İş Planı’nın Hazırlanması ve Revize Edilmesi

İhracat, içinde birçok farklı operasyonu barındıran uzun ve kompleks bir süreç. İhracat operasyonunu başlatmak ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek için planlı, programlı ve sistemli olunması gerekir.

İş planını disiplinle uygulamak ihracatta başarının en önemli anahtarıdır. İhracat gibi uzun ve çok boyutlu bir operasyonu yürütebilmek için bir eylem planına ve bu eylem planının disiplinle uygulanmasına ihtiyaç var.

İşte tam bu sebeple İGEME olarak 20 yıllık tecrübemizle geliştirdiğimiz, müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerle mükemmelleştirdiğimiz bir ihracat iş planımız var. İGEME, Türkiye’de kendi ihracat iş planı olan ve bu konuda ihracat sistematiği, ihracat danışmanlığında tersine mühendislik modeline patent almış tek firmadır.

İş planı her ihracat operasyonunda olmazsa olmazdır. Ancak bu demek değil ki her ihracatçı adayı için tam olarak aynı iş planı uygulanabilir. İş planı farklı sektörlere, o sektörlerdeki farklı şirketlerin özelliklerine göre şekillendirilmelidir. Bu prensipten yola çıkarak, İGEME olarak, ihracat danışmanlığı hizmetimizin hemen başında firmanız, ürünleriniz ve sektörünüz hakkında mümkün olduğunca detaylı bilgi ediniyoruz. Akabindeyse bu bilgilerden yola çıkarak ihracat iş planınızı revize ediyoruz. Diğer bir deyişle, 20 yıllık tecrübeyle oluşturduğumuz ihracat iş planımızı size özel, sizin ihtiyaçlarınızı karşılamayı hedefleyen bir hale getiriyoruz.

Hazırladığımız ihracat iş planı, firmalarımızın ihracat operasyonlarındaki pusulasıdır. İhracat iş planımız sayesinde müşterilerimiz bir yol haritasına sahip oluyor; neyin, ne zaman yapılması gerektiğini her zaman biliyor. Böylelikle de ihracat gerçekleştirmek için gerekli olan görevler arasında kaybolmuyor, verimli bir şekilde adım adım hedefine doğru ilerliyor.

İş planı sayesinde müşterilerimiz onlar için yaptıklarımızı her zaman takip edebiliyor, adım adım hangi işlerin yapıldığını ve yapılması gerektiğini görebiliyor. Biz de, İGEME olarak, düzenli aralıklarla onlar için hangi faaliyetleri yürüttüğümüzü müşterimize raporlayarak bu ihracat takip mekanizmasını pekiştiriyoruz.

İş Planı’nın Hazırlanması ve Revize Edilmesi

#igeme #akabinde #işplanı #ihracat #ihracatsistematiği #teşvik #patent #prensipBir yanıt yazın