KOBİ

KOBİ’lerin İhracat Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar

İhracat hem üreticilerimizin büyümesinin hem de Türkiye’nin kalkınmasının anahtarı konumundadır. Türkiye, özellikle son yıllarda, ihracat konusunda önemli bir atılım yapmış, 2022 yılı itibariyle Türkiye’nin ihracatı 250 milyar dolar sınırını aşarak önemli bir yol katetmiştir.

Üreticilerimiz her geçen gün daha fazla ihracata yönelmektedir. Birçok şirketimiz ihracatla önemli başarı hikayeleri yazsa da özellikle yeni başlayan küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için ihracat, altından kalkması güç, uzun ve meşakkatli bir süreç haline de gelebilmektedir.

KOBİ’lerimizin ihracat sürecinde yaşadığı bazı problemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Maddi İmkanlar: Elbette sermaye hususunda yaşanan problemler üretici KOBİ’lerimizin ihracat konusundaki başat sorunudur. Özellikle Türk lirasının değer kaybettiği bir ekonomik atmosferde ihracat için gerekli sermaye ihtiyacı hızla artmaktadır.
  • Mobilite: İhracat yapabilmek için ihracat pazarlarına düzenli iş gezileri düzenlemek kritik önemdedir. Bu vesileyle şirketlerimiz hem pazarı daha iyi tanır hem de potansiyel alıcılarla daha sürdürülebilir ilişkiler kurarlar. Ancak hedef pazara seyahatler düzenlemek, seyahatin içeriğinde bulunan otel, uçak, şehir içi harcamalar gibi maliyetleri karşılamak oldukça güçtür. Ayrıca bu seyahatleri gerçekleştirmek için gerekli vize gibi bürokratik süreçler de şirketlerimizin hem zaman hem de kaynak kaybına yol açmaktadır.
  • Yabancı Dil: İhracat yapmak isteyen KOBİ’lerimiz, yabancı dil bilen yetkin ihracat profesyonellerini ekiplerine katmakta güçlük çekmektedir. Bu tip profesyoneller hem daha büyük şirketlerde çalışmayı tercih etmektedir hem de talep ettikleri ücretler KOBİ’lerin karşılayabileceği rakamları aşmaktadır.
  • Bilgi Yetersizlikleri: Şirketlerimiz hem ihracat süreçleri hem hedef pazarlarındaki hukuki düzlem hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değildir.
  • Numune Gönderimi: Şirketlerimiz için numune gönderiminin hem maliyeti hem de gönderim süreçleri önemli bir problem teşkil etmekte hem zaman hem de para kaybına sebep olabilmektedir.
  • Pazarlama Maliyetleri: Hedef pazarda dijital ve saha pazarlama faaliyetlerini yürütmek hem oldukça maliyetlidir hem de bu konuda teknik bilgi ve tecrübe gereklidir.

İGEME-İhracatı Geliştirme Merkezi, 20 yılı aşkın süredir ihracat yapmak isteyen firmalarımıza ihracat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. İGEME olarak verdiğimiz hizmetle üreticilerimizin ihracatta karşılaştığı sorunları aşmasını ve üreticilerimizin ihracat operasyonundaki risklerini minimize etmeyi hedefliyoruz. İGEME’nin farkı 20 yıllık tecrübesi, bu sürede sürekli üzerine koyarak geliştirdiği ihracat bilgi ve istihbaratı, yetkin profesyonel kadrosu ve ihracatın her alanını kapsayan A’dan Z’ye hizmetidir.

İGEME’nin, yeni projesi GateofTec de ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerin ihracat pazarlarında karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek, üreticilerimizin sürdürülebilir ihracat gerçekleştirmesini sağlamak ve Türkiye ihracatına bu şekilde katkıda bulunmak için tasarlanmıştır.

GateofTec kapsamında yurtdışı pazarlardaki ihracat merkezlerimizde hem üreticilerimizin ürünlerini sergiliyoruz hem de gerekli saha hizmetlerini sağlıyoruz. Böylece de üreticilerimizin ihracatı yerinde, hedef pazarlarında gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

İhracat, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınması için hayati öneme sahip bir unsurdur. Türkiye gibi dinamik bir ekonomide, ihracatın rolü daha da önemlidir. Ancak, ihracat yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için bazı zorluklarla karşılaşmak kaçınılmazdır.

Bunların başında maddi imkanlar gelmektedir. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türk lirasının değer kaybetmesi ve ekonomik belirsizlikler, üretici KOBİ’ler için ihracat yapmak için gerekli olan sermaye ihtiyacını artırmaktadır. Bu durum, özellikle yeni başlayan ve sınırlı finansal kaynaklara sahip olan KOBİ’ler için ciddi bir engel olabilir.

Ayrıca, ihracat yapabilmek için mobilite önemlidir. Ancak, uluslararası pazarlara seyahat etmek ve potansiyel müşterilerle yüz yüze görüşmek maliyetli olabilir. Uçak bileti, konaklama, yemek ve şehir içi ulaşım gibi masraflar, KOBİ’ler için büyük bir yük olabilir. Ayrıca, vize alımı gibi bürokratik süreçler de zaman ve kaynak kaybına neden olabilir.

Diğer bir zorluk ise yabancı dil bilgisidir. İhracat yapmak isteyen KOBİ’lerin, yabancı dil bilen yetkin personel bulma konusunda zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Bu tür profesyonellerin talep ettikleri ücretler, genellikle KOBİ‘lerin karşılayabileceği seviyelerin üzerindedir ve daha büyük şirketlerde çalışmayı tercih etmektedirler.

Bunun yanı sıra, KOBİ‘lerin ihracat sürecinde karşılaştığı diğer bir problem de bilgi eksikliğidir. İhracat süreçleri, hedef pazarların hukuki düzenlemeleri ve uluslararası ticaret kuralları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Bu da ihracat operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyebilir.

Numune gönderimi de KOBİ‘ler için önemli bir zorluk olabilir. Ürün numunelerinin gönderilmesi, hem maliyetli hem de zaman alıcı bir süreç olabilir. Ayrıca, pazarlama maliyetleri de bir diğer engeldir. Dijital ve saha pazarlama faaliyetleri, hem maliyetli hem de teknik bilgi gerektiren bir süreçtir.

Ancak, tüm bu zorluklara rağmen, KOBİ’lerin ihracat yapma potansiyeli oldukça yüksektir. İGEME gibi kuruluşlar, ihracat yapmak isteyen KOBİ’lere danışmanlık hizmetleri sunarak bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilirler. Ayrıca, GateofTec gibi projeler, KOBİ’lerin ihracat sürecinde karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve sürdürülebilir bir ihracat stratejisi geliştirmelerine destek olabilir. Bu sayede, Türkiye’nin ihracat potansiyeli artırılabilir ve ekonomik büyüme daha da ivmelenebilir.

Table of Contents

#ihracat #yerindepazarlama #gateoftec #hollanda #avrupaBir yanıt yazın