Turist Sağlığı ile Sağlık Turizmi Arasındaki Ayrımın Sektöre Katkısı Nedir?

Bu ayrım, sektörde planlama ve strateji oluşturma açısından kritik bir öneme sahiptir. Turist sağlığına odaklanmak, bir destinasyonun genel turizm politikasının bir parçası olmalıdır. Sağlık turizmi ise bu politikanın özel bir segmentini oluşturur. Bu ayrım, destinasyonların hem genel turistlerin memnuniyetini artırmasına hem de sağlık turistlerinin beklentilerini karşılamasına yardımcı olur.

Merhaba sevgili okurlar, bu özel röportajda “A’dan Z’ye Sağlık Turizmi” kitabının yazarı Murat IŞIK ile bir araya geldik. Sağlık turizmi alanında hukuki çerçevenin nasıl oluşturulması gerektiğini, turist sağlığının önemini ve sektöre sağladığı katkıları ele aldık.

Soru: Sağlık Turizmi’nde hukuki çerçevenin oluşturulması konusunda neler yapılmalı?

Cevap: Öncelikle, sağlık turizmi ile ilgili temel kavramları açıklığa kavuşturmalıyız. Turist sağlığı ile sağlık turizmi arasındaki ayrımı net bir şekilde yapmalıyız. Turist sağlığı, bir ülkeyi ziyaret eden turistlerin sağlık durumunu korumayı amaçlar. Sağlık turizmi ise turistlerin bilinçli bir şekilde sağlık hizmetleri almak için bir ülkeyi tercih etmelerini ifade eder.

Soru: Turist sağlığı ile sağlık turizmi arasındaki ayrımın sektöre katkısı nedir?

Cevap: Bu ayrım, sektörde planlama ve strateji oluşturma açısından kritik bir öneme sahiptir. Turist sağlığına odaklanmak, bir destinasyonun genel turizm politikasının bir parçası olmalıdır. Sağlık turizmi ise bu politikanın özel bir segmentini oluşturur. Bu ayrım, destinasyonların hem genel turistlerin memnuniyetini artırmasına hem de sağlık turistlerinin beklentilerini karşılamasına yardımcı olur.

Soru: Nedir bu tanımın sektör ve planlama açısından önemi?

Cevap: Turist sağlığı ve sağlık turizmi tanımının sektör ve planlama açısından önemi büyük. Turist sağlığı, bir destinasyonun genel güvenliğini ve hijyen standartlarını içerirken, sağlık turizmi tanımı, özel olarak sağlık hizmetleri sunan tesisleri ve kurumları kapsar. Bu tanımların netleştirilmesi, destinasyonların kendilerini pazarlaması, hedef kitlelerini belirlemesi ve kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmesi açısından kritiktir.

Soru: Bu tanımın hukuk ve teşvikler ile istatistik açısından önemi nedir?

Cevap: Hukuki bir çerçeve oluşturulurken, bu tanımların net ve anlaşılır olması önemlidir. Hukuki düzenlemeler, turist sağlığı ve sağlık turizmi faaliyetlerini düzenlerken, net tanımların olmaması karışıklıklara neden olabilir. Ayrıca, bu tanımların netleştirilmesi, sektöre yönelik teşvik programlarının etkili bir şekilde uygulanmasına olanak sağlar. İstatistik açısından ise doğru tanımlamalar, sektörün büyüklüğünün doğru bir şekilde ölçülmesine ve analiz edilmesine yardımcı olur.

Soru: Sağlık turizminin sektöre sağladığı katkılar nelerdir?

Cevap: Sağlık turizmi, bir destinasyona yatırım yapma ve gelir elde etme potansiyeli sunar. Yüksek kaliteli sağlık hizmetleri, ülkeye gelen turistlerin sayısını artırabilir. Bu da yerel ekonomiye canlılık getirir, istihdamı artırır ve sağlık turistleri tarafından harcanan kaynaklar ekonomiye katkı sağlar.

Soru: Son olarak, sektörde sağlık turizminin geleceği hakkında neler söylemek istersiniz?

Cevap: Sağlık turizmi, gelecekte daha da büyüyecek ve önem kazanacak bir sektördür. Yeterli hukuki çerçeve, doğru tanımlamalar ve etkili teşviklerle desteklenirse, Türkiye bu alanda önemli bir sağlık turizmi destinasyonu haline gelebilir. Gelecekte, sektörün sürdürülebilirliği için hukuki düzenlemelerin ve tanımlamaların güncellenmesi ve yeniden değerlendirilmesi önemlidir.*

Bu röportajda, sağlık turizmi alanındaki hukuki çerçeve, tanımlamaların önemi, sektöre katkıları ve gelecek perspektifi gibi konuları ele aldık. Murat IŞIK’ın değerli görüşleriyle sağlık turizminin daha sağlıklı ve başarılı bir geleceğe nasıl ilerleyebileceğini anlamış olduk.

10 Yılda Neler Başardık? Neleri Başaramadık?

Geçmişimizden gelen deneyimle, sağlık turizmi alanında öncü bir firma olarak birçok zorluğun üstesinden geldik. Hatalarımızdan ders alarak, 2019’da teşvik alamadığımız 100 dosyaya karşılık 2500 dosyada devlet desteklerinden fayda kazandık. İlk sağlık turizmi eğitimini 2016’da verdik, 2017’de ilk doktor-hasta buluşmasını gerçekleştirdik. 2020’de İngiltere’de Sağlık Turizmi Şirketi kurarak uluslararası alanda büyümeye devam ettik. 2023’te Hollanda Türk Sağlık Merkezi’ni kurarak küresel hedeflerimize bir adım daha yaklaştık.

 • 2009 te Sağlık Turizmi ile tanıştık.
 • 2010 da Teşvikleri anlamaya başladık
 • 2011 de Sağlık Turizmi araştırmaları için sahada 4 ülke gezdik
 • 2012 de Sağlığı sevdik
 • HATALAR YAPTIK
 • 2013 Te çalışmaya başladık. 1000 kaynak ve literatür çalışması yaptık.
 • 2014 Te ilk sağlık turizmi müşterilerimize hizmet vermeye başladık
 • 2015 te ilk eğitimi yaptık.
 • 2015 te Sağlık Turizmi Acentesi Kurduk
 • 2016 da ilk teşvik dosyalarımızı alamadık
 • 2016 da Heath Sumex Sağlık Turizm Fuarına katıldık Teşvik Sunumu yaptık
 • 2016 da Hestorex Sağlık Turizm Fuarına katıldık Teşvik Sunumu yaptık
 • 2016 da Moskova Sağlık Turizm Fuarına katıldık Türkiye Sunumu yaptık
 • 2016 da İngiltere ve Hollanda Turizm Fuarına Katıldık Konuşmacı olduk
 • 2016 da ilk saha çalışmamızda başarısız olduk
 • HATALAR YAPTIK
 • 2016 Da MEDİCALİNTURKİYE yi icat ettik
 • 2017 de 13 faydalı model başvurusu yaptık
 • 2017 de ikinci saha çalışmasında başarısız olduk
 • 2018 de eğitimlerimizi Devlet ve Şehir Hastanelerinde verdik.
 • 2018 de Kitabımızı çıkardık.
 • 2019 da Sahada 3 projede 1000 hastaya ulaştık
 • 2019 da İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Özbekistan ve Rusya da Sağlık Turizmi çalışması yaptık
 • HATALAR YAPTIK
 • 2019 Türkiye Sağlık Turizmi Çalıştayında Sunum yaptık
 • 2019 da ilk ex vakasına danışmanlık yaptık
 • 2019 Bilirkişi olarak ve Tahkim olarak çalıştık
 • 2019 Teşvik alamadığımız 100 dosyaya karşılık 2500 dosya da teşvik aldık
 • 2020 De İngiltere de Sağlık Turizmi Şirketi Kurduk
 • 2023’te Hollanda Sağlık Turizmi Günleri’ni yaptık
 • 2023 Hollanda Türk Sağlık Merkezini kurduk.
 • 2023 Sağlık Turizmin Türkiye de %1 ine sahibiz.
 • 2025 Te Sağlık Turizminde En çok Hasta Getiren Acente olacağız.

3. Türkiye’nin Sağlık Turizmi İlkleri ve Geleceğe Yönelik Planlar

Biz sağlık turizmindeyiz ve yanınızdayız! Türkiye’nin sağlık turizmi konusundaki ilklerini sürdürme kararlılığı ile ilerliyoruz. Gelecekte, sağlık turizmi alanındaki deneyimlerimizi, öngörülerimizi ve hedeflerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Yeni Projeler ve İnovasyon: Yeni projeler ve inovatif çözümlerle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz.
 • Uluslararası İş Birlikleri: Uluslararası arenada daha fazla iş birliği ve ortaklık kurarak Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil edeceğiz.
 • Eğitim ve Bilinçlendirme: Sağlık turizmi alanında daha fazla eğitim programı ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyerek sektördeki bilinç düzeyini artıracağız.
 • Dijitalleşme ve Teknoloji: Dijitalleşme ve yeni teknolojilere adapte olarak, sektördeki süreçleri daha verimli ve güvenilir hale getireceğiz.

4. Kaynakça ve Dış Linkler:

 1. Sağlık Bakanlığı – Sağlık Turizmi Düzenlemeleri: www.saglik.gov.tr
 2. Tursab – Türkiye Seyahat Acentaları Birliği: www.tursab.org.tr

Murat IŞIK

#tursab #sağlıkbakanlığı #sağlıkturizmiBir yanıt yazın