1. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ve Denetim Koordinatörlükleri:

Sağlık Turizmi Alanında Hukuk Alanında Neler Yapılmalı?

Sağlık turizmi yetki belgesi olmayan kuruluşlardan hasta kabul edilmemesinin sağlanması için denetim koordinatörlüklerinin kurulması ve işlevselleştirilmesi gerekir..

Sağlık turizminde destinasyon oluşturmak ve marka ülke olabilmek için bir dizi stratejik adım atılması gerekmektedir. Bu adımlar, sektörde güvenilirliği artırmak, kaliteli sağlık hizmetleri sunmak ve potansiyel hastalara çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla şekillenir.

1. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ve Denetim Koordinatörlükleri:

 • Yetki Belgesi: Sağlık turizmi faaliyetinde bulunan tüm (tüm paydaşlar) kuruluşlar, sağlık turizmi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu belge, kaliteli hizmet standartlarını sağlamak için önemlidir. Bunun kontrol ve dentimi ayrıntılı şekilde tarif edilmelidir.
 • Denetim Koordinatörlükleri: Sağlık turizmi yetki belgesi olmayan kuruluşlardan hasta kabul edilmemesi için denetim koordinatörlükleri oluşturulmalıdır. Bu birimler, sektördeki kuruluşları düzenli olarak denetleyerek standartlara uyumu sağlar.

2. Denetim Koordinatörlüklerinin İşlevsel Hale Getirilmesi:

 • Eğitim Programları: Denetim koordinatörlükleri çalışanları, sektördeki güncel gelişmeler ve standartlar konusunda düzenli eğitim almalıdır.
 • Düzenli Denetimler:Sağlık turizmi kuruluşları periyodik olarak denetlenmeli ve standartlara uygunluk kontrol edilmelidir.
 • Raporlama Sistemi:Denetimler sonucunda elde edilen veriler düzenli olarak raporlanmalı ve ilgili birimlerle paylaşılmalıdır.

3. Kayıp, Kaçak, Suçun Önlenmesi ve Hayatların Korunması:

 • Güvenlik Sistemleri: Sağlık turizmi destinasyonları, güvenlik sistemlerini güçlendirmeli ve herhangi bir olaya karşı hazır olmalıdır.
 • Risk Analizi :Olası riskleri belirlemek için düzenli olarak risk analizi yapılmalı ve önleyici tedbirler alınmalıdır.
 • İşbirliği Protokolleri: Sağlık turizmi kuruluşları, yerel kolluk kuvvetleri ve güvenlik birimleri ile işbirliği protokolleri oluşturmalı ve acil durum planlarını güncel tutmalıdır.

Sağlık turizminde etkili bir denetim, sektörde güvenilirliği ve kalite standardını sağlamak, hastaların güvenliğini korumak, hizmet sağlayıcılar arasında rekabeti adil bir zeminde tutmak ve sektördeki tüm paydaşların sorumlu davranmasını sağlamak amacıyla yapılır. Denetimler genellikle şu açılardan ele alınır:

 1. Lisans ve Yetki Kontrolü:

Sağlık turizmi faaliyet gösteren kuruluşların gerekli lisans ve yetkilendirmelere sahip olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Sağlık turizmi yetki belgeleri, kalite standartlarını belirler ve sadece belirlenmiş standartlara uyan kuruluşların faaliyet göstermesine izin verir.

 1. Hasta Güvenliği ve Memnuniyeti:

Sağlık turizmi denetimleri, hasta güvenliği ve memnuniyetini değerlendirmek için gerçekleştirilir. Hasta dosyalarının gizliliği, tedavi sürecindeki standartlar, iletişim ve hasta memnuniyeti düzenli olarak incelenir.

 1. Doktor ve Diğer Sağlık Profesyonellerinin Nitelikleri:

Sağlık turizmi sağlayıcılarındaki doktor, hemşire ve diğer sağlık profesyonellerinin lisans, deneyim ve uzmanlık alanları kontrol edilir. Bu, sağlık turistlerine kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla önemlidir.

 1. Altyapı ve Teknolojik Standartlar:

Sağlık turizmi destinasyonlarındaki hastaneler ve kliniklerin altyapısı ve teknolojik standartları denetlenir. Modern tıbbi ekipmanların kullanılması, sterilizasyon standartlarına uygunluk ve tıbbi teknolojinin güncel olması sağlanır.

 1. Hukuki ve Etik Standartlar:

Denetimler, sağlık turizmi sağlayıcılarının hukuki ve etik standartlara uygunluğunu kontrol eder. Hasta haklarına saygı, tedavi sürecinde şeffaflık, bilgi verme ve onam gibi etik prensiplere uyum denetimlerin önemli bir parçasıdır.

 1. Fiyatlandırma ve Fatura Uyumluğu:

Sağlık turizmi sağlayıcılarının fiyat politikaları ve faturalandırma süreçleri denetlenir. Fiyatların şeffaf ve adil olması, hastaların maliyetleri konusunda doğru bilgiye sahip olmalarını sağlar.

 1. Acil Durum ve Kriz Yönetimi:

Sağlık turizmi destinasyonları, acil durum ve kriz yönetimi konusunda düzenli olarak denetlenir. Bu, doğal afetler, salgın hastalıklar veya diğer acil durumlarla başa çıkma yeteneklerini değerlendirmeyi içerir.

 1. Turist Güvenliği ve İklim:

Destinasyonun genel güvenlik durumu ve politik iklimi, sağlık turizmi denetimlerinde önemli bir faktördür. Turistlerin genel güvenliği, seyahat sırasındaki riskler ve destinasyonun genel çekiciliği değerlendirilir.

Denetimler, sektörde şeffaflığı artırarak sağlık turizmi destinasyonlarının marka değerini güçlendirir ve sektördeki tüm paydaşların kalite standartlarına uygun bir şekilde hizmet vermelerini sağlar.

2. 10 Yılda Neler Başardık? Neleri Başaramadık?

Geçmişimizden gelen deneyimle, sağlık turizmi alanında öncü bir firma olarak birçok zorluğun üstesinden geldik. Hatalarımızdan ders alarak, 2019’da teşvik alamadığımız 100 dosyaya karşılık 2500 dosyada devlet desteklerinden fayda kazandık. İlk sağlık turizmi eğitimini 2016’da verdik, 2017’de ilk doktor-hasta buluşmasını gerçekleştirdik. 2020’de İngiltere’de Sağlık Turizmi Şirketi kurarak uluslararası alanda büyümeye devam ettik. 2023’te Hollanda Türk Sağlık Merkezi’ni kurarak küresel hedeflerimize bir adım daha yaklaştık.

 • 2009 te Sağlık Turizmi ile tanıştık.
 • 2010 da Teşvikleri anlamaya başladık
 • 2011 de Sağlık Turizmi araştırmaları için sahada 4 ülke gezdik
 • 2012 de Sağlığı sevdik
 • HATALAR YAPTIK
 • 2013 Te çalışmaya başladık. 1000 kaynak ve literatür çalışması yaptık.
 • 2014 Te ilk sağlık turizmi müşterilerimize hizmet vermeye başladık
 • 2015 te ilk eğitimi yaptık.
 • 2015 te Sağlık Turizmi Acentesi Kurduk
 • 2016 da ilk teşvik dosyalarımızı alamadık
 • 2016 da Heath Sumex Sağlık Turizm Fuarına katıldık Teşvik Sunumu yaptık
 • 2016 da Hestorex Sağlık Turizm Fuarına katıldık Teşvik Sunumu yaptık
 • 2016 da Moskova Sağlık Turizm Fuarına katıldık Türkiye Sunumu yaptık
 • 2016 da İngiltere ve Hollanda Turizm Fuarına Katıldık Konuşmacı olduk
 • 2016 da ilk saha çalışmamızda başarısız olduk
 • HATALAR YAPTIK
 • 2016 Da MEDİCALİNTURKİYE yi icat ettik
 • 2017 de 13 faydalı model başvurusu yaptık
 • 2017 de ikinci saha çalışmasında başarısız olduk
 • 2018 de eğitimlerimizi Devlet ve Şehir Hastanelerinde verdik.
 • 2018 de Kitabımızı çıkardık.
 • 2019 da Sahada 3 projede 1000 hastaya ulaştık
 • 2019 da İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Özbekistan ve Rusya da Sağlık Turizmi çalışması yaptık
 • HATALAR YAPTIK
 • 2019 Türkiye Sağlık Turizmi Çalıştayında Sunum yaptık
 • 2019 da ilk ex vakasına danışmanlık yaptık
 • 2019 Bilirkişi olarak ve Tahkim olarak çalıştık
 • 2019 Teşvik alamadığımız 100 dosyaya karşılık 2500 dosya da teşvik aldık
 • 2020 De İngiltere de Sağlık Turizmi Şirketi Kurduk
 • 2023’te Hollanda Sağlık Turizmi Günleri’ni yaptık
 • 2023 Hollanda Türk Sağlık Merkezini kurduk.
 • 2023 Sağlık Turizmin Türkiye de %1 ine sahibiz.
 • 2025 Te Sağlık Turizminde En çok Hasta Getiren Acente olacağız.

3. Türkiye’nin Sağlık Turizmi İlkleri ve Geleceğe Yönelik Planlar

Biz sağlık turizmindeyiz ve yanınızdayız! Türkiye’nin sağlık turizmi konusundaki ilklerini sürdürme kararlılığı ile ilerliyoruz. Gelecekte, sağlık turizmi alanındaki deneyimlerimizi, öngörülerimizi ve hedeflerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Yeni Projeler ve İnovasyon: Yeni projeler ve inovatif çözümlerle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz.
 • Uluslararası İş Birlikleri: Uluslararası arenada daha fazla iş birliği ve ortaklık kurarak Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil edeceğiz.
 • Eğitim ve Bilinçlendirme: Sağlık turizmi alanında daha fazla eğitim programı ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyerek sektördeki bilinç düzeyini artıracağız.
 • Dijitalleşme ve Teknoloji: Dijitalleşme ve yeni teknolojilere adapte olarak, sektördeki süreçleri daha verimli ve güvenilir hale getireceğiz.

4. Kaynakça ve Dış Linkler:

 1. Sağlık Bakanlığı – Sağlık Turizmi Düzenlemeleri: www.saglik.gov.tr
 2. TÜRSAB – Türkiye Seyahat Acentaları Birliği: www.tursab.org.tr
 3. İgeme Holding Resmi Web Sitesi: www.igeme.com.tr

Sağlık turizmi alanındaki gelişmeleri takip etmek ve iş birliği için bize ulaşın. Sağlıklı ve başarılı bir gelecek için birlikte çalış

Murat IŞIK

#igeme #sağlıkbakanlığı #tursab #sağlıkturizmiBir yanıt yazın