Birleşik Krallık’a Nasıl İhracat Yapılır?

Birleşik Krallık, 2,76 trilyon dolarlık büyüklüğüyle Dünya’nın en büyük 5. ekonomisi konumundadır. 2022 yılı itibariyle Birleşik Krallık’ın gerçekleştirdiği ithalat 816 milyar dolar, ihracat ise 530 milyar dolar seviyesindedir. Bu rakamların da işaret ettiği üzere Birleşik Krallık küresel ticaretin en merkezi ülkelerinin başında gelmektedir.

Birleşik Krallık, uzun yıllardır Türkiye’nin de en önemli ihracat pazarlarından biri konumundadır. 2022 yılı itibariyle Birleşik Krallık, 13 milyar dolarlık hacmiyle Türkiye’nin en büyük 4. İhracat pazarıdır. Türkiye’nin Birleşik Krallık’a en fazla ihracat gerçekleştirdiği ürün grupları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Araç ve araç parçaları: 4,11 milyar dolar
 • Giyim ve tekstil ürünler: 2,24 milyar dolar
 • Makineler ve mekanik cihazlar: 1,50 milyar dolar
 • Elektrikli eşyalar, makineler ve parçaları: 1,45 milyar dolar
 • Demir çelik ve demir çelik ürünleri: 1,3 milyar dolar
 • Plastik ve plastik ürünler: 681 milyon dolar
 • Yakıt ve yağlar: 491 milyon dolar

Birleşik Krallık’a ihracat yapmak isteyen firmalarımızın geçmesi gereken bazı adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İhracat stratejisinin belirlenmesi: Firmanın bir ihracat stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji, ihracat yapmak isteyen üreticinin hangi ürünleri ürettiği, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenir.
 • Hedef pazar için gerekli belge ve izinlerin tespiti ve alım süreci: İhracat yapabilmenin ön koşulu gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınmasıdır. Birleşik Krallık’ın farklı sektörlerle ilgili çeşitli uygulamaları, izin ve belge gereksinimleri olabilir. Bu gereksinimler ivedilikle tespit edilmeli ve karşılanmalıdır.
 • Hedef pazardaki potansiyel alıcıların tespiti: Şüphesiz ihracatı gerçekleştirmek için ihracatı yapılmak istenen ürüne alıcı bulmak gerekir. Bu firmalar hem internetteki çeşitli kaynaklar hem de sektörde farklı bağlantılarla bulunabilir.
 • Sosyal Medya: Firmaların potansiyel alıcı bulabilmek ve marka bilinirliğini arttırabilmek için kapsamlı bir sosyal medya stratejisine ihtiyacı vardır.
 • Birleşik Krallık Seyahati: Hedef pazara seyahat düzenleyerek hem sektörle ilgili fuarlara katılmak hem de alıcılarla yüz yüze görüşerek güven ilişkisi kurmak ihracat gerçekleştirmek için kritik önemdedir.

Birleşik Krallık, ekonomik büyüklüğüyle küresel arenada önemli bir konuma sahiptir. 2022 yılı verilerine göre, Birleşik Krallık dünya ekonomisinin en büyük beşinci gücüdür ve küresel ticaretin merkezinde yer alır. İthalat ve ihracat hacimleri, ülkenin ticaretteki etkinliğini ve önemini vurgular.

Türkiye için de Birleşik Krallık uzun yıllardır önemli bir ihracat pazarı olmuştur. Türkiye’nin ihracatında Birleşik Krallık, özellikle tekstil, otomotiv ve makine sektörlerinde önemli bir yer tutar. 2022 itibariyle Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yaptığı ihracat 13 milyar dolar seviyesindedir. Bu rakam, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarları arasında dördüncü sırada yer aldığını göstermektedir.

Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yaptığı ihracatın ana kalemleri arasında araç ve araç parçaları, giyim ve tekstil ürünleri, makineler ve mekanik cihazlar, elektrikli eşyalar, demir çelik ürünleri, plastik ve yakıt gibi sektörler yer almaktadır. Bu ürün grupları, Türk firmalarının Birleşik Krallık pazarında güçlü bir konuma sahip olduğunu göstermektedir.

Birleşik Krallık’a ihracat yapmak isteyen Türk firmalarının atması gereken adımlar arasında, bir ihracat stratejisi belirlemek ilk sıradadır. İhracat stratejisi, firmanın hedefleri doğrultusunda ürünlerini ve pazarlama stratejisini şekillendirir. Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık’a ihracat yapabilmek için gerekli belgelerin ve izinlerin tespiti ve alım süreci önemlidir. Bu süreç, Birleşik Krallık’ın farklı sektörlerinde geçerli olan uygulamaların ve gereksinimlerin anlaşılmasını gerektirir.

Potansiyel alıcıların tespiti de Birleşik Krallık’a ihracat yapmak isteyen firmalar için kritik öneme sahiptir. İhracat yapılacak ürünlere uygun alıcıların belirlenmesi ve ilişkilerin kurulması, ticaretin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu noktada, sosyal medyanın da etkili bir araç olduğu unutulmamalıdır. Sosyal medya platformları, potansiyel alıcılarla iletişim kurmak ve marka bilinirliğini artırmak için kullanılabilir.

Son olarak, Birleşik Krallık pazarına yönelik bir ihracat stratejisi oluştururken, hedef pazara seyahat etmek ve yerinde görüşmeler yapmak da büyük önem taşır. Fuarlara katılarak sektördeki gelişmeleri takip etmek ve potansiyel alıcılarla yüz yüze görüşmeler yapmak, ihracatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir.

Birleşik Krallık’a ihracat yapmak, Türk firmaları için önemli bir fırsatlar sunar. Ancak, başarılı bir ihracat süreci için doğru stratejilerin belirlenmesi ve etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte, işbirliği ve uzman danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak da önemli olabilir.

#birleşikkrallık #sosyalmdeya #hedeftekipazar #ihracat #ihracatdanismanligiBir yanıt yazın