Hedef Pazarın Tespit Çalışması

İhracat operasyonuna başlamak birçok önemli kararın alınmasını gerektirir. Bu kararlardan belki de ilk ve en büyüğü ihracat yapılacak pazarın tespit edilmesidir. Birçok ihracat potansiyeline sahip şirketimiz bu aşamadaki yanlış kararlarının ceremesini çekmektedir. Ürünleriyle daha iyi eşleşen, kendileri için daha doğru bir pazarı tercih etse başarıyla ihracat yapabilecek üreticilerimiz, doğru bir hedef pazar tespit çalışması yapmadığı için sürdürülebilir bir ihracat operasyonu gerçekleştirmeyi başaramamaktadır.

İhracat yapılan ilk pazarın çok kritik olmasının bir diğer sebebi de bu ilk pazardaki tecrübenin diğer ihracat pazarlarına aktarılması ve dolayısıyla da diğer ihracat pazarlarındaki başarıyı direkt olarak etkilemesidir.

Üreticilerimizin ihracat yapacakları hedef pazara karar verme aşamalarında değerlendirmeye alması gereken önemli kriterler şu şekilde sıralanabilir:

  • Pazar Potansiyeli: Hedef ihracat pazarının yeterli büyüklüğe sahip olması elzemdir. Eğer ilgili sektör, bir ülkede yeterli pazar hacmine sahip değilse, üreticilerimizin o pazarı geri plana atması ve başka coğrafyalara yönelmesi gereklidir.
  • Talep Durumu: Pazar hacminin büyük olması önemli ancak eğer hedef pazar doymuşsa ve ek talep oluşturamıyorsa, üreticimizin yeni bir oyuncu olarak o pazara girmesi oldukça güç olacaktır.
  • Bağlantılar: Hedef ihracat pazarında bir ekosistem kurmak, pazardaki kilit paydaşları bilmek sürdürülebilir ihracat yapabilmek için olmazsa olmazdır. Şirketlerimiz, hedef pazarına karar verirken o ülkedeki networklerine bakmalı, yeni bağlantılar edinmenin daha kolay olduğu pazarlara yönelmelidir.
  • Dağıtım Kanalları: Üreticilerimizin ürünlerini hangi kanallar üzerinden tüketiciye sunacağı, üreticimizin ihracatının başarılı olup olmayacağını direkt olarak etkiler. İhracat yapmak isteyen bir şirketin önceliği bu dağıtım kanallarına ulaşmak ve ürünlerini o dağıtım kanallarına tedarik ederek, B2B olarak, ihracat operasyonunu yürütmek olmalıdır. Dolayısıyla hangi pazarların daha çeşitli, güvenilir ve ürünleri almaya hazır dağıtıcılara sahip olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.
  • Rekabet Analizi: Bir hedef pazar yeterli büyüklüğe, talep artışına ve dağıtım kanallarına sahip olabilir. Ancak eğer o pazardaki rekabet yoğunsa veya az sayıda şirket bütün pazarı domine ediyorsa üreticilerimizin o pazara sürdürülebilir bir şekilde ihracat gerçekleştirmesi oldukça zor olacaktır.
  • Lojistik:  Hangi pazara ürünlerin daha kolay, daha uygun fiyatlara gönderilebileceği hem ihracat operasyonunun maliyetleri hem de genel başarısını direkt etkilemektedir. Dolayısıyla üreticilerimizin ihracat operasyonunun lojistik tarafını bütünlüklü olarak analiz etmeleri gerekmektedir.

Üreticilerimiz, potansiyel pazarları bu kriterlere göre değerlendirdikten sonra birbirleriyle karşılaştırmalı ve kendileri için en uygun olan hedef pazarı tespit etmelilerdir.

İhracat yapacak olan şirketlerin hedef pazarlarını belirleme sürecinde değerlendirmeleri gereken kriterler oldukça çeşitlidir ve her biri ihracat operasyonunun başarısını etkileyebilir. Bunların yanı sıra, şirketlerin pazar araştırması ve analiz süreçlerine de önem vermesi gerekir.

Öncelikle, şirketlerin küresel pazar trendlerini ve sektörlerini yakından takip etmeleri büyük önem taşır. Hedeflenen pazarın büyüme potansiyeli, ekonomik istikrarı, tüketici eğilimleri ve sektörün rekabet yapısı gibi faktörler, karar sürecinde dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, hedeflenen pazarda yerel düzenlemeler ve ticaret politikaları da göz önünde bulundurulmalıdır. İhracat yapılacak ülkenin ithalat vergileri, gümrük prosedürleri, sertifikasyon gereksinimleri ve yerel yönetmelikler gibi konular, ihracat operasyonunun başarılı bir şekilde yürütülmesi için önemlidir.

Pazar araştırması aşamasında, potansiyel müşterilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak da kritiktir. Ürünün hedeflenen pazarda talep görebilmesi için tüketici tercihleri, alışveriş alışkanlıkları ve satın alma motivasyonları gibi faktörlerin analiz edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, hedef pazarda yer alan rakiplerin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi de önemlidir. Rekabet analizi, şirketlerin rakiplerinin stratejilerini anlamalarına ve kendi rekabet avantajlarını vurgulamalarına yardımcı olur.

Lojistik konusu da ihracat operasyonunun başarılı bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Ürünlerin taşınması, depolanması ve dağıtılması süreçlerinde yaşanabilecek sorunlar, ihracat operasyonunun maliyetlerini ve etkinliğini etkileyebilir. Bu nedenle, lojistik planlama ve yönetimi süreçleri titizlikle ele alınmalıdır.

Son olarak, ihracat operasyonunun başarısı için şirketlerin stratejik bir plan oluşturmaları ve sürekli olarak performanslarını izlemeleri gerekmektedir. Pazar koşullarındaki değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamak ve gerekirse stratejilerini revize etmek, şirketlerin ihracat başarısını sürdürülebilir kılmak için önemlidir.

Tüm bu faktörlerin dikkate alınması ve doğru bir şekilde yönetilmesi, şirketlerin ihracat operasyonlarını başarılı bir şekilde yürütmelerine ve uluslararası pazarda rekabetçi bir konum elde etmelerine yardımcı olacaktır.

#ihracat #pazarlar #hedefpazarı #ihracatpazarı

Table of ContentsBir yanıt yazın