İhracatta Üretilmiş Ürünün Dolaşımı

  • Ürün dolaşımı dediğimizde ürünün üretilmesinden sonra paketlenmesinden ithalatçıya ulaşana kadar ki süreçten bahsediyoruz. Peki Serbest dolaşım nedir buna açıklık getirelim. AB iç pazarının temeli olan serbest dolaşım malların, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırın olmadığı bir alandır. Serbest dolaşım kavramının en önemli unsuru, AB Üye Devletlerinin diğer Üye Devletlerin mallarına, sermayesine, işçi veya serbest meslek kapsamında ekonomik faaliyet gösterecek gerçek ya da tüzel kişilere kendi vatandaşlarına uyguladığından farklı bir muamelede bulunmasının ve vatandaşlığa dayalı ayrımcılık ya da kısıtlamalar getirmesinin yasaklanması olarak öne çıkıyor. Malların serbest dolaşımı gümrük vergisi, ihracat ve ithalat miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemler, tarife benzeri araçlar ve ticarette görünmez engellerin kullanılmasının yasaklanmasıdır. Birliğe üye ülkeler ortak ticaret politikasına uyumu v ticari malların belirlenen standartlara uyumunu sağlaması gerekmektedir. AB içinde malların serbest dolaşımı üye ülkelerin mevzuat ve ortak dış ticaret ve rekabet politikasına uyumunu ifade eder. Türkiye için serbest dolaşım mevzuat uyumunun ileri düzeyde olmasına, kalite alt yapısı belirli bir seviyede olmasına rağmen ,teknik engeller ve Avrupa birliğine aday ülke olması aleyhine bir durumdur.  İyi imalat uygulamaları belgelerinin verilmesinde yaşanan gecikmelerin ve ilaç kullanılan ürün sorunlarının çözülmesi ve ürünlerin ithalatındaki kısıtlamaların da kalkması gerekliliği öne sürülmektedir.

#ihracat #ihracattaüretilmişürün

Table of ContentsBir yanıt yazın