İhracat Analizi Nedir?

Bir firmanın ürettiği ürün için yaptığı iç ve dış pazar araştırması, hedeflediği müşteri potansiyeli ve rakiplerine karşı kendini ve piyasayı inceleme durumudur.

 Bir firma şahıs işletmesi, limited şirketi veya anonim şirketi gibi farklı hukuki statülerde olabilir. Hukuksal açıdan ihracat yapabilmek için sadece kayıtlı vergi numarasının olması yeterlidir.

Firma gerekli araştırmaları yapmış, ihracat yapmaya karar vermiş ise elinde bulundurduğu ürünün satacağı miktara yani talebe göre stoklarını kontrol etmelidir. Elinde bulunan ürün kapasitesi talebi karşılamalıdır.

Malların Serbest Dolaşımı: Ülkelerin karşılıklı olarak gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve engellerin kaldırılmasıyla gerçekleşir. Serbest dolaşım sayesinde anlaşmalı olan ülkelerce firmalar ürettikleri ürünleri ihraç etme kolaylığı bulurlar.

İhracat analizi yapılan ürün; sektöründe pazar araştırması yapılan, pazara girişle birlikte dağıtım kanalları belirlenen, hedef pazardaki yetkinlikleri sağlayan,  vergi ve gümrük işlerinin halledilmesiyle ihracatı yapılabilir.

,Bu aşamada vergiye tabi gerçek veya tüzel kişilik olmasıyla beraber bir mal veya hizmeti gerçekleştirecek olan firma ihraç edeceği mal ve hizmete göre ilgili bulunduğu ihracatçı birliklerine üye olması gerekir.

Firmanın satış ve pazarlamada, finansta, lojistikte, nakliyede, sözleşme ve gümrük işlerinde,  belli sistematiği oluşturması gerekmektedir

 • Fatura
 • Gümrük Beyannamesi
 • Dolaşım Belgeleri
 • Menşe Şahadetnamesi
 • TR Dolaşım Belgesi
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası
 • Tedarikçi Beyanı
 • EUR-MED Dolaşım Sertifikası
 • ATA Karnesi
 • Gözetim Belgesi
 • Sigorta Belgeleri
 • Konşimento, Taşıma Belgeleri
 • Çeki Listesi gibi evrakları tamamladıktan sonra mal ihraç edilir.

#ihracatanalizi #ihracat

Table of ContentsBir yanıt yazın