Doktor-Hasta Buluşmaları
Doktor-Hasta Buluşmaları

Doktor-Hasta Buluşmaları

Sağlık turizmi, bireylerin sağlık hizmetleri almak amacıyla farklı bir ülkeye seyahat etmeleri anlamına gelmektedir. Sağlık turizmi, özellikle son 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin stratejik önem atfettiği bir sektör haline gelmiştir. Bu süreçte sağlık turizmi ülkemizin en önemli ve en hızlı gelişen sektörlerinden birisi omuştur. 2022 yılı itibariyle Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için gelen kişi sayısı 1.258.382’ye ulaşmıştır. Bu sayının 2021 yılına göre %86, pandemi öncesi son yıl olan 2019’a göreyse %80’lik bir artış anlamına geldiği düşünüldüğünde sektörün ne kadar hızlı büyüdüğü açıkça gözükmektedir.  Türkiye’nin sağlık turizminden elde ettiği gelir ise, yine 2022 yılı itibariyle, 2,12 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılında Türkiye’nin sağlık turizmindeki hedefi %30’luk bir artışla 1.8 milyon kişi seviyesini aşmaktır.

Türk sağlık turizm sektöründe hizmet vericilerin sayısı da aynı şekilde hızla artmaktadır. 2023 sonu itibariyle, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 643 hastane, 173 tıp merkezi, 1900 muayenehane ve 1066 diğer sağlık tesisi sağlık turizm hizmeti vermek için bakanlık tarafından belgelendirilmiştir. Ayrıca yine Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerine göre 2023 sonu itibariyle 1005 aracı kuruluş da sağlık turizm hizmeti vermek için yetkilendirilmiştir.

Şüphesiz yukarıda belirtilen 5000’e yakın kuruluşun ortak paydası daha fazla sağlık turistini Türkiye’ye çekme gayretleridir. Bu bağlamda sağlık turizm şirketleri dijital pazarlama faaliyetlerinden yurtdışındaki yerel acentelerle iş birlikleri kurmaya kadar çok çeşitli stratejilerden yararlanmaktadır.

Hedef pazarda doktor-hasta buluşmaları gerçekleştirmek de sağlık turizm kuruluşlarının yararlanabileceği önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır. Doktor-hasta buluşmaları, temelde Türkiye’den farklı branşlardan uzmanların hedef pazara gitmesi ve orada potansiyel sağlık turistleriyle bir araya gelmesidir. Bu buluşmalarda Türk doktorlar hem alanlarıyla ilgili detaylı bilgiyi sağlık turistlerine iletirler, hem branşlarıyla ilgili gelen soruları cevaplarlar hem de Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için gelmeyi düşünen kişilerle birebir görüşmeler yaparak onların bireysel problemlerini ve taleplerini dinlerler.

Doktor-hasta buluşmaları, sağlık turizm kuruluşlarının yaşadığı en önemli sorunlardan olan güven problemlerinin aşılmasına çok önemli katkılar sunmaktadır. Sağlık hizmeti almak birçok hasta için oldukça güç alınan bir karardır. Başka bir ülkeye gidip tanımadığı bir atmosferde tıbbi bir müdahaleye maruz kalacak hastaların, bu sürece güven duyması oldukça zordur. Doktorları bizzat karşısında görmek ve daha önemlisi onlarla birebir görüşmeler yapabilmek çoğu zaman bu zorluğun aşılmasını, potansiyel hastaların doktora ve sağlık sistemine güven duymasını sağlar.

Türk sağlık turizm sektörünün karşılaştığı bir diğer önemli sorun da iletişim problemleridir. Potansiyel sağlık turistleri birçok durumda sağlık kuruluşlarıyla verimli ve profesyonel bir iletişim kanalı bulmakta güçlük çekmektedir. En yetkili kişiyle, yani uzman doktorlarla, yüz yüze görüşme imkânı bu iletişim problemlerinin hızlı ve etkili şekilde çözülmesini sağlamaktadır.

Kısacası doktor-hasta buluşmaları güven tahsis ederek ve kurumsal iletişimle ilgili problemleri ortadan kaldırarak yeni sağlık turistlerinin Türkiye’ye gelmelerini sağlamaktadır. Ayrıca bu buluşmalar hedef pazarı hem sağlık kuruluşlarının hem de doktorların bizzat görmesini sağlayarak bu pazarı daha iyi tanımasını sağlar. Pazarı daha iyi tanıyan profesyoneller de şüphesiz hedef ülkelerin sunduğu fırsatları daha iyi görebilir ve sağlık turizm endüstrisini gelen talebe göre ilerletebilirler.

Biz de Sunlight Turizm olarak hedef pazarlarda doktor-hasta buluşması organizasyonları düzenliyoruz. Pandemi sonrası ilk iki organizasyonumuzu 2023’ün son çeyreğinde Hollanda’da düzenledik. Bu etkinliklerde ortopediden gülüş tasarımına, kadın hastalıklarından botoks dolgu estetiğe birçok alandaki uzman doktorlarımız, sağlık turistleriyle bir araya geldiler. 2024 yılında Hem Hollanda’da hem de Avrupa’nın diğer önemli pazarlarında doktor-hasta buluşmalarını organize ederek Türk sağlık turizmine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.

Doktor-hasta buluşmaları, Türk sağlık turizmi sektörünün büyümesine ve gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu buluşmalar, sağlık turizmi hizmeti sunan kuruluşlar ile potansiyel hastalar arasında bir köprü görevi görerek güveni artırır ve iletişim problemlerini çözer. Ayrıca, uzman doktorlar tarafından yapılan birebir görüşmeler, hastaların bireysel ihtiyaçlarını anlamalarını ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmalarını sağlar.

Sunlight Turizm gibi öncü sağlık turizmi şirketleri, doktor-hasta buluşmaları organizasyonlarıyla Türk sağlık sektörünü uluslararası arenada tanıtmaya ve güvenilirliğini artırmaya devam ediyor. Bu tür etkinlikler, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini sergilemek ve dünya çapındaki sağlık turistlerini çekmek için önemli bir platform sağlar.

2024 yılında, Sunlight Turizm gibi öncü şirketlerin düzenleyeceği doktor-hasta buluşmaları, Türk sağlık turizmi sektörünün büyümesine ivme kazandırmaya devam edecek ve Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki lider konumunu daha da pekiştirecektir. Bu buluşmalar, hem sağlık turistlerinin hem de Türk sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayarak sektördeki potansiyeli maksimize etmeye yönelik önemli bir adımdır.

#saglikturizmi #doktorhastabulusmalari #hollanda #ihracat #hizmetihracati

Table of ContentsBir yanıt yazın