İhracatta Risk Yönetiminin Önemi
İhracatta Risk Yönetiminin Önemi

İhracatta Risk Yönetiminin Önemi

Cevap: İhracat sürecindeki riskleri tespit etmek ve ihracat stratejisini bu riskleri minimize etmek üzerine kurmak firmaların sürdürülebilir ihracat gerçekleştirmesini sağlar.

Daha Sağlıklı Bir İhracat Stratejisi İçin: Risk Yönetimi

İhracat sürdürülebilir büyüme gerçekleştirmek isteyen şirketler için elbette zorunluluktur. Öte yandan, ihracat operasyonu her adımda farklı riskler barındırır. Başarılı bir ihracat operasyonu gerçekleştirebilmek için şirketlerin bu risklerin farkında olması ve riskleri minimize etmek için gerekli stratejileri üretmesi gerekir.

İhracatta risk yönetimi, bir işletmenin uluslararası pazarlara ürün veya hizmet satarken karşılaşabileceği çeşitli riskleri değerlendirmek, anlamak ve bu risklere etkili bir şekilde müdahale etmek amacıyla yapılan bir süreçtir. İhracat risk yönetimi, mali kayıpları önlemek, operasyonel sorunları minimize etmek ve genel olarak ihracat sürecini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için kullanılır.

Risk yönetimi hem ticaretle doğrudan ilgili olan hem de olmayan faktörleri barındırmalıdır. Şirketlerin risk yönetimi sürecinde yapması gerekenlerin bazıları şu şekilde sıralanabilir.

Piyasa Araştırması ve Analizi:

 • Hedef ülkelerdeki politik, ekonomik ve sosyal faktörleri değerlendirme.
 • İlgili sektördeki rekabeti anlama ve analiz etme.
 • Potansiyel müşteri tabanını ve talebi belirleme.

Politik Risklerin Değerlendirilmesi:

 • Hedef ülkedeki politik istikrarsızlık ve değişikliklere karşı duyarlılık.
 • Politik riskleri ölçümleme ve olası etkileri değerlendirme.
 • Siyasi olaylar, değişen yasal düzenlemeler ve ticaret politikaları gibi unsurları takip etme.

Ekonomik Risklerin Belirlenmesi:

 • Hedef ülkedeki makroekonomik koşulları analiz etme.
 • Döviz kuru dalgalanmalarının etkilerini değerlendirme.
 • Enflasyon, faiz oranları ve ödeme riski gibi ekonomik faktörleri göz önünde bulundurma.

Finansal Risk Yönetimi:

 • Ödeme güvencesi almak için uygun finansal araçları kullanma.
 • Alıcıların kredi geçmişini değerlendirme.
 • İhracat kredileri ve sigorta poliçeleri gibi finansal güvence araçlarını kullanma.

Operasyonel Risklerin İdare Edilmesi:

 • Tedarik zinciri risklerini yönetme.
 • Lojistik sorunlara karşı hazırlıklı olma.
 • Kalite kontrol ve standartlara uygunluk konularına odaklanma.

Hukuki ve Kontrat Yönetimi:

 • Uluslararası ticaret sözleşmelerini dikkatlice hazırlama.
 • Uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını belirleme.
 • Hukuki gereksinimlere uygunluğu sağlama.

Kültürel Riskleri Yönetme:

 • Kültürel farklılıkları anlayarak, uygun iletişim stratejilerini benimseme.
 • İş ilişkilerinde kültürel etkileşimleri değerlendirme ve yönetme.

Kriz Yönetimi ve Acil Durum Planlaması:

 • Olası kriz durumlarına karşı acil durum planları oluşturma.
 • Kriz durumlarında iletişim stratejilerini belirleme.

Şüphesiz risk yönetiminin alanına daha birçok farklı madde eklenebilir. Görüldüğü üzere ihracat gibi uzun ve meşakkatli bir sürecin risk yönetimi de oldukça detaylı ve kapsamlıdır. Böylesi kapsamlı bir risk yönetimi yapmak için Pazar bilgisi, tecrübe ve yetkinlik gereklidir.

İGEME olarak ihracat danışmanlığı hizmeti verdiğimiz müşterilerimize sunduğumuz tam da budur. İGEME’nin sunduğu ihracat danışmanlığı hizmeti bir yıllık bir süreç olarak tasarlanmıştır. Sürecin ilk iki ayı, ürün ve pazar analizlerinin gerçekleştirilmesi, hedef pazarın tespit edilmesi, gerekli veri tabanlarının oluşturulması ve ihracat operasyonunun kurgulanmasına ayrılmıştır. Bu analiz aşamasında hedef pazardaki bütün riskleri tespit ederiz ve o riskleri minimize etmeye yönelik bir ihracat stratejisi oluştururuz.

İGEME’nin farkı 20 yıllık tecrübesi, bu sürede sürekli üzerine koyarak geliştirdiği ihracat bilgi ve istihbaratı, yetkin profesyonel kadrosu ve ihracatın her alanını kapsayan A’dan Z’ye hizmetidir. İGEME, danışmanlık hizmeti alan müşterilerimizin ihracat departmanı gibi hareket ederek şirketlerimizin ihracatı tamamen emin ellere bırakarak diğer operasyonlara kanalize olmalarını sağlamaktadır.

#İGEME #İhracat #Danışmanlık #GlobalBaşarı #İhracatDanışmanlığı #SosyalMedya #GlobalPazarlama #Export #RiskyönetimiBir yanıt yazın