İhracatta Rakip Analizinin Önemi

İhracat yapmak isteyen şirketler genellikle hedef pazarı belirlerken ve ihracat stratejisini oluştururken odaklarına potansiyel müşterilerini alırlar. Şirketler, ürünlerini kime satabileceklerine odaklanırken pazardaki rekabetin durumunu gözden kaçırabilmektedir. Pazar araştırmasına hedef ülkedeki rakipleri dahil etmemek ve onlarla karşılaştırmalı bir analiz yapmamak ihracat yapmak isteyen şirketlerin hem stratejilerini yanlış ve eksik oluşturmalarına sebep olur hem de rakiplerin hamlelerine karşı onları kırılgan hale getirir. Diğer bir deyişle, ihracat yapmak isteyen bir işletme için rakip analizi, pazarın dinamiklerini anlamak, rekabet avantajları belirlemek ve stratejik kararlar almak açısından önemlidir.

İhracatta rakip analizi yapılırken aşağıdaki konularla ilgili detaylı bir araştırma yapmak gerekmektedir:

Rakipleri Belirleme: İlk adım elbette hedef pazardaki sektördeki rakipleri belirlemektir.

Rakip Profil Analizi: Her rakip için ayrıntılı bir profil oluşturulmalıdır. Bu profillerde rakiplerin finansal durumu, pazar payı, ürün ve hizmet yelpazesi, müşteri tabanı, stratejileri, güçlü ve zayıf yönleri gibi bilgiler bulunmalıdır.

Pazar Payı Analizi: Rakiplerin pazar payları hem tek tek hem de genel olarak değerlendirilmelidir. Rakiplerin hangi bölgelerde daha güçlü olduklarını, hangi ürün veya hizmet segmentlerinde daha etkin olduklarını anlamak, şirketlerin stratejilerini belirlemelerinde kritik önemdedir. Ayrıca pazar paylarının değerlendirilmesi rekabetin genel yapısı ile ilgili de önemli bilgiler sunar. Sektörü birkaç büyük şirket mi domine etmektedir yoksa parçalı bir sektörel yapı mı söz konusudur? Bu kritik sorunun cevabı Pazar paylarının tespit ve analiz edilebilmesine bağlıdır.

Fiyat Stratejileri: Şüphesiz fiyat, hemen her sektörde başarının en önemli anahtarları arasındadır. Rakiplerin fiyat stratejilerinin analiz edilmesi en doğru fiyatlamanın yapılmasına olanak verir. Fiyat analizine fiyatlandırma konusundaki yaklaşımlar, müşteri algısı, ek hizmetler veya avantajlar gibi unsurlar eklenmelidir.

Ürün ve Hizmet Karşılaştırması: İhracat yapmak isteyen şirketler kendi ürün ve hizmetleriyle rakiplerinkileri her açıdan mümkün olan en detaylı şekilde karşılaştırmalıdır. Ürün kalitesi, özellikleri, inovasyon düzeyi, müşteri desteği gibi faktörler bu aşamada göz önünde bulundurulmalıdır. Detaylı bir ürün/hizmet analizi sayesinde ihracat yapmak isteyen firmalar zayıf ve güçlü olduğu yanları görebilir, stratejilerini buna göre belirleyebilirler.

Müşteri Geri Bildirimleri: Müşterilerin rakiplerin ürünleri ve hizmetleriyle ilgili geri bildirimlerinin incelenmesi gerekir. Özellikle rakiplerin ürünleriyle ilgili müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ihracat yapmak isteyen şirketlere pazarın hangi alanlarda fırsatlar sunduğuyla ilgili direkt ve kritik bilgiler vermektedir.

Yasal ve Düzenleyici Faktörler: İhracat yapılacak ülkelerdeki yasal ve düzenleyici faktörlerin göz önünde bulundurulması ve rakiplerin bu düzenlemelere nasıl uyum sağladığının değerlendirilmesi gerekir.

Teknolojik Gelişmeler: Rakiplerin hem ürün hem de üretim süreçlerindeki teknolojik gelişmişlik düzeyinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeden gerekli dersler alınarak stratejinin şekillendirilmesi gerekir.

Lojistik ve Dağıtım: Hedef pazardaki rakiplerin hangi lojistik ve dağıtım ağlarını kullandığı, bu bağlamda hangi stratejileri izlediği irdelenmelidir. Buradan edinilen kritik bilgiler, ihracat yapmak isteyen şirketin tedarik zinciri süreçlerini ve stratejilerini oluşturmalarına yardımcı olur.

Stratejik Hedefler: Rakiplerin sadece şu an ne yaptığı değil kısa ve orta vadede nasıl hedeflere sahip olduğu ve kendilerini nasıl geliştirmek istediğinin de değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme ihracat yapmak isteyen şirketlerin geride kalmasını engeller, değişimlere uyum sağlamasını sağlar ve ihracatını sürdürülebilir bir hale getirir.

Rakip analizi sürekli bir süreçtir ve değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için periyodik olarak güncellenmelidir. İGEME olarak rakip analizinin kritik öneminin farkındayız ve hedef pazarınızdaki rekabet ortamını en iyi şekilde anlamak için bu konuda detaylı bir araştırma yapıyoruz. Hedef pazardaki tecrübe ve birikimimizi kullanarak müşterilerimiz için en doğru rakip verisini sağlıyoruz ve böylelikle de şirketlerimizin en doğru pazar stratejisini geliştirmesini sağlıyoruz.

İletişim için:

Mert Doğanay – 0542 310 27 31
https://www.igeme.com.tr/hizmetlerimiz/ihracat-danismanligi

#ihracatdanışmanlık #ihracat #igemeihracat #danışmanlıkhizmetleri #ihracatişlemleri #rekabet #rekabetanaliziBir yanıt yazın