Kömür İhracatı Nasıl Yapılır?

 • Kömür, küresel ölçekteki önemini sürdüren bir sektördür. Doğalgaz, petrol, yenilenebilir enerji, nükleer enerji gibi diğer enerji kaynakları sürekli daha fazla kullanılsa da kömüre olan küresel talep sürmektedir. Kömür birincil enerji tüketiminde %26,9’luk payıyla petrolün ardından 2., elektrik üretiminde ise %35’lik payla ilk sıradadır. Kömüre olan talep 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırmış ve ilk kez 8,5 milyar ton seviyesine gelmiştir. Küresel kömür pazarının büyüklüğü 2,5 trilyon dolar seviyesindedir. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde kömür talebiyle ilgili bir miktar azalma gerçekleşse de kömürün Dünya’nın en önemli enerji kaynaklarından bir olarak kalacağı konusunda hemfikirdir.
  Kömür kullanımı gelişmiş ülkeler olan Avrupa ve Kuzey Amerika’da belli bir düzeyde azalsa da birçok gelişmekte olan ülke için çok kritik bir enerji kaynağıdır. 2023 yılında Hindistan’daki kömür tüketimi %8 Çin’deki kömür tüketimi ise %5 artmıştır.
  Dünya’nın en fazla kömür üretimi gerçekleştiren ülkeleri şu şekilde sıralanır:
  Çin: 4,13 milyar ton
  Hindistan: 811 milyon ton
  Endonezya: 614 milyon ton
  ABD: 524 milyon ton
  Avustralya: 479 milyon ton
  Küresel ticaret rakamları incelendiğinde Dünya’nın en fazla kömür ihracatı gerçekleştiren ülkeleri şöyledir:
  Endonezya: 104,3 milyar dolar
  Avustralya: 83,3 milyar dolar
  Rusya: 43,4 milyar dolar
  ABD: 17,2 milyar dolar
  Güney Afrika Cumhuriyeti: 13 milyar dolar
  Dünya’nın en fazla kömür ithal eden ülkeleri ise Çin ve Hindistan’dır.
  Kömür, Türkiye için de kritik önemini sürdürmekte olan bir enerji kaynağıdır. Ülkemizin 19,32 milyar ton linyit ve asfaltit (%92,7) ile 1,52 milyar ton taş kömürüyle (%7,3) birlikte toplam kömür kaynağı yaklaşık 20,84 milyar ton’dur. Türkiye, enerji bağımlılığı yüksek bir ülkedir. Bu enerji bağımlılığının azaltılması için yenilebilir enerji kaynaklarına önemli ölçekte yatırımlar yapılmaktadır. Öte yandan, kömür de enerji bağımlılığının azaltılmasının önemli anahtarları arasındadır. Ülkemiz zengin kömür kaynaklarına sahiptir ve bu kaynakların Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması için kullanılmaya devam edilmesi öngörülmektedir.
  Türkiye, kömürü iç enerji talebini karşılamak için kullandığı gibi bu sektörde dış ticaret faaliyetinde de bulunmakta hem kömür ihracatı hem de ithalatı gerçekleştirmektedir. Her geçen gün daha fazla kömür üreticimiz gözünü dış pazarlara çevirmekte, ürettikleri kömürün ihracatını yapmayı, diğer ülkelerin kömür ihtiyacını karşılamayı hedef olarak ortaya koymaktadır. Kömür ihracatı yapmak isteyen şirketlerin izlemesi gereken bazı adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 • Hedef pazar tespit çalışması: İhracat yapmak isteyen şirketler için ilk adım detaylı bir pazar araştırması gerçekleştirmektir. Pazar araştırması, farklı ülkelerin birbirleriyle talep, rekabet, regülasyonlar gibi çok çeşitli alanlarda karşılaştırılmasını gerektirir. Derinlikli bir pazar araştırmasının akabinde şirket ihracat gerçekleştireceği pazarı belirler.
  İhracat stratejisinin belirlenmesi: Pazara karar verildikten sonra firmanın o pazarla ilgili bir ihracat stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji, ihracat yapmak isteyen kömür üreticisinin hangi ürünleri ürettiği, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenir.
  Hedef pazar için gerekli belge ve izinlerin tespiti ve alım süreci: İhracat yapabilmenin ön koşulu gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesi ve alınmasıdır. Farklı pazarların kömürle ilgili çeşitli uygulamaları, izin ve belge gereksinimleri olabilir. Bu gereksinimler ivedilikle tespit edilmeli ve karşılanmalıdır.
  Hedef pazardaki potansiyel alıcıların tespiti: Şüphesiz ihracatı gerçekleştirmek için ihracatı yapılmak istenen ürüne alıcı bulmak gerekir. Bu firmalar hem internetteki çeşitli kaynaklar hem de sektörde farklı bağlantılarla bulunabilir.
  Sosyal medya stratejisinin kurgulanması: Firmaların potansiyel alıcı bulabilmek ve marka bilinirliğini arttırabilmek için kapsamlı bir sosyal medya stratejisine ihtiyacı vardır.
  Yurtdışı Seyahati: Hedef pazara seyahat düzenleyerek hem kömür sektörüyle ilgili fuarlara katılmak hem de alıcılarla yüz yüze görüşerek güven ilişkisi kurmak ihracat gerçekleştirmek için kritik önemdedir.
 • Diğer bir deyişle kömür ihracatı gerçekleştirmek birçok farklı alanda bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektirmektedir. Tam da bu sebeple birçok kömür üreticisi ihracat yapabilmek için ihracat danışmanlığı hizmeti almaya yönelmektedir. İhracat danışmanlığı, bir şirketin veya girişimin uluslararası pazarlara açılma sürecinde, uzman bir danışman ekibi tarafından sunulan rehberlik, strateji geliştirme ve operasyonel destek hizmetlerini içeren bir alandır. Bu hizmet, ihracat yapmayı planlayan veya mevcut ihracat operasyonlarını geliştirmek isteyen şirketlere odaklanmaktadır.
 • İhracat danışmanlarının üretici şirketlere destek verdiği bazı alanlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
  Pazar Araştırması ve Analiz: İhracat danışmanları, müşterilerinin ürün veya hizmetlerinin uluslararası pazarlarda talep göreceği potansiyel alanları belirlemek için kapsamlı pazar analizleri yapar. Bu, hedeflenen pazarın büyüklüğünü, rekabeti, tüketici davranışlarını ve trendleri değerlendirmeyi içerir.
  Strateji Geliştirme: Her şirketin ihracat süreci farklıdır ve başarılı bir strateji oluşturmak için kişiye özel bir yaklaşım gereklidir. İhracat danışmanları, müşterilerinin iş modeline uygun stratejiler geliştirir. Bu stratejiler, pazarlama, dağıtım, fiyatlandırma ve markalaşma gibi alanları kapsayabilir.
  Belge ve İşlem Yönetimi: Uluslararası ticarette, doğru belgelerin düzenlenmesi ve uygun işlemlerin takip edilmesi hayati öneme sahiptir. İhracat danışmanları, müşterilerine gümrük işlemleri, ödeme yöntemleri ve nakliye gibi konularda rehberlik eder.
  Hukuki Destek: Uluslararası ticarette karşılaşılabilecek hukuki zorluklar, bir şirket için ciddi sorunlara neden olabilir. İhracat danışmanları, müşterilerine hukuki konularda bilgi sağlar, sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olur ve hukuki riskleri en aza indirmeye yönelik stratejiler geliştirir.
  Eğitim ve Kapasite Geliştirme: İhracat danışmanları, müşterilerinin kendi içlerinde bir ihracat ekibi oluşturmalarına yardımcı olur. Eğitim programları düzenler, personelin uluslararası ticaret konusundaki bilgi ve becerilerini artırır.
 • İhracat yapmak isteyen bir şirket için ihracat danışmanlığı hizmeti almanın avantajları şunlardır:
  Uzmanlık ve Deneyim: İhracat danışmanları, genellikle uzun yıllara dayanan deneyime sahip profesyonellerdir. Bu, müşterilere sektördeki en güncel ve etkili stratejileri sunma avantajı sağlar.
  Maliyet ve Zaman Tasarrufu: Uluslararası ticaret, birçok detay ve süreç içerir. İhracat danışmanları, müşterilerinin bu süreçlerle uğraşmamasını sağlar, bu da maliyet ve zaman tasarrufuna yol açar.
  Risk Yönetimi: İhracat, birçok risk faktörü içerir. İhracat danışmanları, müşterilerinin karşılaşabileceği riskleri öngörerek, risk yönetimi stratejileri geliştirir.
  Ağ Oluşturma: İhracat danışmanları genellikle uluslararası ilişkiler ağına sahiptir. Bu ağlar, müşterilerin yeni pazarlara açılmasında ve iş ortaklıkları kurmasında yardımcı olabilir.
 • İhracat danışmanlığı, küresel arenada rekabet avantajı elde etmek ve büyümek isteyen şirketler için kritik bir rol oynar. Uzman danışmanlar, müşterilere stratejik rehberlik sağlar, operasyonel etkinliği artırır ve uluslararası ticarette karşılaşılabilecek zorluklara karşı güvenilir bir kalkan oluşturur. İhracat yapmayı planlayan veya mevcut ihracat operasyonlarını geliştirmek isteyen şirketler için, profesyonel bir ihracat danışmanıyla iş birliği yapmak, başarı şansını artırmak adına önemli bir adımdır.
 • İGEME, 20 yılı aşkın süredir ihracat yapmak isteyen firmalarımıza ihracat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Bu süreçte İGEME olarak onlarca farklı kömür üreticisinin de ihracat yapmasını sağladık.
  İGEME’nin sunduğu ihracat danışmanlığı hizmeti bir yıllık bir süreç olarak tasarlanmıştır. Sürecin ilk iki ayında gerçekleştirilen bazı faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
  Hedef pazar tespiti için pazar araştırmasının gerçekleştirilmesi
  Ürün, şirket ve sektör analizlerinin yapılması
  Potansiyel alıcıların veri tabanının hazırlanması
  Finansal projeksiyonların yapılması
  Dijital stratejinin belirlenmesi
  İhracat operasyonunun kurgulanması
 • Akabinde gelen 10 aylık süredeyse oluşturulan ihracat stratejisi uygulanmaktadır. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
  Potansiyel alıcılarla iletişime geçilmesi
  Dijital stratejinin uygulanması
  İlgili paydaşlarla görüşmeler düzenlenmesi
  Ciddi alıcılarla toplantıların düzenlenmesi
  Katılınacak fuarların organizasyonunun yapılması
  Hedef pazar seyahatlerinin gerçekleştirilmesi
  Numune gönderim süreçlerinin yönetimi
 • İGEME’nin farkı 20 yıllık tecrübesi, bu sürede sürekli üzerine koyarak geliştirdiği ihracat bilgi ve istihbaratı, yetkin profesyonel kadrosu ve ihracatın her alanını kapsayan A’dan Z’ye hizmetidir. İGEME, danışmanlık hizmeti alan müşterilerimizin ihracat departmanı gibi hareket ederek şirketlerimizin ihracatı tamamen emin ellere bırakarak diğer operasyonlara kanalize olmalarını sağlamaktadır. Siz de bugüne kadar bizden danışmanlık hizmeti alarak ihracat gerçekleştiren kömür üreticileri arasına hemen katılabilirsiniz.

İletişim için:
Mert Doğanay – 0542 310 27 31
https://www.igeme.com.tr/hizmetlerimiz/ihracat-danismanligi

#ihracat #ihracatdanismanlik #igemeihracat #danismanlikhizmetleri #ihracatislemleri #kömür #kömürihracatı

Table of ContentsBir yanıt yazın