İhracatta Fiziki Varlığın Önemi
İhracatta Fiziki Varlığın Önemi

İhracatta Fiziki Varlığın Önemi

Dijital bir çağda yaşamaktayız. Şüphesiz dijitalleşme ticaretin pratiklerini de çok derinden etkilemektedir. Şirketler gerekli Pazar bilgilerine internetin olanaklarıyla erişmekte, rakiplerini ve müşterilerini dijital kaynaklar aracılığıyla analiz etmektedir. İhracat için de dijital kaynaklardan yararlanmak; hedef pazar belirlenirken, pazarın dinamikleri tespit edilirken ve potansiyel alıcılarla iletişime geçerken internetin sunduğu sınırsız bilgiden yararlanmak elzemdir.

Öte yandan dijitalleşme, ihracat pazarında fiziksel olarak bulunmanın yerini alamamaktadır. İhracat pazarında fiziki varlığa sahip olmak şirketin sürdürülebilir ihracat gerçekleştirmesinin en önemli anahtarları arasındadır. Şirketlerin hedef pazarlarında fiziki varlığa sahip olmasının, ihracatı yerinden gerçekleştirmenin avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Yerel Pazar Bilgisi: Fiziki varlık, şirketin hedef pazarındaki yerel dinamikleri, kültürü, tüketici davranışlarını ve rekabeti daha iyi anlamasına yardımcı olur. Yerel bir varlık, şirketin pazarlamasını ve stratejilerini daha etkili bir şekilde uyarlamasına olanak tanır.
 • Müşteri İlişkileri ve Güven: Fiziki varlık, yerel müşterilerle daha yakın ilişkiler kurma ve güven inşa etme fırsatı sağlar. Müşterilere daha hızlı destek, satış sonrası hizmet ve iletişim imkanı sunabilir, bu da müşteri memnuniyetini artırır.
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi: Fiziki varlık, lojistik süreçleri daha etkili bir şekilde yönetmeye ve ürünleri zamanında teslim etmeye yardımcı olur. Ayrıca, yerel tedarikçi ilişkileri kurarak, hammaddelerin temini ve maliyetlerin düşürülmesi konusunda avantajlar sağlar.
 • Ürün ve Hizmet Uyarlaması: Yerel varlık, ürün ve hizmetleri yerel taleplere uygun bir şekilde uyarlamak için bir platform sağlar. Bu, ürünlerin yerel tüketici ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesini sağlar.
 • Hukuki Uyum: Fiziki varlık, hedef pazardaki hukuki ve regülasyonel gerekliliklere uyum sağlamak için önemlidir. Yerel düzenlemelere uygun olmak, şirketin hukuki sorumluluklarına dikkat etmesini ve güvenilir bir iş ortağı olarak algılanmasını sağlar.
 • Risk Yönetimi: İhracat pazarında fiziki varlık, politik, ekonomik ve sosyal risklere karşı daha iyi bir direnç sağlayabilir. Yerel varlık, değişen koşullara daha hızlı adapte olma ve kriz durumlarında daha etkili bir şekilde müdahale etme olanağı sunar.
 • Pazarlama ve Marka Bilinirliği: Fiziki varlık, markanın yereldeki tanınırlığını arttırır. Yerel etkinliklere katılma, reklam kampanyaları düzenleme ve yerel medya ile işbirliği yapma gibi yöntemlerle, şirket markasını güçlendirir.

İhracat pazarında fiziksel varlık edinmenin en önemli eksisi maliyetlerdir. Hedef pazara düzenli seyahatler düzenlenmekten ofis kiralanmasına, personel alımına kadar birçok maliyet kalemi şirketlerimizin fiziki varlık edinmelerinin önünde engel oluşturmaktadır.

İGEME- İhracatı Geliştirme Merkezi’nin yeni projesi GateofTec, ihracat yapmak isteyen şirketlerimizin pazarda fiziksel bir varlığa sahip olmanın avantajlarını uygun maliyetlerle sunmayı hedeflemektedir. GateofTec kapsamında yurtdışı pazarlardaki showroomlarımızda hem üreticilerimizin ürünlerini sergiliyoruz hem de gerekli saha hizmetlerini sağlıyoruz. Böylece de üreticilerimizin ihracatı yerinde, hedef pazarlarında gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. GateofTec’de müşterilerimize sağladığımız hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Showroom’daki 90*220’lik stantta ihracatçımızın ürünlerinin 365 gün sergilenmesi
 • Hedef pazardaki sektörel fuarlarda ihracatçımızın ürünlerinin sergilenmesi
 • Her ay düzenli gerçekleştirilen kokteyl ve kahvaltı organizasyonlarıyla ihracatçımızın ve ürünlerinin potansiyel alıcılara tanıtılması
 • Türkiye tanıtım etkinlikleriyle ihracatçımızın pazardaki bilinirliğinin arttırılması
 • Gate of Tec ekibinin potansiyel alıcı ziyaretleri gerçekleştirerek ihracatçımızın ürünlerini tanıtması
 • İhracatçımızın pazardaki görünürlüğünün dijital ve yerel medya tanıtım faaliyetleriyle arttırılması

GateofTec’le firmalarımız hedef pazarlarında uygun maliyetlerle fiziki varlık edinecek; ihracatın uzun ve meşakkatli süreçlerine zaman ve kaynak harcamak yerine en iyi bildikleri işe, üretime odaklanabilecekler. İhracatlarını, hedef pazara ve ihracata hâkim profesyoneller gerçekleştirecek.

Dijitalleşmenin günümüz ticaretine etkisi giderek artmaktadır. İşletmeler, internetin sunduğu imkanlarla pazar bilgilerine kolayca erişebilmekte ve rekabet analizi yapabilmektedir. Ancak, dijital kaynaklar fiziksel varlığın yerini tamamen alamamaktadır. İhracat faaliyetlerinde fiziki varlık, önemli avantajlar sağlamaktadır.

Fiziki varlık, yerel pazarın dinamiklerini anlama konusunda eşsiz bir avantaj sunar. Kültürel farklılıkları ve tüketici davranışlarını daha iyi anlamak, ürün ve hizmetlerin pazarlama stratejilerini etkili bir şekilde uyarlamayı sağlar. Ayrıca, yerel müşterilerle yakın ilişkiler kurarak güven inşa etmek ve müşteri memnuniyetini artırmak mümkün olur.

Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde de fiziki varlık önemlidir. Ürünlerin zamanında teslim edilmesi ve lojistik süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi, müşteri memnuniyetini artırır ve rekabet avantajı sağlar. Ayrıca, yerel tedarikçi ilişkileri kurarak maliyetlerin düşürülmesi ve tedarik süreçlerinin güçlendirilmesi mümkün olur.

Hukuki uyum ve risk yönetimi açısından da fiziki varlık önemlidir. Hedef pazardaki hukuki ve regülasyonel gerekliliklere uyum sağlamak, şirketin itibarını korur ve riskleri minimize eder. Ayrıca, kriz durumlarında daha etkili bir şekilde müdahale etmek ve iş sürekliliğini sağlamak için fiziki varlık büyük önem taşır.

GateofTec gibi projeler, ihracat yapmak isteyen şirketlere uygun maliyetlerle fiziki varlık sağlama imkanı sunar. Bu sayede, şirketler üretimlerine odaklanabilir ve ihracat süreçlerini uzmanlar tarafından yönetilebilir. Sonuç olarak, fiziki varlık edinmek, ihracat faaliyetlerinde önemli bir rekabet avantajı sağlar ve şirketlerin küresel pazarda başarılı olmalarını destekler.

#ihracat #yerindepazarlama #gateoftec #hollanda #avrupaBir yanıt yazın