Teşvikler arşivleri - İGEME

Teşvikler

13 Şubat

2018

Teşvik Danışmanlığı

Teşvik Danışmanlığı; Siz İşinize Bakın Devlet Desteklerini Bize Bırakın. Sabah Akşam Her Yerden Bir Teşvik Haberi İle Uyanıyoruz. Kosgeb, Ekonomi Bakanlığı, Tarım, Hayvancılık, Babaannelere Bile Teşvik Var. Sabah İşe Başladığınızda Bir Sürü Sorumluluk, Üretim Ve Yönetim İşi İle İlgilenen Sizlerin Artık Düşünmesi Gereken Bir Çok Şey Var. Bir Sürü Sorumluluk. Teşvik Danışmanlığı; Bu Arada İşkur […]

24 Ağustos

2015

Fuar Destekleri

Fuar Destekleri – Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19’uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. (2) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında 2009/5 sayılı Yurt Dışında […]

24 Ağustos

2015

Hizmet Sektörü Teşvikleri

Hizmet Sektörü Teşvikleri 1 / 19 2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Genelge’nin amacı ve kapsamı 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. […]

24 Ağustos

2015

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Karar, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri […]

16 Ağustos

2015

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri Sağlık sektöründeki Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizm acentelerinin Sağlık Turizmi konusundaki teşvikler hakkında iş planı yapılması, gerekli Pazar ve veri tabanı oluşumunun sağlanması ve teşvik sisteminin kullanılarak sağlık turizmi için gelişim planı yapılmasını kapsar. Ayrıca bu alandaki teşviklerin takip ve bürokratik işlemlerini de içerir. Hastaneler için Turquality yol Haritası Danışmanlığı Sağlık Kuruluşları […]

16 Ağustos

2015

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. KOSGEB Destekleri – PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi 3 Yıl Proje Süresi 6-24 ay(+12 […]

16 Ağustos

2015

Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri

Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri TTM Ticaret Bakanlığı, 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracat desteklerine yenilerini eklemektedir. Bu kapsamda pazara girişte dağıtım kanallarına doğrudan girmeye imkan sağlayacak bir enstrümanla yeni bir destek mekanizması geliştirmiş olup, “2014/3 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: […]

16 Ağustos

2015

Yurt dışı Tanıtım Desteği

Yurt dışı Tanıtım Desteği Yurt Dışı Tanıtım Desteği Yurt dışı tanıtım desteği, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilen teşviklerden bir tanesidir. Yurt dışı tanıtım desteği kapsamında şirketlerin yurt dışında gerçekleştirdikleri reklam ve tanıtım faaliyetleri devlet tarafından desteklenir. Teşvik kapsamında desteklenen tanıtım ve reklam […]

16 Ağustos

2015

Yurt dışı Birim Desteği

Yurt dışı Birim Desteği Devlet destekleri belli bir evrimin yapısına uygun ilerler. Öncelikli olarak yurt dışı seyahatlerle pazar arayan ihracatçı belli bir potansiyele ulaştığında yurt dışında ofis, showrom açması ve bu birim üzerinden ihracat rakamlarının yükseltilmesi beklenir. Buna karar veren ihracatçı için 5- Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Yurt Dışı Birim Kira 50/60 + […]

16 Ağustos

2015

Turquality Destekleri

Turquality Destekleri Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret  Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları desteklenir. Turquality destekleri destek sistemlerinin en üst kategorisidir. Dünyanın tek markalaşma projesi ve devlet destekli marka oluşturma destek projesidir. Bu alanda İGEME firmaların desteklerden yararlanması için gerekli […]

15 Ağustos

2015

Markalaşma Desteği

Markalaşma Desteği TURQUALITY  TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları desteklenir. Markalaşma Desteği TURQUALITY  Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili %50 50.000 USD / yıl 4 Yıl Tanıtım, reklam ve pazarlama 400.000 […]

15 Ağustos

2015

Yurt dışı Fuar Destekleri

Tüm yurt dışı fuarlara bireysel katılımlar destek kapsamında mıdır? Hayır. Yalnızca ekonomi bakanlığı tarafından belirlenerek ilan edilen uluslararası nitelikteki yurt dışı fuarlara bireysel katılımlar destek kapsamındadır. Yurt dışı Fuar Destekleri – Bu destekten hangi firmalar faydalanabilir? Bu destekten İhracatçı Birlikleri`ne üye ve yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile bunların ürünlerinin […]

15 Ağustos

2015

Rapor Desteği

Rapor Desteği – Desteğin Amacı Nedir? Pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi için uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Rapor Desteği – Kimler Yararlanabilir? Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan, Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve […]

15 Ağustos

2015

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi İhracatçımızın uluslararası piyasada mal ve hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin felsefe ile geliştirilen teşviklerden biride; “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin desteklerdir. Bu desteklerle firmaların standartdisazyon, kalite, üretim ve yönetim sistemlerinin gelişmesi ve bu belgeler yardımı ile rekabet gücünü artırmak sağlanması amaçlanmıştır. Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Bu belgeler için; a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri […]

15 Ağustos

2015

İhracat Şirketleri İçin Eğitim Desteği

İhracat Şirketleri İçin Eğitim Desteği İhracat sektörünün rekabetçi yapısının korunması, ülkemizin dünya ticaretinden daha çok pay alması için ihracat firmalarımızın daha yetenekli olması gerekmektedir. Sürekli eğitim ve İhracat için eğitim seferberliği çerçevesinde bir çok eğitim organizasyonları Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. İhracat Şirketleri İçin Eğitim Desteği İhracat Şirketleri İçin Eğitim Desteği * Eğitim Desteği teşvik miktarı […]

15 Ağustos

2015

URGE Destekleri

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Kısaca UR-GE olarak anılan teşvik, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu desteğin amacı, bir proje içerisinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını artırmaktır. Bu kapsamda şirketler, işbirliği kuruluşlarının proje başvuruları sonucu desteklenir. İşbirliği Kuruluşu Nedir? Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye […]

15 Ağustos

2015

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği İhracat yapabilmenin olmazsa olmaz koşullarından biride ulusal yada uluslararası B2B e-ticaret sitelerine üye olmaktan geçer. Bu siteler üyelik bedeli ve hizmet paketleri satın alan firmalara Ekonomi bakanlığı E-ticaret sitesi üyelik desteği uygulamaktadır. Bu teşvik 1 yıl içinde  10,000 $ a kadar desteklenir 1 Site için maksimum %70 oranında Site başına desteklenen bedel […]

15 Ağustos

2015

Pazar Araştırma Teşvikleri; Yurt dışı seyahat desteği

Pazar Araştırma Teşvikleri; Yurt dışı seyahat desteği İhracatçının, yurt dışında fiili olarak bulunması ile ihracatta başarı yakalayacağı kaçınılmazdır. Firma sektör, piyasa analizi yada hedef müşteri ile görüşmek için farklı ülkelere seyahat etmek ihtiyacını duyar. Bu amaçla Ekonomi Bakanlığı Pazar Araştırma desteği adıyla seyahat ve yurt dışı gezilerinizi desteklemektedir. Bu destek 1 yıl içinde 10 Geziyi […]

15 Ağustos

2015

İhracat Teşvik Danışmanlığı

Siz işiniz ile ilgilenin teşvikleri bize bırakın. İhracat Teşvik Danışmanlığı sizin işlerinizi yaparken harcadıklarınızı sizin için geri alma uğraşıdır. Firmaların yeni pazar arayışları ile birlikte artan ihracatımız ve buna karşılık devletin ihracatı arttırma yöntemleri kapsamında uyguladığı teşvikler incelendiğinde, firmaların ihracat faaliyetlerini desteklemeye yönelik devlet yardımları, teşvikleri ve bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilmediği veya yeteri kadar […]

15 Ağustos

2015

Dizi ve Film Kültürel Teşvik Danışmalığı

Dizi ve Film Kültürel Teşvik Danışmalığı Sinema, Dizi, Belgesel, Animasyon ve Film sektörlerine yönelik ihracat teşvikleri, TİCARET Bakanlığı tarafından, 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilmektedir. Dizi ve Film Kültürel Teşvik Danışmalığı ile alına bilecek, Dizi ve Film Sektörüne Yönelik Teşvikler Nelerdir? Yurt dışında herhangi bir sektör, pazar, yatırım gibi konularda […]

  

  Herkesten Önce Haberim Olsun !


  Acil Bigilendirme Beni Arayın
  Mail Bigilendirmesi Yapın
  İletişim Bilgilerinize Ekleyin  
  1
  İgeme olarak size yardımcı olmak isteriz. İstek ve sorularınızı yalın bir şekilde bekliyoruz.
  Powered by