Yasal Düzenlemeler ve Standartlar

Kamu hastanelerinden sağlık turizmi hizmetinin satın alınabilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması acentelerin kamu hastaneleri ile çalışma standartları ve rekabetin düzenlenmesi gerekmektedir.

Sağlık Turizminde Kamu Hastaneleri ile İşbirliği: Yasal Düzenlemeler ve Standartlar

Sağlık turizmi, Türkiye’nin sunduğu kaliteli sağlık hizmetleriyle birlikte giderek büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Ancak, Şehir Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve kamu hastanelerinin sağlık turizmi hizmetlerinin satışında etkin bir rol oynaması için gerekli yasal düzenlemelerin ve işbirliği standartlarının oluşturulması kaçınılmazdır. Bu noktada, sektöre katkı sağlamak ve rekabeti düzenlemek amacıyla bu düzenlemelerin yapılması önemlidir.

Türkiye, sağlık turizmi alanında önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, Şehir Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve kamu hastanelerinin, kamusal sağlık kuruluşlarının bu alanda daha aktif bir rol alması için uygun düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Yasal düzenlemeler, kamu hastanelerinin sağlık turizmi hizmetlerini sunma ve bu hizmetleri acenteler aracılığıyla satma süreçlerini düzenleyerek, sektörde daha şeffaf bir ortamın oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Şehir Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve kamu hastanelerinin acenteler ile nasıl çalışacağının, fiyat ve süreç yönetim rollerinin belirlenmesi, yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Sağlık turizmi sektörü hızla büyümekte ve rekabet artmaktadır. Bu nedenle, kamu hastanelerinin sağlık turizmi hizmetlerine dahil olması için uygun bir yasal çerçevenin oluşturulması, sektördeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek adına acil bir ihtiyaçtır.

Şehir Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve kamu hastanelerinin acente ve diğer paydaşlar ile nasıl çalışacağının yasal düzenlemeleri, Türkiye’deki mevcut sağlık hizmetleri yasalarına eklemeler yaparak veya yeni bir yasa tasarısı ile hayata geçirilebilir. Bu düzenlemeler, kamu hastanelerinin sağlık turizmi alanında faaliyet göstermesine olanak tanımalı, acentelerle olan işbirliği standartlarını belirlemeli ve bu işbirliği sürecini şeffaf hale getirmelidir. Ayrıca, rekabeti düzenlemek ve standartları belirlemek amacıyla sektörle ilgili tüm paydaşlarla istişare edilmelidir.

Bu yasal düzenlemeler, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi ilgili devlet kurumları tarafından hayata geçirilmelidir. Aynı zamanda, sağlık turizmi sektörünün temsilcileri, acenteler, kamu hastaneleri ve sivil toplum kuruluşları da bu süreçte etkin bir şekilde yer almalıdır.

Kamu hastanelerinin sağlık turizmi hizmetlerinde daha etkin bir şekilde yer alması, sektöre önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu, Türkiye’nin sağlık turizmi pazarını genişletmesine, sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırmasına ve sektördeki rekabeti düzenlemesine olanak tanıyacaktır. Ayrıca, bu düzenlemeler, sektöre güvenilirlik ve şeffaflık kazandırarak Türkiye’nin sağlık turizmi hizmetlerinde dünya genelinde daha fazla talep görmesini sağlayacaktır.

Kamu hastanelerinin sağlık turizmi hizmetlerinde etkin bir şekilde yer alabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler ve standartlar, sektörün sürdürülebilir büyümesi ve rekabet avantajı elde etmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu düzenlemeler, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini daha iyi değerlendirmesine, sektördeki oyuncuların işbirliğini artırmasına ve uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelmesine yardımcı olacaktır.

2. 10 Yılda Neler Başardık? Neleri Başaramadık?

Geçmişimizden gelen deneyimle, sağlık turizmi alanında öncü bir firma olarak birçok zorluğun üstesinden geldik. Hatalarımızdan ders alarak, 2019’da teşvik alamadığımız 100 dosyaya karşılık 2500 dosyada devlet desteklerinden fayda kazandık. İlk sağlık turizmi eğitimini 2016’da verdik, 2017’de ilk doktor-hasta buluşmasını gerçekleştirdik. 2020’de İngiltere’de Sağlık Turizmi Şirketi kurarak uluslararası alanda büyümeye devam ettik. 2023’te Hollanda Türk Sağlık Merkezi’ni kurarak küresel hedeflerimize bir adım daha yaklaştık.

 • 2009 te Sağlık Turizmi ile tanıştık.
 • 2010 da Teşvikleri anlamaya başladık
 • 2011 de Sağlık Turizmi araştırmaları için sahada 4 ülke gezdik
 • 2012 de Sağlığı sevdik
 • HATALAR YAPTIK
 • 2013 Te çalışmaya başladık. 1000 kaynak ve literatür çalışması yaptık.
 • 2014 Te ilk sağlık turizmi müşterilerimize hizmet vermeye başladık
 • 2015 te ilk eğitimi yaptık.
 • 2015 te Sağlık Turizmi Acentesi Kurduk
 • 2016 da ilk teşvik dosyalarımızı alamadık
 • 2016 da Heath Sumex Sağlık Turizm Fuarına katıldık Teşvik Sunumu yaptık
 • 2016 da Hestorex Sağlık Turizm Fuarına katıldık Teşvik Sunumu yaptık
 • 2016 da Moskova Sağlık Turizm Fuarına katıldık Türkiye Sunumu yaptık
 • 2016 da İngiltere ve Hollanda Turizm Fuarına Katıldık Konuşmacı olduk
 • 2016 da ilk saha çalışmamızda başarısız olduk
 • HATALAR YAPTIK
 • 2016 Da MEDİCALİNTURKİYE yi icat ettik
 • 2017 de 13 faydalı model başvurusu yaptık
 • 2017 de ikinci saha çalışmasında başarısız olduk
 • 2018 de eğitimlerimizi Devlet ve Şehir Hastanelerinde verdik.
 • 2018 de Kitabımızı çıkardık.
 • 2019 da Sahada 3 projede 1000 hastaya ulaştık
 • 2019 da İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Özbekistan ve Rusya da Sağlık Turizmi çalışması yaptık
 • HATALAR YAPTIK
 • 2019 Türkiye Sağlık Turizmi Çalıştayında Sunum yaptık
 • 2019 da ilk ex vakasına danışmanlık yaptık
 • 2019 Bilirkişi olarak ve Tahkim olarak çalıştık
 • 2019 Teşvik alamadığımız 100 dosyaya karşılık 2500 dosya da teşvik aldık
 • 2020 De İngiltere de Sağlık Turizmi Şirketi Kurduk
 • 2023’te Hollanda Sağlık Turizmi Günleri’ni yaptık
 • 2023 Hollanda Türk Sağlık Merkezini kurduk.
 • 2023 Sağlık Turizmin Türkiye de %1 ine sahibiz.
 • 2025 Te Sağlık Turizminde En çok Hasta Getiren Acente olacağız.

3. Türkiye’nin Sağlık Turizmi İlkleri ve Geleceğe Yönelik Planlar

Biz sağlık turizmindeyiz ve yanınızdayız! Türkiye’nin sağlık turizmi konusundaki ilklerini sürdürme kararlılığı ile ilerliyoruz. Gelecekte, sağlık turizmi alanındaki deneyimlerimizi, öngörülerimizi ve hedeflerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Yeni Projeler ve İnovasyon: Yeni projeler ve inovatif çözümlerle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz.
 • Uluslararası İş Birlikleri: Uluslararası arenada daha fazla iş birliği ve ortaklık kurarak Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil edeceğiz.
 • Eğitim ve Bilinçlendirme: Sağlık turizmi alanında daha fazla eğitim programı ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyerek sektördeki bilinç düzeyini artıracağız.
 • Dijitalleşme ve Teknoloji: Dijitalleşme ve yeni teknolojilere adapte olarak, sektördeki süreçleri daha verimli ve güvenilir hale getireceğiz.

4. Kaynakça ve Dış Linkler:

 1. Sağlık Bakanlığı – Sağlık Turizmi Düzenlemeleri: www.saglik.gov.tr
 2. Tursab – Türkiye Seyahat Acentaları Birliği: www.tursab.org.tr
 3. İgeme Holding Resmi Web Sitesi: www.igeme.com.tr

Sağlık turizmi alanındaki gelişmeleri takip etmek ve iş birliği için bize ulaşın. Sağlıklı ve başarılı bir gelecek için birlikte çalış.

Murat IŞIK

#igeme #tursab #sağlıkbakanlığıBir yanıt yazın