İhracat ve Kültürel Farklar

Her ne kadar küreselleşen bir Dünya’da yaşasak, mesafeler yeni teknolojilerin etkisiyle her gün biraz daha kısalsa da farklı ülkelerin kültürleri arasında hala büyük ve önemli farklar vardır. Bu kültürel farklar şüphesiz ticareti de her açıdan etkilemektedir. Kültürel farkları yok sayan bir ihracat stratejisi eksik kalır ve ihracat gerçekleştirmek isteyen şirketleri pazardaki risklere karşı daha kırılgan hale getirir.

Kültürel farkların dikkate alınmasının aşağıdaki alanlarda önem teşkil ettiği ifade edilebilir:

 • İletişim ve Dil: Kültür, dilin yanı sıra iletişim tarzlarını ve normlarını da kapsar. İhracat yapılacak pazarın dilini ve iletişim şekillerini anlamak, etkili iletişim kurmayı ve potansiyel müşterilere daha iyi ulaşmayı sağlar.
 • Tüketici Davranışları ve Alışkanlıkları: Hedef pazar kültürü, tüketici davranışlarını ve alışkanlıklarını belirler. Ürünlerin ve pazarlama stratejilerinin, hedef kültürün beklenti ve taleplerine uygun olması önemlidir.
 • Ürün Uyarlaması: Hedef pazarın kültürel özellikleri, ürün ve hizmetlerin uyarlama gerekliliğini belirler. Ürünlerin yerel taleplere uygun şekilde adapte edilmesi, müşteri memnuniyetini artırabilir.
 • Pazarlama ve Marka Stratejileri: Kültür, pazarlama ve marka stratejilerini büyük ölçüde etkiler. Reklam, promosyon ve marka imajı, hedef pazarın kültürel değerlerine ve beklentilerine uygun olmalıdır.
 • İş Görüşmeleri ve İş Ahlakı: İş görüşmeleri, müzakereler ve iş ilişkileri, kültüre özgü normlara ve iş etiğine göre şekillenir. Hedef pazar kültürünü anlamak, iş görüşmelerinde başarıya ulaşma şansını artırır.
 • Yerel Hukuki ve Regülasyonel Faktörler: Kültür, yerel hukuki ve regülasyonel faktörleri de içerir. İhracat yapan bir şirketin, hedef pazarın kültürel düzenlemelerine uyum sağlaması ve yerel yasal gereksinimleri anlaması önemlidir.
 • Müşteri İlişkileri ve Güven: Kültür, güven inşa etme ve müşteri ilişkilerini geliştirme süreçlerini etkiler. Yerel kültürü anlamak, müşterilere saygı gösterme ve güvenilir bir iş ortağı olarak kabul edilme sürecini hızlandırabilir.
 • Rekabet Analizi: Hedef pazar kültürünün anlaşılması, rekabet analizine de katkıda bulunur. Rakiplerin stratejilerini ve başarılarını değerlendirmek, işletmenin hedef pazarda rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir.

İGEME- İhracatı geliştirme merkezi olarak 20 yılı aşkın süredir ihracat gerçekleştirmek isteyen şirketlerimize ihracat danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Şüphesiz tecrübemiz çalıştığımız pazarların kültürel özelliklerini ve farklarını da kapsamaktadır. İGEME olarak kültürel farkları her zaman müşterilerimiz için hazırladığımız ihracat stratejisine entegre etmekte, ihracat operasyonunun her aşamasında bu farkları göz önünde bulundurmaktayız.

Kültürel farkların aşılması konusunda GateofTec projemizle bir adım ileri gidiyoruz. GateofTec projemiz kapsamında üreticilerimizin ürünlerini yurtdışı pazarlardaki ihracat merkezimizde sergiliyoruz. Daha önemlisi tamamı yerel üyelerden oluşan profesyonel bir ekiple müşterimize saha hizmetleri sunuyor, ürünlerinin satımını gerçekleştiriyoruz. GateofTec’le üreticilerimize sunduğumuz hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Showroom’daki 90*220’lik stantta ihracatçımızın ürünlerinin 365 gün sergilenmesi
 • Hedef pazardaki sektörel fuarlarda ihracatçımızın ürünlerinin sergilenmesi
 • Her ay düzenli gerçekleştirilen kokteyl ve kahvaltı organizasyonlarıyla ihracatçımızın ve ürünlerinin potansiyel alıcılara tanıtılması
 • Türkiye tanıtım etkinlikleriyle ihracatçımızın pazardaki bilinirliğinin arttırılması
 • Gate of Tec ekibinin potansiyel alıcı ziyaretleri gerçekleştirerek ihracatçımızın ürünlerini tanıtması
 • İhracatçımızın pazardaki görünürlüğünün dijital ve yerel medya tanıtım faaliyetleriyle arttırılması

Diğer bir deyişle, GateofTec projemizle hem üreticilerimize hedef pazarda fiziki bir varlık sağlayarak hem de o kültüre tamamen hakim yerel bir ekibin ellerine emanet ederek kültürel farkların yaratacağı dezavantajları minimize ediyoruz.

#ihracat #yerindepazarlama #gateoftec #hollanda #avrupa #kültür #kültürelfarklarBir yanıt yazın