Analiz Sorularının Ve Company Profile Dosyasının Şirkete Gönderilmesi

İhracat operasyonunu gerçekleştirmek için öncelikle ihracatı yapacak şirketin her detayıyla bilinmesi gerekir. İGEME olarak yıllar içinde geliştirdiğimiz, farklı sektörlerden farklı şirketlerle çalışarak detaylandırdığımız, ihracat yapacak müşterimizi yakından tanımamızı sağlayan bir şirket analiz soruları dosyamız var.

İhracat danışmanlığının ilk aşamasında, bizimle çalışan üreticimize içinde 100’e yakın soru olan bu dosyayı gönderiyoruz. Bu soruların cevabı hem çalıştığımız şirketi kapsamlı bir şekilde öğrenmemize hem de uygulayacağımız ihracat stratejisini müşterimize özel bir şekilde oluşturmamıza olanak veriyor.

Analiz sorularımız toplam 6 başlık altında toplanmıştır:

  • Kurumsal: Burada aldığımız cevaplarla şirketin genel yapısı hakkında bilgi sahip olmayı hedefliyoruz. Şirketin kuruluş tarihi, ortaklık yapısı, çalışan sayısı, departmanları, ürün gamı, fiyatlandırma politikası gibi kritik öneme sahip bilgileri bu başlık altında sorduğumuz sorular sayesinde elde ediyoruz.
  • İhracat: İhracat başlığı altında müşterimizin ihracat geçmişini, ihracat için gerekli yetkinliklere sahip olup olmadığını ve ihracat hedefleriyle ilgili ayrıntıları öğreniyoruz.
  • Ürünler ve Üretim: Bu başlık altında şirketimizin ürünleri ve üretim kapasitesini irdeliyoruz. Ürünlerin detayları, üretim kapasitesi, üretim sürecinin detayları, paketleme, depolama gibi konulardaki kilit bilgilere bu başlık altındaki sorularımız sayesinde ulaşıyoruz.
  • Dijital Pazarlama, Websitesi, Sosyal Medya: İhracat gerçekleştirebilmek için dijital pazarlamadan yararlanmak, şirketlerimizin dijital ayak izini arttırmak elzem. Bu başlık altında müşterilerimizin sosyal medya aktiviteleri, websitesi tasarım ve içeriği, e-ticaret platformlarındaki varlıkları gibi hususlar hakkında bilgi ediniyoruz.
  • Lojistik: Lojistik başlığı altında şirketimizin lojistik süreçlerinin detaylarına vakıf olarak ihracat sürecinin bu en kritik aşamalarından biri için hazırlanıyoruz.
  • Pazarlama: Bu başlık altında müşterimizin satış ve pazarlama faaliyetlerini öğreniyor, katıldıkları fuarlar, kullandıkları tanıtım materyalleri, sahip olduğu referanslar, tercih ettiği yurtdışı müşteri bulma kanalları gibi konularda bilgi ediniyoruz.

Detaylı analiz sorularının dışında müşterimize ayrıca Company Profile dosyası gönderiyoruz. Müşterimizin bu dosyayı doldurmasıyla hem danışmanlık vereceğimiz şirket hakkında daha derinlikli bilgiye sahip oluyoruz hem de müşterimizin bütün platformlarda kullanacağı Company Profile yazısının bir taslağını elde etmiş oluyoruz.

Müşterimizden aldığımız bütün bu bilgiler ihracat stratejisinin belirlenmesine yardımcı oluyor.  Bilgileri İGEME’nin 20 yıllık ihracat tecrübesiyle birleştiriyoruz ve ortaya her adımı önceden planlanmış, detaylı bir iş planı ve ihracat stratejisi çıkıyor.

#analiz #dijitalpazarlama #ihracat #kurumsal #lojistik #pazarlama #sosyalmedya #websitesi

Table of ContentsBir yanıt yazın