Kuruluş Döneminde İhracat

Türk tarihi incelenirse gerileme ve çöküntü nedenlerinin iktisadi sorunlara bağlı olduğu görülür. Kazanılmış zaferlerin ve uğranılmış başarısızlıkların tümü iktisadi durumla ilgilidir.”Atatürk  

Düşman istilasına karşı verilen kurtuluş savaşı sürmekteydi. Vatanı koruma ve kurtarmak için şehitler veriliyordu. Bunun yanında Ekonomiyi de kurtarmak için önemli kararlar alınıyordu. Ulaştırma alt yapısının ve sermayenin yetersiz oluşu genel ekonominin bölgesel oluşmasına sebep olmuştur ve dış ticaret bu koşullara göre şekillenmiştir.

Dış ticaret politikalarının uygulandığı görülmektedir. Meclis kurulduktan 17 gün sonra önemli bir karar alındı “ihracat hiçbir şekilde yasaklanamaz”. Kurtuluş savaşı zafer ile sonuçlandıktan 5 ay sonra İzmir İktisat Kongresi toplandı. Cumhuriyet ekonomisi şekillenmekteydi. Alınan kararlar,

– Özel girişimciler desteklenecek,
– El işçiliğinden sanayiye geçilecek ve yatırımcılara kredi sağlayacak bankalar kurulacaktır.

Gibi kararlar alınmıştı. Yerli sermaye desteklenerek çiftçilere yönelik teşvikler ortaya çıkmıştır.  Getirilen en önemli fikirlerden biri de Ulusal bir banka meydana getirme fikri idi. Nitekim  1924 yılı sonunda 19 ulusal, 15 yabancı banka faaliyette bulunmaktaydı. Artık Türkiye Ekonomisi güçleniyordu.

1923 ve 1924 yılında ihracat edilen ürünler çoğunlukla tarımsal ve hammadde olarak gerçekleştirilmekteydi. Kayda değer olarak ihraç edilen tek mal halı idi.

Tablo 1 (1923 ve 24 ithal ve ihraç edilen ürünler)

1938-1939 yıllarında İstatistik yıllığında yukarıdaki tablo yayınlanmıştır. Tablodan anlaşılacağı üzere İhraç ürünlerimizin büyük bir bölümünü (%85’in üzerinde) tarım ürünleri (yaprak tütün, üzüm, pamuk, fındık, zeytinyağı, tiftik, gülyağı) oluşturuyordu.

#ihracat #kuruluşdönemiBir yanıt yazın