İhracat Pazar Araştırma Raporunda Olması Gerekenler

Yorumda yorumu yapacak kişi de önemlidir. Yorumcunun analiz ve sentez kabiliyetine sahip olması, objektif olması ve yaratıcı olması gerekir. Yorum yaparken dikkat edilecek noktalar şunlardır:

· Doğru ve makul yorum yapılmalıdır. Objektif olmalıdır.

· Küçük örnekler yer almalıdır.       

· Bazı önemli cevaplara dikkat edilmeli, önemleri unutulmamalıdır.

· Ortalamalara fazla güvenilmemelidir.

· Olaylar ve fikirler birbirinden ayırt edilmelidir.

Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar bir rapor haline getirilip ilgililere sunulur. Rapor, teknik elemanlara sunuluyorsa ayrıntıları gösterir ve “teknik rapor” adını alır. Eğer, rapor genel müdüre verilecekse bu taktirde “özet rapor” söz konusudur. Raporun hazırlanmasında belirli ilkelere uymak gerekir. Bu ilkeleri şunlardır;

Rapor hazırlanırken araştırmanın hedefi göz önünde utulmalıdır. Aksi durumda, rapor işe yaramaz bir yazıdan öteye geçemez.

· Raporu yazacak kişi tarafsızlığını her zaman korumalıdır. Bilimsel bir çalışma yapmakta olduğunu unutmamalıdır.

· Rapor, çok kısa bir süre içinde her şeyi raporu okuyacak kişinin gözünün önüne sermelidir.

· Rapor herkesin anlayacağı biçimde yazılmalıdır. Raporda kullanılan kavramlara dikkat edilmelidir. Teknik kavramlar veya matematik formüller kullanılıyorsa, bunlar için kısa açıklamalar vermek yerinde olur. Ayrıca teknik kavramları fazlaca kullanılmamalıdır. Rapor ne çok uzun, ne de çok kısa olmalıdır. Cümleler kısa olmalı, anlatım açık ve seçik olmalı, kullanılacak dil herkesin anlayabileceği nitelikte olmalıdır.

#ihracat #pazararaştırmaraporu

Table of ContentsBir yanıt yazın