SAĞLIK TURİZMİNDE RAHAT BİR NEFES “TEŞVİKLER”

Sağlık turizmi, insanların sağlık hizmetlerini almak amacıyla farklı bir ülkeye seyahat etmelerini ifade eden bir terimdir. Bu tür seyahatler genellikle daha uygun maliyetli, daha hızlı veya daha spesifik bir tedavi imkanı bulmak, uzman doktorlardan hizmet almak veya belirli sağlık hizmetlerine erişimdeki sınırlamaları aşmak amacıyla gerçekleştirilir. Sağlık turizmi kapsamında genellikle estetik cerrahi, diş tedavisi, tüp bebek tedavisi, organ nakli, kalp cerrahisi, göz operasyonları gibi tıbbi hizmetler bulunabilir.

Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla birçok ülke çeşitli politika ve teşvik önlemleri almaktadır. Bu teşvikler genellikle sağlık turistlerinin ülkelerine gelmelerini özendirmek ve sağlık sektörünü desteklemek amacıyla yapılır. İşte sağlık turizmini teşvik etmek için kullanılan bazı yaygın önlemler:

 1. Mali Teşvikler: Vergi indirimleri, vergi muafiyetleri, düşük faizli kredi imkanları gibi mali teşviklerle sağlık turizmi şirketlerine ve sağlık kuruluşlarına destek sağlanabilir.
 2. Altyapı Geliştirme: Sağlık turizmini teşvik etmek için sağlık altyapısını geliştirmek önemlidir. Yeni hastaneler, klinikler ve sağlık turizmi için özel tesislerin kurulması teşvik edilebilir.
 3. Hükümet İşbirlikleri: Hükümetler, sağlık turizmi sektörünü desteklemek ve geliştirmek için özel sektörle işbirliği yapabilir. Kamu-özel ortaklıkları, sağlık turizmi projelerine finansal ve operasyonel destek sağlayabilir.
 4. Vize Kolaylıkları: Sağlık turistlerine vize kolaylıkları sunmak, tedavi sürecini daha erişilebilir hale getirebilir. Hızlı vize işlemleri veya özel sağlık turisti vizeleri gibi uygulamalar kullanılabilir.
 5. Reklam ve Pazarlama Desteği: Sağlık turizmini tanıtmak için ulusal ve uluslararası düzeyde reklam kampanyaları düzenlemek, sektördeki sağlık kuruluşlarına ve destinasyonlara pazarlama desteği sağlamak teşvik edici olabilir.
 6. Eğitim ve Sertifikasyon Programları: Sağlık turizmi alanında uzmanlık geliştirmek için sağlık profesyonelleri, turizm çalışanları ve diğer ilgili kişilere yönelik eğitim ve sertifikasyon programları düzenlemek teşvik edici bir adımdır.
 7. Kalite Standartları: Sağlık turizmi kuruluşlarına belirli kalite standartlarına uymaları için teşvikler sağlamak, güvenilir ve yüksek kaliteli hizmetler sunmalarına yardımcı olabilir.
 8. İşbirliği Ağları: Sağlık turizmi destinasyonları arasında işbirliği ağları kurarak, ortak pazarlama faaliyetleri düzenleyerek ve bilgi paylaşımını teşvik ederek sektörü güçlendirebilir. Bu teşvikler, sağlık turizmini desteklemek ve sektördeki büyümeyi artırmak için kullanılan çeşitli araçlardan sadece birkaçıdır. Her ülkenin ihtiyaçlarına ve koşullarına bağlı olarak, farklı teşvik önlemleri benimsenebilir.

20 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5448 Sayılı ‘’Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’’ ile Sağlık Turizmi’ne yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerin kapsamı aşağıdaki şekilde genişletilmiş ve desteğin kapsamına spor turizmi sektörü de eklenmiştir. Ayrıca söz konusu karar ile ödenmesi öngörülen teşvik tutarının para birimi Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
Karar kapsamında yapılan son düzenlemeler ile;

Tescil ve koruma desteği
Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği
Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

İstihdam desteği
Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.
(2) Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır.
 
Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği
Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 240.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir.

Hasta yol desteği
Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve en fazla 12.000 TL tutarında desteklenir.
(2) Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 600.000 TL, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında faydalanır.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60, işbirliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 2.400.000 TL, sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 6.000.000 TL, işbirliği kuruluşları yıllık en fazla 9.600.000 TL, spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.104 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında faaliyet gösteren sektörel internet portalına üye yararlanıcılar için destek oranı, portalda yer aldıkları süre boyunca %70 olarak uygulanır..
 
Yurtdışı etkinlik katılım desteği
MADDE 11- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.
Milli katılım organizasyonunu tanıtım desteği
İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.
 
Yurt içi etkinlik katılım desteği
Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.
 
Yurt içi tanıtım ve eğitim desteği
(1) Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60, işbirliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.
(2) Yurt içi tanıtım/eğitim programına dair yararlanıcılar program başına en fazla 600.000 TL tutarında, işbirliği kuruluşları program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği
Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.
Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti desteği
Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.
.

 • Sanal fuar organizasyon desteği
 • Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 adet gerçekleştirilen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve faaliyet başına en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir.
 • Sağlık ve spor turizmi sektörlerinin geliştirilmesi ve tanıtılması desteği
 • Bakanlık tarafından uygun görülen birliklerin;
 • a) Sağlık ve spor turizmi hizmetleri sektörlerinin geliştirilmesi ile olumlu Türk hizmet markası ve imajının oluşturulmasına yönelik olarak sektörel internet portalı yapımı, bakımı, güncellenmesi, işletilmesi, portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin giderleri,
 • b) Sağlık ve spor turizmi sektörlerine yönelik pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri,
 • c) Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişilerin ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvurularının incelenmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri, en fazla 5 yıl boyunca %100 oranında ve yıllık en fazla 9.600.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği
İşbirliği kuruluşlarının sağlık ve spor hizmetleri sektörlerine yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma ve etkinliğe ilişkin giderler %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

2019 yılında sağlık turizmi ve turistiğin sağlığı kapsamında ülkemizde 701.046 hasta sağlık hizmeti almıştır. Sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 2019 yılında 1.492.438 bin ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir.
 
2020 yılında yaşanan küresel salgın sebebiyle sağlık turisti sayısında gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir. 407 bin 423 hasta, sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih etmiştir. Sağlık turizmi ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 2020 yılında 1.164.779 bin dolara gerilemiştir.
 
2021 yılında 670.730 kişi sağlık hizmeti almış ve buradan elde edilen gelir 1.726.973 bin  ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.
 
2022 yılında toplam 1.258.382 kişi  sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş ve  buradan elde edilen gelir  2.119.059 bin ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

 2023’ün ilk  iki çeyreğinde toplam 746.290 kişi sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş ve buradan elde edilen gelir 1.033.942 bin ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.
 
Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla; Kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz, şeklindedir.

Türkiye’nin küresel sağlık turizmi pazarından yüksek pay alması için Ticaret Bakanlığı, sağlık turizmi yapan hastane, klinik, muayenehane ve seyahat acentelerini yurt dışından hasta getirmeleri için teşvik paketleri sunuyor. Bunlardan en önemlisi de 12 milyon TL’ye kadar verilen reklam, tanıtım ve pazarlama desteği olarak öne çıkıyor.

#saglıkturizmi #tesvikler #istihdamdestegi #vizekolaylıkları #isbirligiaglari

Table of ContentsBir yanıt yazın