İhracatta Çözüm Ortağınız: İGEME
İhracatta Çözüm Ortağınız: İGEME

İhracatta Çözüm Ortağınız: İGEME

İhracat hem üreticilerimizin büyümesinin hem de Türkiye’nin kalkınmasının anahtarı konumundadır. Türkiye, özellikle son yıllarda, ihracat konusunda önemli bir atılım yapmış, 2022 yılı itibariyle Türkiye’nin ihracatı 250 milyar dolar sınırını aşarak önemli bir yol katetmiştir.

Üreticilerimiz her geçen gün daha fazla ihracata yönelmektedir. Birçok şirketimiz ihracatla önemli başarı hikayeleri yazsa da özellikle yeni başlayan küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için ihracat, altından kalkması güç, uzun ve meşakkatli bir süreç haline de gelebilmektedir.

KOBİ’lerimizin ihracat sürecinde yaşadığı bazı problemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Maddi İmkanlar: Elbette sermaye hususunda yaşanan problemler üretici KOBİ’lerimizin ihracat konusundaki başat sorunudur. Özellikle Türk lirasının değer kaybettiği bir ekonomik atmosferde ihracat için gerekli sermaye ihtiyacı hızla artmaktadır.
  • Mobilite: İhracat yapabilmek için ihracat pazarlarına düzenli iş gezileri düzenlemek kritik önemdedir. Bu vesileyle şirketlerimiz hem pazarı daha iyi tanır hem de potansiyel alıcılarla daha sürdürülebilir ilişkiler kurarlar. Ancak hedef pazara seyahatler düzenlemek, seyahatin içeriğinde bulunan otel, uçak, şehir içi harcamalar gibi maliyetleri karşılamak oldukça güçtür. Ayrıca bu seyahatleri gerçekleştirmek için gerekli vize gibi bürokratik süreçler de şirketlerimizin hem zaman hem de kaynak kaybına yol açmaktadır.
  • Yabancı Dil: İhracat yapmak isteyen KOBİ’lerimiz, yabancı dil bilen yetkin ihracat profesyonellerini ekiplerine katmakta güçlük çekmektedir. Bu tip profesyoneller hem daha büyük şirketlerde çalışmayı tercih etmektedir hem de talep ettikleri ücretler KOBİ’lerin karşılayabileceği rakamları aşmaktadır.
  • Bilgi Yetersizlikleri: Şirketlerimiz hem ihracat süreçleri hem hedef pazarlarındaki hukuki düzlem hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değildir.
  • Numune Gönderimi: Şirketlerimiz için numune gönderiminin hem maliyeti hem de gönderim süreçleri önemli bir problem teşkil etmekte hem zaman hem de para kaybına sebep olabilmektedir.
  • Pazarlama Maliyetleri: Hedef pazarda dijital ve saha pazarlama faaliyetlerini yürütmek hem oldukça maliyetlidir hem de bu konuda teknik bilgi ve tecrübe gereklidir.

İGEME-İhracatı Geliştirme Merkezi, 20 yılı aşkın süredir ihracat yapmak isteyen firmalarımıza ihracat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. İGEME olarak verdiğimiz hizmetle üreticilerimizin ihracatta karşılaştığı sorunları aşmasını ve üreticilerimizin ihracat operasyonundaki risklerini minimize etmeyi hedefliyoruz. İGEME’nin farkı 20 yıllık tecrübesi, bu sürede sürekli üzerine koyarak geliştirdiği ihracat bilgi ve istihbaratı, yetkin profesyonel kadrosu ve ihracatın her alanını kapsayan A’dan Z’ye hizmetidir.

İGEME’nin, yeni projesi GateofTec de ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerin ihracat pazarlarında karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek, üreticilerimizin sürdürülebilir ihracat gerçekleştirmesini sağlamak ve Türkiye ihracatına bu şekilde katkıda bulunmak için tasarlanmıştır.

GateofTec kapsamında yurtdışı pazarlardaki ihracat merkezlerimizde hem üreticilerimizin ürünlerini sergiliyoruz hem de gerekli saha hizmetlerini sağlıyoruz. Böylece de üreticilerimizin ihracatı yerinde, hedef pazarlarında gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

Türkiye’nin ekonomik kalkınması için ihracatın kritik bir öneme sahip olduğu aşikardır. Son yıllarda ülke, ihracat alanında önemli bir ivme kazanmış ve bu, üreticilerin büyümesi ve Türkiye’nin ekonomik sağlamlığının güçlenmesi için hayati bir unsur olmuştur. Ancak, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için ihracat süreci, bir dizi zorlukla karşı karşıya kalabilmektedir.

Maddi imkansızlıklar, ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerin en büyük engellerinden biridir. Özellikle ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki oynaklık, gerekli sermaye miktarını artırarak bu zorluğu daha da derinleştirebilmektedir. Bununla birlikte, ihracat için gerekli olan seyahatlerin maliyeti ve bürokratik işlemler de mobiliteyi kısıtlayıcı faktörler arasındadır.

Ayrıca, yabancı dil bilgisine sahip nitelikli personel bulma ve tutma konusundaki zorluklar da KOBİ’lerin karşılaştığı sorunlar arasındadır. Bununla birlikte, ihracat süreçleri ve hedef pazarlar hakkında yetersiz bilgi, şirketlerin başarısını olumsuz etkileyebilir.

İhracat için numune gönderimi gibi pratik konular da KOBİ’lerin karşılaştığı zorluklardan biridir. Hem zaman alıcı hem de maliyetli olan bu süreç, şirketlerin rekabet gücünü azaltabilir. Ayrıca, pazarlama faaliyetlerinin yüksek maliyeti ve teknik bilgi gereksinimi de KOBİ’ler için önemli bir engel olabilir.

İGEME’nin GateofTec projesi, bu zorluklara çözüm bulmayı ve KOBİ’lerin sürdürülebilir ihracat yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Yurtdışı pazarlardaki ihracat merkezlerinde sunulan hizmetler sayesinde, üreticilerin ihracat süreci daha etkin hale getirilmekte ve Türkiye’nin küresel ticaretteki konumu güçlendirilmektedir. Bu tür girişimler, Türkiye’nin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayabilir ve üreticilerin uluslararası arenada rekabet gücünü artırabilir.

#İGEME #İhracat #Danışmanlık #GlobalBaşarı #İhracatDanışmanlığı #SosyalMedya #GlobalPazarlama #Export #GateofTecBir yanıt yazın