Ticaret Müşavirliklerinin Rolü:
Ticaret Müşavirliklerinin Rolü:

Ticaret Müşavirliklerinin Rolü:

Sağlık Turizmi Alanında Hukuk Alanında Neler Yapılmalı?

Ülke Bazlı Danışma Kurulları Kurulmaldır. Bu kurullar ile öncelikle Komşu Ülkeler, Hedef ülkeler ve sonra da branşsal olarak çalışmalar yapmalıyız.

Sağlık turizmi, giderek büyüyen ve önem kazanan bir sektör haline gelmiştir. Türkiye, bu alandaki potansiyelini artırmak ve sektörü daha güçlü bir hale getirmek için atılması gereken adımları değerlendirmektedir. Bu noktada, Ticaret Müşavirliklerinin ilişikliğinde Tursab ve Sağlık Bakanlığı destekli Ülke bazlı danışma kurullarının kurulması, sektörün başarılı bir şekilde ilerlemesi için kilit bir öneme sahiptir.

Ticaret Müşavirliklerinin Rolü: Ticaret müşavirlikleri, Türkiye’nin yurtdışında temsil edildiği önemli noktalardır. Sağlık turizmi konusunda bu müşavirliklerin daha etkin bir rol alması için, Tursab (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) ve Sağlık Bakanlığı tarafından destekli Ülke bazlı danışma kurulları oluşturulmalıdır.

Tursab ve Sağlık Bakanlığı İş Birliği: Sağlık turizminde etkili bir hukuki çerçeve oluşturmak için Tursab ve Sağlık Bakanlığı iş birliği kritik bir adımdır. Bu iş birliği, sektörde faaliyet gösteren firmaların, acentelerin, hastanelerin ve diğer paydaşların uymaları gereken hukuki düzenlemeleri belirleyerek sektöre yönlendirme yapmalıdır.

Ülke Bazlı Danışma Kurulları, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kuruluşların ve acentelerin, her ülkede geçerli olan hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlamak, sektöre yönlendirme yapmak ve Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini daha etkili bir şekilde tanıtmak amacıyla oluşturulan özel kurullardır. Bu kurulların önemi ve çalışma konuları şu şekilde sıralanabilir:

1. Hukuki Uyum ve Yönlendirme:

  • Ülke bazlı danışma kurulları, o ülkede faaliyet gösteren sağlık turizmi kuruluşlarına, acentelere ve hastanelere Türkiye’nin sağlık turizmi için belirlediği hukuki düzenlemeleri aktararak uyum sağlamalarına yardımcı olmalıdır.

2. Hasta Hakları ve Güvenliği:

  • Kurullar, hasta hakları konusunda net yönergeler sunmalı ve sağlık turizmi hizmeti alan hastaların güvenliği için gerekli tedbirleri belirlemelidir.

3. İş Birliği ve Protokoller:

  • Türkiye’nin sağlık turizmi konusundaki vizyonunu desteklemek adına, ülke bazlı danışma kurulları, Türkiye ile iş birliği protokollerini değerlendirmeli ve gerektiğinde bu protokollerin oluşturulmasına katkı sağlamalıdır.

4. Pazarlama ve Tanıtım Stratejileri:

  • Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini daha etkili bir şekilde tanıtmak için ülke bazlı danışma kurulları, pazarlama ve tanıtım stratejilerini belirleyerek bu stratejilere uygun olarak sektörde faaliyet gösteren kuruluşları desteklemelidir.

5. Hukuki Güvenceler ve Teşvikler:

  • Kurullar, Türkiye’nin sağlık turizmi sektörüne yönelik sunduğu hukuki güvenceleri ve teşvikleri anlatarak, bu avantajları en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmalıdır.

6. Yatırım ve İş Fırsatları:

  • Türkiye ile sağlık turizmi alanında iş birliği yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak ülke bazlı danışma kurulları, yatırım ve iş fırsatları konusunda rehberlik sağlamalıdır.

7. İş Etiği ve Kalite Standartları:

  • Kurullar, iş etiği ve kalite standartları konusunda sektörde faaliyet gösteren kuruluşlara rehberlik yaparak, sağlık turizmi hizmetlerinin standartlara uygun olarak sunulmasını sağlamalıdır.

Sonuç olarak, ülke bazlı danışma kurulları, Türkiye’nin sağlık turizmi sektörünü daha güçlü bir hale getirmek ve uluslararası düzeyde rekabet avantajı elde etmek adına önemli bir rol oynamaktadır.

Murat IŞIK

#igeme #muratisik #gateoftec #medicalintürkiye #sağlıkturizmiBir yanıt yazın