İGEME Farkı – İhracat Danışmanlığı

İhracat bugün dünya ekonomisinin geldiği küreselleşme seviyesinde artık bir zorunluluktur. Belirli bir ölçeğe ulaşmış şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme için ihracat yapması elzemdir. Ancak ihracat birçok açıdan uzun ve meşakkatli bir süreçtir ve zaman, sermaye, bilgi, tecrübe gerektirir. İşte tam da bu sebeple, özellikle ihracata yeni başlamış birçok şirket, ihracat yapabilmek için ihracat danışmanlığı hizmeti almaktadır.

İhracat danışmanlığı, ihracat yapmak isteyen şirketlerin üçüncü taraflardan aldığı bütün profesyonel hizmetleri kapsamaktadır. Birçok şirketimiz için büyük getirileri olan ihracat süreci oldukça karmaşık olabilir ve firmalarımızı birçok riskle karşı karşıya bırakabilir. İhracat danışmanlığı, süreç yönetimini kolaylaştırmak, riskleri azaltmak ve firmalarımızın ihracat potansiyellerini arttırmak adına önemli katkılar sunar.

İhracat danışmanlığı hizmeti ihracatın konusu olan ürünlerin ve üreticinin detaylı analiziyle başlayıp şirketin hedef pazarda sürdürülebilir bir ihracat operasyonuna kavuşmasına kadar olan bütün süreçleri kapsar. Aşağıdaki süreçlerin tamamı ihracat danışmanlığı hizmetinin kapsamı içinde yer almaktadır:

  • Hedef pazar tespit çalışması: İhracat yapmak isteyen şirketler için ilk adım detaylı bir pazar araştırması gerçekleştirmektir. Pazar araştırması, farklı ülkelerin birbirleriyle talep, rekabet, regülasyonlar gibi çok çeşitli alanlarda karşılaştırılmasını gerektirir. Derinlikli bir pazar araştırmasının akabinde şirket ihracat gerçekleştireceği pazarı belirler.
  • İhracat stratejisinin belirlenmesi: Pazara karar verildikten sonra firmanın o pazarla ilgili bir ihracat stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji, ihracat yapmak isteyen firmanın hedefleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenir.
  • Hedef pazar için gerekli belge ve izinlerin tespiti ve alım süreci: İhracat yapabilmenin ön koşulu gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınmasıdır. İhracat yapmak isteyen şirketin sektörüyle ilgili gereksinimleri tespit edilmeli ve ivedilikle bu gereksinimler karşılanmalıdır.
  • Hedef pazardaki potansiyel alıcıların tespiti: Şüphesiz ihracatı gerçekleştirmek için ihracatı yapılmak istenen ürüne alıcı bulmak gerekir. Bu firmalar hem internetteki çeşitli kaynaklar hem de sektörde farklı bağlantılarla bulunabilir.
  • Sosyal medya stratejisinin kurgulanması: Firmaların potansiyel alıcı bulabilmek ve marka bilinirliğini arttırabilmek için kapsamlı bir sosyal medya stratejisine ihtiyacı vardır.
  • Potansiyel alıcılarla iletişime geçilmesi: Potansiyel alıcılar tespit edildikten sonra onlarla iletişime geçilmesi gerekir. Akabinde de ciddi alıcılarla detaylı görüşmeler gerçekleştirilmelidir.
  • Yurtdışı Seyahati: Her ne kadar modern iletişim teknolojileri mesafeleri kısaltmış olsa da müşteriyle ve ilgili paydaşlarla yüz yüze görüşmeler yapmak hedef pazarda sürdürülebilir bir varlık oluşturabilmek için elzemdir. Bu bağlamda ihracat yapabilmek için, başta alıcılar olmak üzere çok çeşitli kişi ve kurumlarla görüşmek ve sektörel fuarlara katılmak elzemdir.

İGEME, 20 yılı aşkın süredir ihracat yapmak isteyen firmalarımıza ihracat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. İGEME’nin sunduğu ihracat danışmanlığı hizmeti bir yıllık bir süreç olarak tasarlanmıştır. Sürecin ilk iki ayı, ürün ve pazar analizlerinin gerçekleştirilmesi, hedef pazarın tespit edilmesi, gerekli veri tabanlarının oluşturulması ve ihracat operasyonunun kurgulanmasına ayrılmıştır.

Ardından gelen on aylık dönemde ise kurgulanan ihracat stratejisinin uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerin bazıları potansiyel alıcılarla ilk iletişimin sağlanması, sosyal medya stratejisinin uygulanmaya koyulması, web sitesiyle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, gerekli görülen kilit paydaşlar ve kurumlarla iletişime geçilmesi, ciddi alıcılar, ithalatçılarla sürecin ilerletilmesi, hedef pazar seyahatinin organize edilmesi, katılınacak fuarlarla ilgili gerekli planların yapılması olarak sıralanabilir.

İGEME’nin farkı 20 yıllık tecrübesi, bu sürede sürekli üzerine koyarak geliştirdiği ihracat bilgi ve istihbaratı, yetkin profesyonel kadrosu ve ihracatın her alanını kapsayan A’dan Z’ye hizmetidir. İGEME, danışmanlık hizmeti alan müşterilerimizin ihracat departmanı gibi hareket ederek şirketlerimizin ihracatı tamamen emin ellere bırakarak diğer operasyonlara kanalize olmalarını sağlamaktadır.

#ihracat #ihracatdanismanlik #igemeihracat #danismanlikhizmetleri #ihracatislemleriBir yanıt yazın