Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası Nedir

Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası Nedir?

 • Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası Nedir?
 • Yurt dışında ikamet eden ve sağlık turizmi amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı pasaport numarasına sahip bireylerin Türkiye’deki akredite ( Sağlık Turizm Yetki Belgesi olan ) hastane ve kliniklerde yaptırdığı ameliyat, girişim ve işlemlerden sonra oluşabilecek komplikasyonlar için teminat sunan sigorta türüdür. 5 Ana plan seçeneği sunulmaktadır.
 • Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası, Tedavi sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara karşı sizi ve sevdiklerinizin maddi sıkıntıya düşmeşini teminatlar ve limitler çerçevesinde önler.
 • Gelişen komplikasyonlar sonucunda; Yatarak Tedavi Masraflarınız, Uçak Bileti Ücretiniz, Konaklama Hizmet Maliyetlerinizi sunar.
 • Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen yabancı uyruklu misafirlerin yaptırdıkları operasyonlar sonrasında, bu operasyon sebebi ile ortaya çıkacak / gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle revizyon veya operasyonun yenilenmesinin gerektiği halleri teminat altına almaktadır. Operasyon sırasında oluşabilecek komplikasyon ya da malpraktis sonucu doğacak hasarlar ve sigortalının ek hastalıkları nedeniyle yapılması gereken işlemler kapsam dahilinde değildir. Poliçe, standart olarak başlangıç tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.
 • Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortasının Önemi Nedir?
 • Türkiye’ye ‘Sağlık Turizmi’ amacıyla geldiğinizde geçirdiğiniz operasyon sonrası ülkenize döndükten sonra oluşabilecek komplikasyonlar konusunda kaygı duyabiliriz. Olası komplikasyonlar sonrası yeniden tedavi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu durumda tedavi süreci için üstlenmemiz gereken mali yük tahmin ettiğinizden fazla olabilir.
 • Komplikasyonlar nedeniyle oluşan maddi ve manevi yükleri minimize etmek, bunlara karşı hazırlıklı önlem almak için komplikasyon sigortası yaptırabilirsiniz. Yapılan işlemin tekrarlanması sürecinden, uçak biletinize, konaklama ihtiyacınıza kadar ‘Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası’ ile güvence altına alınabilmektedir.
 • Kimler Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası Yaptırabilir?
 • Yaş sınırı 18-75 yaş olup, 75 yaş ve üzeri kişiler sigorta kapsamı değildir. Poliçe satın alırken pasaport numarası ile zorunludur.
 • Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortasının Coğrafi Kapsamı Nedir?
 • Bu poliçe, Sadece Türkiye’de poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan ameliyat / girişim ve tıbbi tedavilerin komplikasyonlarına yönelik tedavilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılması kaydıyla geçerlidir.
 • Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği
 • Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi aracı kuruluşları ( Seyahat Acenteleri ) tarafından Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalar için Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları Komplikasyon ve Seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yıllık en fazla 2,4 milyon TL desteklenmektedir. Bu önemli avantajlardan da hem yabancı misafirler hem de yetkili Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi aracı kuruluşları faydalanabilmektedir.
 • Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası, sağlık turizmi sektöründe Türkiye’nin sunduğu kaliteli sağlık hizmetlerinin yanı sıra, olası risklerin de önlenmesini sağlayan önemli bir sigorta türüdür. Bu sigorta, Türkiye’ye sağlık turizmi amacıyla gelen yabancı uyruklu bireylerin, Türkiye’deki akredite hastane ve kliniklerde yaptırdığı operasyonlar sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara karşı maddi koruma sağlar.
 • Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası, tedavi sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara karşı maddi sıkıntıya düşmenizi önler. Yatarak tedavi masrafları, uçak bileti ücreti, konaklama hizmet maliyetleri gibi harcamaları teminat altına alır. Ayrıca, operasyonun yenilenmesi gerektiği durumları da kapsar.
 • Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen misafirler için bu sigortanın önemi büyüktür. Çünkü tedavi sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle maddi ve manevi olarak zor duruma düşme riskleri vardır. Ancak, Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası, bu riskleri minimize eder ve tedavi sürecini güvence altına alır.
 • Bu sigortanın önemi, özellikle operasyonun tekrarlanması gerektiği durumlarda ortaya çıkabilecek yüksek maliyetlerin önüne geçmesiyle de öne çıkar. Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle ikinci bir tedaviye ihtiyaç duyulduğunda, bu sigorta poliçesi giderleri karşılar ve hastaların ekonomik olarak zor durumda kalmalarını engeller.
 • Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası, yaş sınırları içinde olan ve Türkiye’de sağlık turizmi amacıyla operasyon geçirecek olan herkes tarafından yaptırılabilir. Ancak, 75 yaş ve üzeri kişiler bu sigorta kapsamı dışındadır. Sigorta poliçesi satın alınırken pasaport numarası ile zorunlu olarak alınır.
 • Bu sigorta poliçesi, sadece Türkiye’de yapılan ameliyat, girişim ve tıbbi tedavilerin komplikasyonlarına yönelik tedavilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Bu nedenle, sağlık turizmi amacıyla Türkiye’ye gelen bireylerin operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlara karşı Türkiye’de güvence altında olduklarını bilmeleri önemlidir.
 • Ayrıca, sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi aracı kuruluşları (Seyahat Acenteleri) tarafından Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalar için Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptırılan Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası giderleri %70 oranında ve yıllık en fazla 2,4 milyon TL desteklenmektedir. Bu destek, yabancı misafirlerin ve yetkili sağlık kuruluşlarının önemli bir avantajıdır ve Türkiye’deki sağlık turizmi sektörünü destekler.

#SağlıkTurizmi #seyahatsağlıksigortasıdesteği #seyahatacenteleri #komplikasyonsigortası

Table of ContentsBir yanıt yazın