Türkiye'de Sağlık Turizmi İçin Şartlar
Türkiye’de Sağlık Turizmi İçin Şartlar

Türkiye’de Sağlık Turizmi İçin Şartlar

Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında önemli bir potansiyele sahip bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Bunun nedeni, Türkiye’nin kaliteli sağlık hizmetleri, uygun fiyatlar ve zengin kültürel ve tarihi zenginlikleridir.

Türkiye’de sağlık turizmi yapmak isteyen hastane ve sağlık kuruluşları, aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır:

 • T.C. Sağlık Bakanlığı‘ndan Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak.
 • Ülkenin sağlık turizmi alanındaki düzenlemelerine uymak.
 • Kaliteli sağlık hizmetleri sunmak.

T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almak

T.C. Sağlık Bakanlığı‘ndan Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak için, aşağıdaki evraklar ve belgeler hazırlanmalıdır:

 • Başvuru formu
 • Tüzel kişilik belgesi
 • Faaliyet belgesi
 • Sağlık hizmetini sunacak olan personelin diploma ve sertifikaları
 • Sağlık hizmetinin sunulduğu tesislerin fotoğrafları ve açıklamaları
 • Tıbbi cihaz ve ekipmanların listesi
 • Hasta güvenliğini sağlamak için alınan önlemler

Başvuru, T.C. Sağlık Bakanlığı‘na yapılır. Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, başvuru sahibine Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verilir.

Ülkenin Sağlık Turizmi Alanındaki Düzenlemelerine Uymak

Türkiye‘de sağlık turizmi alanındaki düzenlemeler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır. Bu yönetmelikte, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kuruluşların uyması gereken idari, tıbbi ve teknik şartlar belirlenmiştir.

Kaliteli Sağlık Hizmetleri Sunmak

Sağlık turizmi alanında başarılı olmak için, kaliteli sağlık hizmetleri sunmak şarttır. Bu nedenle, sağlık turizmi yapmak isteyen hastane ve sağlık kuruluşlarının, aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekir:

 • Kaliteli sağlık personeli istihdam etmek.
 • Son teknoloji tıbbi ekipman kullanmak.
 • Hasta güvenliğine öncelik vermek.
 • Hasta memnuniyetini sağlamak için çalışmak.

Sağlık Turizmi Resmi Kuruluşu Nasıl Olunur?

Türkiye‘de sağlık turizmi alanında resmi olarak faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar, aşağıdaki adımları takip ederek sağlık turizmi resmi kuruluşu olabilirler:

 1. T.C. Sağlık Bakanlığı‘ndan Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak.
 2. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ettirmek.
 3. Bağlı bulunduğu belediyeye kayıt yaptırmak.

Bu adımları tamamlayan kuruluşlar, sağlık turizmi alanında resmi olarak faaliyet gösterebilirler.


Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip olmayıp sağlık turizmi yapan kuruluşlara verilen cezalar

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmadan sağlık turizmi yapan kuruluşlara aşağıdaki cezalar verilebilir:

 • İlk tespitte bir önceki aya ait brüt gelirinin tümü üzerinden yüzde iki (%2) oranında idari para cezası verilir.
 • Fazla tahsil edilen ücret geri alınarak ilgililere iade edilir.
 • Yetki belgesi bulunmayan kuruluşun faaliyeti, Valilikçe durdurulur.
 • Yetki belgesi bulunmayan kuruluş hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yetki belgesi olmadan sağlık turizmi yapan kuruluşlara verilen cezalar, kuruluşun durumuna göre aşağıdaki şekilde uygulanabilir:

 • Kuruluş, ilk kez tespit edilirse, yukarıda belirtilen cezalar uygulanır.
 • Kuruluş, ikinci kez tespit edilirse, ceza miktarı bir önceki cezanın iki katı olarak uygulanır.
 • Kuruluş, üçüncü kez tespit edilirse, faaliyeti iptal edilir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi‘ne sahip olmayıp sağlık turizmi yapan kuruluşlar, bu cezalara ek olarak, hastaların uğradığı maddi ve manevi zararları da tazmin etmekle yükümlüdürler.

Sağlık turizmi, günümüzde giderek daha fazla popülerlik kazanan bir seyahat türü haline gelmiştir. Özellikle Türkiye gibi kaliteli sağlık hizmetleri sunan ve tarihi zenginlikleriyle turistlere çeşitli imkanlar sunan ülkeler, bu alanda öne çıkmaktadır. Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek için belirli şartları sağlayan hastane ve sağlık kuruluşları, uluslararası standartlarda hizmet vermektedir.

Sağlık turizmi yapmak isteyen kuruluşlar için en önemli adımlardan biri, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaktır. Bu belge, kuruluşların belirli standartlara uygun olduğunu ve uluslararası sağlık turizmi için yetkilendirildiğini gösterir. Bunun için başvuru süreci oldukça detaylıdır ve kuruluşların çeşitli evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

Ülkedeki sağlık turizmi düzenlemelerine uyum da önemlidir. Türkiye’de bu konuda belirlenmiş olan yönetmelikler bulunmaktadır ve kuruluşların bu yönetmeliklere uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Bu yönetmeliklerde, idari, tıbbi ve teknik şartlar belirtilmiştir ve kuruluşların bu şartlara uyması beklenir.

Kaliteli sağlık hizmetleri sunmak da sağlık turizmi için kritik bir faktördür. Hastane ve sağlık kuruluşlarının, kalifiye personel istihdam etmeleri, son teknolojiye sahip tıbbi ekipmanları kullanmaları ve hasta güvenliğine öncelik vermeleri önemlidir. Ayrıca, hastaların memnuniyetini sağlamak da başarılı bir sağlık turizmi deneyimi için gereklidir.

Türkiye’de sağlık turizmi alanında resmi olarak faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar belirli prosedürleri takip etmelidir. Bu prosedürler arasında Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak, ticaret siciline kaydolmak ve ilgili belediyeye kayıt yaptırmak bulunmaktadır.

Son olarak, sağlık turizmi yapmayı düşünen kuruluşların belirli standartlara uymaması durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği unutulmamalıdır. Bu yaptırımlar, kuruluşların faaliyetlerini durdurma veya para cezası gibi çeşitli şekillerde olabilir.

#tcsağlıkbakanlığ #sağlıkturizmiyetkibelgesi #brüt #tüzelkişilik #igeme #medicalintürkiye #hastaBir yanıt yazın