da global ekonominin önemli ülkeleri arasındadır. Ülkemizin alüminyum ithalatı 2021 yılı itibariyle 6,5 milyar dolar seviyesindedir.
  Türkiye önemli alüminyum üretim kapasitesine rağmen bu sektörde dış ticaret açığı vermektedir. Ülkemizin üretimden yaptığı alüminyum ihracatını arttırması Türkiye’nin kalkınması için kritik önemdedir. Tam da bu sebeple her geçen gün daha fazla alüminyum üreticisi ihracata yönelmektedir. Alüminyum ürünleriyle ilgili ihracat yapmak isteyen şirketlerin izlemesi gereken bazı adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 • Hedef pazar tespit çalışması: İhracat yapmak isteyen şirketler için ilk adım detaylı bir pazar araştırması gerçekleştirmektir. Pazar araştırması, farklı ülkelerin birbirleriyle talep, rekabet, regülasyonlar gibi çok çeşitli alanlarda karşılaştırılmasını gerektirir. Derinlikli bir pazar araştırmasının akabinde şirket ihracat gerçekleştireceği pazarı belirler.
  İhracat stratejisinin belirlenmesi: Pazara karar verildikten sonra firmanın o pazarla ilgili bir ihracat stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji, ihracat yapmak isteyen şirketlerin hangi ürünleri ürettiği, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenir.
  Hedef pazar için gerekli belge ve izinlerin tespiti ve alım süreci: İhracat yapabilmenin ön koşulu gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınmasıdır. Farklı pazarların alüminyumla ilgili çeşitli uygulamaları, izin ve belge gereksinimleri olabilir. Bu gereksinimler ivedilikle tespit edilmeli ve karşılanmalıdır.
  Hedef pazardaki potansiyel alıcıların tespiti: Şüphesiz ihracatı gerçekleştirmek için ihracatı yapılmak istenen ürüne alıcı bulmak gerekir. Bu firmalar hem internetteki çeşitli kaynaklar hem de sektörde farklı bağlantılarla bulunabilir.
  Sosyal medya stratejisinin kurgulanması: Firmaların potansiyel alıcı bulabilmek ve marka bilinirliğini arttırabilmek için kapsamlı bir sosyal medya stratejisine ihtiyacı vardır.
  Yurtdışı Seyahati: Hedef pazara seyahat düzenleyerek hem alüminyum sektörüyle ilgili fuarlara katılmak hem de alıcılarla yüz yüze görüşerek güven ilişkisi kurmak ihracat gerçekleştirmek için kritik önemdedir.
 • Diğer bir deyişle ihracat gerçekleştirmek birçok farklı alanda bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektirmektedir. Tam da bu sebeple birçok şirket ihracat yapabilmek için ihracat danışmanlığı hizmeti almaya yönelmektedir. İhracat danışmanlığı, bir şirketin veya girişimin uluslararası pazarlara açılma sürecinde, uzman bir danışman ekibi tarafından sunulan rehberlik, strateji geliştirme ve operasyonel destek hizmetlerini içeren bir alandır. Bu hizmet, ihracat yapmayı planlayan veya mevcut ihracat operasyonlarını geliştirmek isteyen şirketlere odaklanmaktadır.
 • İhracat danışmanlarının üretici şirketlere destek verdiği bazı alanlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
  Pazar Araştırması ve Analiz: İhracat danışmanları, müşterilerinin ürün veya hizmetlerinin uluslararası pazarlarda talep göreceği potansiyel alanları belirlemek için kapsamlı pazar analizleri yapar. Bu, hedeflenen pazarın büyüklüğünü, rekabeti, tüketici davranışlarını ve trendleri değerlendirmeyi içerir.
  Strateji Geliştirme: Her şirketin ihracat süreci farklıdır ve başarılı bir strateji oluşturmak için kişiye özel bir yaklaşım gereklidir. İhracat danışmanları, müşterilerinin iş modeline uygun stratejiler geliştirir. Bu stratejiler, pazarlama, dağıtım, fiyatlandırma ve markalaşma gibi alanları kapsayabilir.
  Belge ve İşlem Yönetimi: Uluslararası ticarette, doğru belgelerin düzenlenmesi ve uygun işlemlerin takip edilmesi hayati öneme sahiptir. İhracat danışmanları, müşterilerine gümrük işlemleri, ödeme yöntemleri ve nakliye gibi konularda rehberlik eder.
  Hukuki Destek: Uluslararası ticarette karşılaşılabilecek hukuki zorluklar, bir şirket için ciddi sorunlara neden olabilir. İhracat danışmanları, müşterilerine hukuki konularda bilgi sağlar, sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olur ve hukuki riskleri en aza indirmeye yönelik stratejiler geliştirir.
  Eğitim ve Kapasite Geliştirme: İhracat danışmanları, müşterilerinin kendi içlerinde bir ihracat ekibi oluşturmalarına yardımcı olur. Eğitim programları düzenler, personelin uluslararası ticaret konusundaki bilgi ve becerilerini artırır.
 • İhracat yapmak isteyen bir şirket için ihracat danışmanlığı hizmeti almanın avantajları şunlardır:
  Uzmanlık ve Deneyim: İhracat danışmanları, genellikle uzun yıllara dayanan deneyime sahip profesyonellerdir. Bu, müşterilere sektördeki en güncel ve etkili stratejileri sunma avantajı sağlar.
  Maliyet ve Zaman Tasarrufu: Uluslararası ticaret, birçok detay ve süreç içerir. İhracat danışmanları, müşterilerinin bu süreçlerle uğraşmamasını sağlar, bu da maliyet ve zaman tasarrufuna yol açar.
  Risk Yönetimi: İhracat, birçok risk faktörü içerir. İhracat danışmanları, müşterilerinin karşılaşabileceği riskleri öngörerek, risk yönetimi stratejileri geliştirir.
  Ağ Oluşturma: İhracat danışmanları genellikle uluslararası ilişkiler ağına sahiptir. Bu ağlar, müşterilerin yeni pazarlara açılmasında ve iş ortaklıkları kurmasında yardımcı olabilir.
 • İhracat danışmanlığı, küresel arenada rekabet avantajı elde etmek ve büyümek isteyen şirketler için kritik bir rol oynar. Uzman danışmanlar, müşterilere stratejik rehberlik sağlar, operasyonel etkinliği artırır ve uluslararası ticarette karşılaşılabilecek zorluklara karşı güvenilir bir kalkan oluşturur. İhracat yapmayı planlayan veya mevcut ihracat operasyonlarını geliştirmek isteyen şirketler için, profesyonel bir ihracat danışmanıyla iş birliği yapmak, başarı şansını artırmak adına önemli bir adımdır.
 • İGEME, 20 yılı aşkın süredir ihracat yapmak isteyen firmalarımıza ihracat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Bu süreçte İGEME olarak onlarca farklı alüminyum üreticisinin de ihracat yapmasını sağladık.
  İGEME’nin sunduğu ihracat danışmanlığı hizmeti bir yıllık bir süreç olarak tasarlanmıştır. Sürecin ilk iki ayında gerçekleştirilen bazı faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
  Hedef pazar tespiti için pazar araştırmasının gerçekleştirilmesi
  Ürün, şirket ve sektör analizlerinin yapılması
  Potansiyel alıcıların veri tabanının hazırlanması
  Finansal projeksiyonların yapılması
  Dijital stratejinin belirlenmesi
  İhracat operasyonunun kurgulanması
 • Akabinde gelen 10 aylık süredeyse oluşturulan ihracat stratejisi uygulanmaktadır. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
  Potansiyel alıcılarla iletişime geçilmesi
  Dijital stratejinin uygulanması
  İlgili paydaşlarla görüşmeler düzenlenmesi
  Ciddi alıcılarla toplantıların düzenlenmesi
  Katılınacak fuarların organizasyonunun yapılması
  Hedef pazar seyahatlerinin gerçekleştirilmesi
  Numune gönderim süreçlerinin yönetimi
 • İGEME’nin farkı 20 yıllık tecrübesi, bu sürede sürekli üzerine koyarak geliştirdiği ihracat bilgi ve istihbaratı, yetkin profesyonel kadrosu ve ihracatın her alanını kapsayan A’dan Z’ye hizmetidir. İGEME, danışmanlık hizmeti alan müşterilerimizin ihracat departmanı gibi hareket ederek şirketlerimizin ihracatı tamamen emin ellere bırakarak diğer operasyonlara kanalize olmalarını sağlamaktadır. Siz de bugüne kadar bizden danışmanlık hizmeti alarak ihracat gerçekleştiren alüminyum üreticileri arasına hemen katılabilirsiniz.

İletişim için:
Mert Doğanay – 0542 310 27 31
https://www.igeme.com.tr/hizmetlerimiz/ihracat-danismanligi

ihracat #ihracatdanismanlik #igemeihracat #danismanlikhizmetleri #ihracatislemleri #alüminyum #alüminyumihracatı

Table of ContentsBir yanıt yazın