Sağlık Turizminde Stratejik Bir Master Plan: Ticari Ateşelikler, Sağlık Ateşeleri ve Etkin Organizasyonlar

Sağlık Turizmi Alanında Hukuk Alanında Neler Yapılmalı?

Ticari Ateşelikler, Sağlık Ateşeleri, Konsolosluklarda sağlık turizmi biriminin kurulması, sağlık turizmi odaklı Türk Sağlık Günleri organizasyonlarının 1 yılın bütününü kapsayacak şekilde yapılması, Acente ve sağlık kuruluşlarının ilgili ülkelerde planlı şekilde hizmet vermesinin sağlanması için bir master plan çerçevesinde fuar ve Sağlık Turizm odaklı Türk günleri organize edilmelidir. Başarısız fuarlar ve sadece yapmış olmak için yapılan işlerin dışına çıkılmalıdır.

Sağlık Turizminde Stratejik Bir Master Plan: Ticari Ateşelikler, Sağlık Ateşeleri ve Etkin Organizasyonlar

Sağlık turizmi, Türkiye için önemli bir potansiyele sahipken, sektörün etkin bir şekilde tanıtılması ve pazarlanması için stratejik bir master planın oluşturulması gerekmektedir. Bu planın ana temelinde, Ticari Ateşeliklerin ve Sağlık Ateşeliklerin güçlü bir işbirliği ile Türk sağlık kuruluşları ve acentelerinin hizmetlerini planlı bir şekilde tanıtılması ve yürütülmesi bulunmaktadır.

Hedef ülke karmaşası, Londonefect ve Almanya Gurbetçi pazarı dışında strateji üretmelidir. Ticari Ateşelikler ve Sağlık Ateşelikleri, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini yurtdışında etkili bir şekilde tanıtma noktasında kilit bir role sahiptir. Bu rolün daha etkili bir şekilde oynanabilmesi için stratejik bir master plana ihtiyaç vardır. Plan, sektördeki tüm paydaşları bir araya getirerek, etkili organizasyonlar ve etkileyici etkinlikler aracılığıyla Türk sağlık hizmetlerini dünya genelinde tanıtmayı amaçlamaktadır. Asıl amaç ise teşvik ve reklam bütçelerinin efektif kullanılması ve hasta oluşturma yada sayısal karlılığı artırmak için düşük bütçelerle başarı yakalanmasını sağlamak olacaktır.

Master planın hayata geçirilmesi, ateşeliklerin bu konuda çalışma yapması için gecikiyoruz. Rakipler boş durmuyor, bu nedenle  mümkün olan en kısa sürede başlamalıdır. Sağlık turizmi sektörü, hızla değişen bir yapıya sahiptir ve bu değişimlere uyum sağlamak için hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek gerekmektedir. Türk Sağlık Günleri ve diğer organizasyonlar, bir yılın bütününü kapsayacak şekilde planlanmalı ve düzenlenmelidir.

Ticari Ateşeliklerin ve Sağlık Ateşeliklerin işbirliği ile Türk sağlık kuruluşlarını ve acentelerini tanıtacak stratejik bir çerçeve sunmalıdır. O ülkeye ilişkin veri, Pazar ve rekabet ile fiyat konusunda çalışma yapmalıdır. Bu çerçeve içinde, her bir ülkede sağlık turizmi birimleri kurularak, Türk sağlık hizmetlerinin yerel pazarlarda etkili bir şekilde tanıtılması sağlanmalıdır. Türk Sağlık Günleri organizasyonları, ilgili ülkelerdeki konsolosluklarda ve diğer etkinlik alanlarında düzenlenerek, sektörde gerçek etki yaratmalıdır.

Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi ilgili devlet kurumları tarafından liderlik edilmelidir. Acil bir eylem planı ile 250 ateşe işe alınmalıdır. Bu ateşeler hızlıca sağlık turizmi eğitiminden geçirilmelidir. Saha deneyimi için acente, hastane ve hasta empatisi için çalışmalıdır. B2b ve b2g pazarlama konusunda bilgilendirilmelidir. Bu ateşelerin 2 dil bilmesi zorunlu olmalıdır. Ayrıca, planın başarılı bir şekilde uygulanması için sektörde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, acenteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde olunmalıdır.

Bu stratejik master plan, Türkiye’nin sağlık turizmi sektörünü uluslararası alanda daha etkili bir şekilde tanıtmasına ve rekabet avantajını artırmasına olanak tanıyacaktır. Ticari Ateşeliklerin ve Sağlık Ateşeliklerin aktif katılımı, Türk sağlık hizmetlerinin yurtdışında daha etkin bir şekilde tanıtılmasına yol açacak ve sektördeki tüm paydaşların bir araya gelmesini sağlayacaktır. Türk Sağlık Günleri organizasyonları ise Türk sağlık kuruluşları ve acenteleri için uluslararası alanda etkileyici bir platform sağlayarak, işbirliği ve ticari ilişkilerin gelişmesine olanak tanıyacaktır.

Ticari Ateşelikler, Sağlık Ateşelikler ve stratejik bir master plan, Türkiye’nin sağlık turizmi sektörünü daha etkin bir şekilde tanıtarak uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelmesine katkı sağlayacaktır. Türk sağlık kuruluşları ve acenteleri için daha planlı, etkili ve sürekli organizasyonlar düzenlenerek, sektörün sürdürülebilir bir büyüme elde etmesi hedeflenmektedir.

Murat IŞIK

#igeme #muratisik #sağlıkateşeliklerBir yanıt yazın