Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası Nedir?

Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası Nedir?

Yurt dışında ikamet eden ve sağlık turizmi amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı pasaport numarasına sahip bireylerin Türkiye’deki akredite ( Sağlık Turizm Yetki Belgesi olan ) hastane ve kliniklerde yaptırdığı ameliyat, girişim ve işlemlerden sonra oluşabilecek komplikasyonlar için teminat sunan sigorta türüdür. 5 Ana plan seçeneği sunulmaktadır.

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası, Tedavi sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara karşı sizi ve sevdiklerinizin maddi sıkıntıya düşmeşini teminatlar ve limitler çerçevesinde önler.

Gelişen komplikasyonlar sonucunda; Yatarak Tedavi Masraflarınız, Uçak Bileti Ücretiniz, Konaklama Hizmet Maliyetlerinizi sunar.

Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen yabancı uyruklu misafirlerin yaptırdıkları operasyonlar sonrasında, bu operasyon sebebi ile ortaya çıkacak / gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle revizyon veya operasyonun yenilenmesinin gerektiği halleri teminat altına almaktadır. Operasyon sırasında oluşabilecek komplikasyon ya da malpraktis sonucu doğacak hasarlar ve sigortalının ek hastalıkları nedeniyle yapılması gereken işlemler kapsam dahilinde değildir. Poliçe, standart olarak başlangıç tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.

Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortasının Önemi Nedir?

Türkiye’ye ‘Sağlık Turizmi’ amacıyla geldiğinizde geçirdiğiniz operasyon sonrası ülkenize döndükten sonra oluşabilecek komplikasyonlar konusunda kaygı duyabiliriz. Olası komplikasyonlar sonrası yeniden tedavi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu durumda tedavi süreci için üstlenmemiz gereken mali yük tahmin ettiğinizden fazla olabilir.

Komplikasyonlar nedeniyle oluşan maddi ve manevi yükleri minimize etmek, bunlara karşı hazırlıklı önlem almak için komplikasyon sigortası yaptırabilirsiniz. Yapılan işlemin tekrarlanması sürecinden, uçak biletinize, konaklama ihtiyacınıza kadar ‘Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası’ ile güvence altına alınabilmektedir.

Kimler Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası Yaptırabilir?

Yaş sınırı 18-75 yaş olup, 75 yaş ve üzeri kişiler sigorta kapsamı değildir. Poliçe satın alırken pasaport numarası ile zorunludur.

Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortasının Coğrafi Kapsamı Nedir?

Bu poliçe, Sadece Türkiye’de poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan ameliyat / girişim ve tıbbi tedavilerin komplikasyonlarına yönelik tedavilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılması kaydıyla geçerlidir.

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi aracı kuruluşları ( Seyahat Acenteleri ) tarafından Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalar için Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları Komplikasyon ve Seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yıllık en fazla 2,4 milyon TL desteklenmektedir. Bu önemli avantajlardan da hem yabancı misafirler hem de yetkili Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi aracı kuruluşları faydalanabilmektedir.

Sağlık turizmi, son yıllarda giderek popüler hale gelmiş ve birçok ülke için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Türkiye de sağlık turizmi açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Yüksek kaliteli sağlık hizmetleri, deneyimli doktorlar ve modern tıbbi altyapısıyla Türkiye, dünya çapında sağlık turizmi destinasyonları arasında yer almaktadır.

Ancak, sağlık turizminde yapılan operasyonlar sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar her zaman göz ardı edilemez. Bu nedenle, Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası gibi bir sigorta ürünü, hem hastalar hem de sağlık kuruluşları için önemli bir koruma sağlar.

Bu sigorta türü, yurt dışından Türkiye’ye sağlık turizmi amacıyla gelen bireylerin, Türkiye’deki akredite hastane ve kliniklerde yaptırdıkları operasyonlar sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara karşı maddi koruma sağlar. Yatarak tedavi masrafları, uçak bileti ücreti ve konaklama maliyetleri gibi harcamaları teminat altına alır. Ayrıca, operasyonun yenilenmesi gerektiği durumları da kapsar.

Bu sigortanın önemi, sağlık turizmi amacıyla Türkiye’ye gelen bireylerin tedavi sonrasında ülkelerine döndüklerinde oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle maddi sıkıntıya düşmemelerini sağlamaktır. Özellikle operasyonun tekrarlanması gerektiği durumlarda ortaya çıkabilecek yüksek maliyetlerin önüne geçer.

Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası, operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle hastaların tedavi masraflarını ve diğer ek giderlerini karşılamak için önemli bir araçtır. Ayrıca, bu sigorta türü sağlık kuruluşlarına da güven sağlar çünkü hastaların potansiyel risklerine karşı koruma altına alınmış olur.

Kimlerin bu sigortayı yaptırabileceği konusu da önemlidir. Yaş sınırları içinde olan ve Türkiye’de sağlık turizmi amacıyla operasyon geçirecek olan herkes, pasaport numarası ile bu sigortayı yaptırabilir.

Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası, Türkiye sınırları içinde yapılan operasyonlar için geçerlidir. Bu sigortanın avantajlarından biri de, sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi aracı kuruluşları tarafından desteklenen Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği’nden faydalanabilme imkanıdır. Bu destek sayesinde, Türkiye’ye tedavi için gelen hastaların sigorta masrafları büyük ölçüde karşılanır.

Sonuç olarak, Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası, sağlık turizmi sektöründe hem hastaların hem de sağlık kuruluşlarının güvende hissetmelerini sağlar. Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki önemini korumasına ve sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

Sağlık Turizmi

#komplikasyon #seyahat #sağlıkturizmi #sigorta #seyahatsagliksigortasidestegi #yetkibelgesiBir yanıt yazın