Operasyon Bakımından İhracat Çeşitleri

Operasyon Bakımından İhracat Çeşitleri

Operasyon bakımından ihracat çeşitleri 6 tanedir. Her birini detaylı ve örneklerle aşağıda açıklıyor olacağız.

  1. Direkt İhracat

Direk ihracat, ihracatçı firmanın ürününü müşteriye direkt olarak, hiçbir aracı kuruluş devreye sokmadan ihraç etmesi anlamına geliyor. Firma tüm ihracat işlemlerinden, ödeme gibi süreçlerden tamamen kendisi sorumludur.

Firma aracı kuruluşları kullanmadığı için kar marjı yüksek olur. Kontrol tamamen firma elindedir. Müşteri doğrudan sizinle çalıştığı için daha güvenilir bir ilişki kurarsınız. Ürün, firmanız ile marka patent gibi işlemlerde daha korunaklı olursunuz.

Direkt ihracat türünü kullanmak için en uygun zamanlar;

 Pazar payını, kar marjını arttırmak isteyen, tüm ihracat işlem ve süreçlerinde yeterli düzeyde ve deneyimde olan, politik, ekonomik ve siyasi risklerinden oluşacak hasar ve zararları karşılayabilecek finansal gücü olan firmalar direkt ihracat türünü kullanabilir.

Firmalar Direkt ihracatı farklı şekillerde kullanabilir. Bunlar;

  • İhracatçı firmalar, diğer ülkelerde satışlarını direkt o ülke içerisinde pazarlamasını yapmak için satış büroları kurabilirler. İhracatçılar bunun sayesinde ürünlerini direkt olarak pazara sunabilirler ve süreklilik oluşturabilirler.
  • Yurtdışı satış temsilcileri, ihracatçı firmanın ihracat yaptığı veya yapmayı düşündüğü ülkede kurulu olan ve ihracatçı firmanın yurtdışı pazarlarda temsil edip ihracatçı firma adına satış yapan firmalardır.
  • Yurtdışı acenteler, ihracatçı firmanın hedef ithalatçı pazarında ihracatçıya müşteri bulan ve ihracatçı firma adına ithalatçı ile anlaşma sağlayan firmalardır.
  • Distribütörler, genellikle ihracatçı firmanın malını ithalatçı ülkeye satmaya yetkili tek kuruluştur. Distribütör firma eğer kurabilirse kendi dağıtım ve satış ağını bayiler aracılığı ile devam ettirmeye çalışır.
  • Toptan ithalatçılar, ihracatçıdan almış olduğu ürünü kendisi aldıktan sonra ülke içerisinde satışını gerçekleştiren ithalatçılardır.
  • İhracatçı firma ithalat ülkesindeki perakendecilere de mal satabilir. Dolayısıyla ithalat ülkesindeki perakendeciler, ihracatçı firmaların ürünlerini ithalat ülkesinde bulunan nihai tüketiciye ulaştıran firmalardır.
  • Nihai tüketiciler, ihracatçı firmanın direkt olarak son tüketiciye ulaşmasıdır. İhracatçı, ithalatçı ülkede açacağı depo ve mağaza türü yerlerde nihai tüketiciye ulaşma imkânına sahip olmaktadır. Bu sayede kar marjını yüksek tutar
  • Elektronik ticaret ile ihracatçı firma direkt olarak müşteriye ulaşma imkanı sağlar.

#operasyon #ihracatçeşitleri

Table of ContentsBir yanıt yazın