Hedef Pazarın Tespit Çalışması

İhracat operasyonuna başlamak birçok önemli kararın alınmasını gerektirir. Bu kararlardan belki de ilk ve en büyüğü ihracat yapılacak pazarın tespit edilmesidir. Birçok ihracat potansiyeline sahip şirketimiz bu aşamadaki yanlış kararlarının ceremesini çekmektedir. Ürünleriyle daha iyi eşleşen, kendileri için daha doğru bir pazarı tercih etse başarıyla ihracat yapabilecek üreticilerimiz, doğru bir hedef pazar tespit çalışması yapmadığı için sürdürülebilir bir ihracat operasyonu gerçekleştirmeyi başaramamaktadır.

İhracat yapılan ilk pazarın çok kritik olmasının bir diğer sebebi de bu ilk pazardaki tecrübenin diğer ihracat pazarlarına aktarılması ve dolayısıyla da diğer ihracat pazarlarındaki başarıyı direkt olarak etkilemesidir.

Üreticilerimizin ihracat yapacakları hedef pazara karar verme aşamalarında değerlendirmeye alması gereken önemli kriterler şu şekilde sıralanabilir:

  • Pazar Potansiyeli: Hedef ihracat pazarının yeterli büyüklüğe sahip olması elzemdir. Eğer ilgili sektör, bir ülkede yeterli pazar hacmine sahip değilse, üreticilerimizin o pazarı geri plana atması ve başka coğrafyalara yönelmesi gereklidir.
  • Talep Durumu: Pazar hacminin büyük olması önemli ancak eğer hedef pazar doymuşsa ve ek talep oluşturamıyorsa, üreticimizin yeni bir oyuncu olarak o pazara girmesi oldukça güç olacaktır.
  • Bağlantılar: Hedef ihracat pazarında bir ekosistem kurmak, pazardaki kilit paydaşları bilmek sürdürülebilir ihracat yapabilmek için olmazsa olmazdır. Şirketlerimiz, hedef pazarına karar verirken o ülkedeki networklerine bakmalı, yeni bağlantılar edinmenin daha kolay olduğu pazarlara yönelmelidir.
  • Dağıtım Kanalları: Üreticilerimizin ürünlerini hangi kanallar üzerinden tüketiciye sunacağı, üreticimizin ihracatının başarılı olup olmayacağını direkt olarak etkiler. İhracat yapmak isteyen bir şirketin önceliği bu dağıtım kanallarına ulaşmak ve ürünlerini o dağıtım kanallarına tedarik ederek, B2B olarak, ihracat operasyonunu yürütmek olmalıdır. Dolayısıyla hangi pazarların daha çeşitli, güvenilir ve ürünleri almaya hazır dağıtıcılara sahip olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.
  • Rekabet Analizi: Bir hedef pazar yeterli büyüklüğe, talep artışına ve dağıtım kanallarına sahip olabilir. Ancak eğer o pazardaki rekabet yoğunsa veya az sayıda şirket bütün pazarı domine ediyorsa üreticilerimizin o pazara sürdürülebilir bir şekilde ihracat gerçekleştirmesi oldukça zor olacaktır.
  • Lojistik:  Hangi pazara ürünlerin daha kolay, daha uygun fiyatlara gönderilebileceği hem ihracat operasyonunun maliyetleri hem de genel başarısını direkt etkilemektedir. Dolayısıyla üreticilerimizin ihracat operasyonunun lojistik tarafını bütünlüklü olarak analiz etmeleri gerekmektedir.

Üreticilerimiz, potansiyel pazarları bu kriterlere göre değerlendirdikten sonra birbirleriyle karşılaştırmalı ve kendileri için en uygun olan hedef pazarı tespit etmelilerdir.

#ihracat #pazarlar #hedefpazarı #ihracatpazarıBir yanıt yazın