Sağlık Turizmi Perspektifi


Oluşturulan ulusal sağlık turizmi hukukumuzun uluslararası hukuka uygunluğunun sağlanarak bütünleşik bir mevzuat oluşturulması ve yabancı hastanın haklarının gözetilmesi, sağlık turizmi prosesinin her aşaması tarif edilerek hukuki süreçleri belirlenmelidir.

Seyahat Sektörünün Hukuki Temelleri: Sağlık Turizmi Perspektifi

Sağlık turizmi, günümüzde giderek daha fazla önem kazanan bir sektör haline gelmiştir. Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli, ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çekerken, bu büyüyen sektörde hukuki çerçevenin oluşturulması da kritik bir konu haline gelmiştir. Bu röportajda, Türkiye’nin önde gelen sağlık turizmi uzmanlarından ve “A’dan Z’ye Sağlık Turizmi” kitabının yazarı Murat IŞIK ile sağlık turizmi ve hukuk alanındaki gelişmeleri konuştuk.

Soru 1: Sağlık Turizmi Alanında Hukuki Çerçevenin Oluşturulması

Moderatör: Sayın IŞIK, Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe ulusal bir hukuki çerçeve oluşturmasının önemi nedir?

Murat IŞIK: Türkiye, sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri ve turistik cazibesi ile sağlık turizminin önemli bir destinasyonu haline gelmiştir. Ancak, bu alandaki faaliyetlerin düzenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için ulusal bir hukuki çerçevenin oluşturulması şarttır.

Moderatör: Peki, bu çerçevenin oluşturulması sürecinde hangi adımlar atılmalıdır?

Murat IŞIK: İlk olarak, Türkiye’nin sağlık turizmi için özgü bir hukuki rehber hazırlanmalıdır. Bu rehber, sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşların, yani hastaneler, acenteler, muayenehaneler ve hastaların uymaları gereken hukuki düzenlemeleri açıklayarak belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır.

Ayrıca, Tursab ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firmaların başvurabileceği bir hukuk birimi oluşturulmalıdır. Bu birim, sektördeki tüm oyuncuların hukuki sorularına cevap verecek ve rehberlik edecektir.

Moderatör: Ulusal hukuki çerçevenin yanı sıra, uluslararası hukuka uygunluk da önemli bir faktör. Bu konuda neler söylersiniz?

Murat IŞIK: Türkiye, uluslararası standartlara uygun bir sağlık turizmi hukuku oluşturmalıdır. Bu, yabancı hastaların haklarının gözetilmesi, tedavi süreçlerinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi anlamına gelir. Uluslararası standartlara uygun bir mevzuat, Türkiye’yi küresel sağlık turizmi pazarında daha rekabetçi hale getirecektir. Sektördeki belirsizliği ortadan kaldıracaktır.

Soru 2: Yabancı Hastaların Hakları ve Çevrimiçi Rehberlik

Moderatör: Hukuki çerçevenin oluşturulmasında yabancı hastaların haklarına odaklanmak neden bu kadar önemli?

Murat IŞIK: Yabancı hastaların haklarının korunması, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki itibarını artırır. Tedavi süreçleri, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hasta güvenliği gibi konularda net haklar ve sorumluluklar belirlenmeli ve yabancı hastaların bu haklara kolayca ulaşabilmeleri sağlanmalıdır.

Ayrıca, çevrimiçi platformlar aracılığıyla sağlık turizmi hakkında bilgi edinebilmeleri ve rehberlik almaları için bir sistem oluşturulmalıdır. Bu platformlar, yabancı hastaların Türkiye’deki sağlık turizmi hizmetleri hakkında bilinçlenmelerini ve güvenli bir şekilde tedavi almalarını sağlamak adına önemlidir.

Moderatör: Çevrimiçi rehberlik konusunda daha detaylı neler yapılabilir?

Murat IŞIK: İlk olarak, Türkiye’nin sağlık turizmi hukuki çerçevesi, çevrimiçi olarak erişilebilir olmalıdır. Bu, yabancı hastaların Türkiye’deki sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilere kolayca ulaşabilmelerini sağlar.

Ayrıca, bir çevrimiçi rehberlik platformu oluşturularak, yabancı hastaların adım adım sağlık turizmi sürecini anlamalarına yardımcı olunmalıdır. Bu platform, tedavi öncesi, tedavi sırası ve tedavi sonrası süreçleri detaylı bir şekilde açıklamalı ve hastaların her aşamada ne yapmaları gerektiği konusunda rehberlik sunmalıdır.

Soru 3: İgeme’in Rolü ve Sektöre Katkıları nelerdir?

Moderatör: İgeme olarak, sağlık turizmi hukuki çerçevesinin oluşturulmasına yönelik çabalarınızdan bahseder misiniz?

Murat IŞIK: İgeme olarak, Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe daha etkili ve güvenilir bir hukuki çerçeveye kavuşması için çaba sarf ediyoruz. Öncelikle, sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşların anlayabileceği bir hukuki rehber oluşturmak adına çalışıyoruz.

Ayrıca, Tursab ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile bir hukuk birimi oluşturulması için çaba harcıyoruz. Bu birim, sektörde faaliyet gösteren firmalara rehberlik edecek ve hukuki konularda destek sağlayacaktır.

Moderatör: Uluslararası alanda daha rekabetçi olabilmek için ne gibi adımlar atıyorsunuz?

Murat IŞIK: Uluslararası alanda rekabetçi olabilmek için, Türkiye’nin sağlık turizmi hukukunu uluslararası standartlara uygun hale getirmek önemlidir. Bu kapsamda, yabancı hastaların haklarını gözetmek adına uluslararası normlara uygun bir mevzuat oluşturuyoruz.

Ayrıca, çevrimiçi platformlar aracılığıyla yabancı hastalara Türkiye’deki sağlık hizmetleri hakkında bilgi veriyor ve güvenli bir şekilde tedavi almalarını sağlamak adına rehberlik yapıyoruz. Bu adımlar, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında uluslararası düzeyde daha fazla talep görmesine katkı sağlayacaktır.

 • 2009 te Sağlık Turizmi ile tanıştık.
 • 2010 da Teşvikleri anlamaya başladık
 • 2011 de Sağlık Turizmi araştırmaları için sahada 4 ülke gezdik
 • 2012 de Sağlığı sevdik
 • HATALAR YAPTIK
 • 2013 Te çalışmaya başladık. 1000 kaynak ve literatür çalışması yaptık.
 • 2014 Te ilk sağlık turizmi müşterilerimize hizmet vermeye başladık
 • 2015 te ilk eğitimi yaptık.
 • 2015 te Sağlık Turizmi Acentesi Kurduk
 • 2016 da ilk teşvik dosyalarımızı alamadık
 • 2016 da Heath Sumex Sağlık Turizm Fuarına katıldık Teşvik Sunumu yaptık
 • 2016 da Hestorex Sağlık Turizm Fuarına katıldık Teşvik Sunumu yaptık
 • 2016 da Moskova Sağlık Turizm Fuarına katıldık Türkiye Sunumu yaptık
 • 2016 da İngiltere ve Hollanda Turizm Fuarına Katıldık Konuşmacı olduk
 • 2016 da ilk saha çalışmamızda başarısız olduk
 • HATALAR YAPTIK
 • 2016 Da MEDİCALİNTURKİYE yi icat ettik
 • 2017 de 13 faydalı model başvurusu yaptık
 • 2017 de ikinci saha çalışmasında başarısız olduk
 • 2018 de eğitimlerimizi Devlet ve Şehir Hastanelerinde verdik.
 • 2018 de Kitabımızı çıkardık.
 • 2019 da Sahada 3 projede 1000 hastaya ulaştık
 • 2019 da İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Özbekistan ve Rusya da Sağlık Turizmi çalışması yaptık
 • HATALAR YAPTIK
 • 2019 Türkiye Sağlık Turizmi Çalıştayında Sunum yaptık
 • 2019 da ilk ex vakasına danışmanlık yaptık
 • 2019 Bilirkişi olarak ve Tahkim olarak çalıştık
 • 2019 Teşvik alamadığımız 100 dosyaya karşılık 2500 dosya da teşvik aldık
 • 2020 De İngiltere de Sağlık Turizmi Şirketi Kurduk
 • 2023’te Hollanda Sağlık Turizmi Günleri’ni yaptık
 • 2023 Hollanda Türk Sağlık Merkezini kurduk.
 • 2023 Sağlık Turizmin Türkiye de %1 ine sahibiz.
 • 2025 Te Sağlık Turizminde En çok Hasta Getiren Acente olacağız.

Sonuç: Sağlık turizmi, Türkiye için önemli bir ekonomik potansiyele sahip bir sektördür. Bu sektörün sürdürülebilir büyümesi ve uluslararası alanda rekabetçi olabilmesi için sağlam bir hukuki çerçevenin oluşturulması şarttır. İgeme Holding, bu konuda yürüttüğü çalışmalarla sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin sağlık turizmi alanında daha da ilerlemesi için atılan adımlar, sektördeki tüm paydaşların daha güvenli ve etkili bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olacaktır.

Sağlık turizmindeki hukuki çerçevenin oluşturulması, sektördeki tüm paydaşların etkin bir işleyiş içinde bulunmalarını sağlayacaktır. İgeme Holding olarak, ulusal ve uluslararası normlara uygun bir hukuki çerçeve oluşturulması ve yabancı hastaların haklarının gözetilmesi için çaba gösteriyoruz. Hukuki alandaki bu çalışmaların, sağlık turizminin sürdürülebilir büyümesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Murat IŞIK

#igeme #sağlıkturizmiBir yanıt yazın