Sağlık Turizmi Geliştirme Ajansı

SAĞLIK TURİZMİ GELİŞTİRME AJANSI – Türkiye’nin sağlık turizminde ulusal tanıtım ve pazarlama stratejilerini belirleyen çatı kurumların oluşturulması gerekiyor. Hem bu kadar anlam yüklenen bir sektör ortaya koyup hemde 20 tane işi olan TGA altında olması doğru olmayacaktır.

Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Ajansı: Sektörü Güçlendirmek İçin Stratejik Bir Adım

Sağlık turizmi, Türkiye için önemli bir ekonomik potansiyele sahipken, sektördeki çok başlılık ve kaynak israfı gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin sağlık turizmini daha etkili bir şekilde tanıtmak, pazarlamak ve yönetmek için ulusal düzeyde bir Sağlık Turizmi Geliştirme Ajansı kurulmalıdır.

Sağlık turizmi, Türkiye’nin sunduğu yüksek kaliteli sağlık hizmetleri ve turistik olanaklarla büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak, sektördeki çok sayıda paydaşın olması, ulusal stratejilerin belirlenmesini ve koordinasyonu zorlaştırmaktadır. Sağlık Turizmi Geliştirme Ajansı, bu zorlukları aşarak sektördeki potansiyeli maksimize etmek için gereken stratejileri belirleyebilir.

Sağlık Turizmi Geliştirme Ajansı, mümkün olan en kısa sürede kurulmalıdır. Sağlık turizmi, hızla değişen bir sektördür ve ulusal stratejilerin belirlenmesi için zamana ihtiyaç vardır. Erken bir aşamada harekete geçilmesi, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini daha etkili bir şekilde değerlendirmesine olanak tanıyacaktır.

Sağlık Turizmi Geliştirme Ajansı’nın kurulması için bir yasa çıkarılmalı ve ajans, sağlık sektörü temsilcileri, turizm uzmanları, devlet kurumları ve sektörde faaliyet gösteren özel kuruluşlardan oluşan bir danışma kuruluyla desteklenmelidir. Ajans, sağlık turizminde ulusal stratejileri belirleyerek, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini koordine ederek sektörü güçlendirmelidir.

Sağlık Turizmi Geliştirme Ajansı’nın kurulması ve yönetilmesi, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hib ve Tursab gibi ilgili devlet kurumları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, sektörde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, turizm işletmeleri ve sivil toplum kuruluşları da ajansa destek vermeli ve işbirliği yapmalıdır.

Sağlık Turizmi Geliştirme Ajansı, sektördeki çok başlılığı ortadan kaldırarak ulusal stratejilerin belirlenmesine ve uygulanmasına öncülük ederek, kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini uluslararası alanda daha etkili bir şekilde tanıtmak ve pazarlamak için koordineli bir çaba sarf edecektir. Bu da Türkiye’nin sağlık turizmindeki rekabet avantajını artırarak sektöre ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir katkı sağlayacaktır.

Sağlık Turizmi Geliştirme Ajansı’nın kurulması, Türkiye’nin sağlık turizmi sektörünü daha etkin bir şekilde yönetmesine ve uluslararası alanda rekabet avantajını artırmasına olanak tanıyacak stratejik bir adımdır. Bu ajansın etkili bir şekilde faaliyet göstermesi, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini maksimize etmesine ve sektörde sürdürülebilir bir büyüme elde etmesine yardımcı olacaktır.

2. 10 Yılda Neler Başardık? Neleri Başaramadık?

Geçmişimizden gelen deneyimle, sağlık turizmi alanında öncü bir firma olarak birçok zorluğun üstesinden geldik. Hatalarımızdan ders alarak, 2019’da teşvik alamadığımız 100 dosyaya karşılık 2500 dosyada devlet desteklerinden fayda kazandık. İlk sağlık turizmi eğitimini 2016’da verdik, 2017’de ilk doktor-hasta buluşmasını gerçekleştirdik. 2020’de İngiltere’de Sağlık Turizmi Şirketi kurarak uluslararası alanda büyümeye devam ettik. 2023’te Hollanda Türk Sağlık Merkezi’ni kurarak küresel hedeflerimize bir adım daha yaklaştık.

 • 2009 te Sağlık Turizmi ile tanıştık.
 • 2010 da Teşvikleri anlamaya başladık
 • 2011 de Sağlık Turizmi araştırmaları için sahada 4 ülke gezdik
 • 2012 de Sağlığı sevdik
 • HATALAR YAPTIK
 • 2013 Te çalışmaya başladık. 1000 kaynak ve literatür çalışması yaptık.
 • 2014 Te ilk sağlık turizmi müşterilerimize hizmet vermeye başladık
 • 2015 te ilk eğitimi yaptık.
 • 2015 te Sağlık Turizmi Acentesi Kurduk
 • 2016 da ilk teşvik dosyalarımızı alamadık
 • 2016 da Heath Sumex Sağlık Turizm Fuarına katıldık Teşvik Sunumu yaptık
 • 2016 da Hestorex Sağlık Turizm Fuarına katıldık Teşvik Sunumu yaptık
 • 2016 da Moskova Sağlık Turizm Fuarına katıldık Türkiye Sunumu yaptık
 • 2016 da İngiltere ve Hollanda Turizm Fuarına Katıldık Konuşmacı olduk
 • 2016 da ilk saha çalışmamızda başarısız olduk
 • HATALAR YAPTIK
 • 2016 Da MEDİCALİNTURKİYE yi icat ettik
 • 2017 de 13 faydalı model başvurusu yaptık
 • 2017 de ikinci saha çalışmasında başarısız olduk
 • 2018 de eğitimlerimizi Devlet ve Şehir Hastanelerinde verdik.
 • 2018 de Kitabımızı çıkardık.
 • 2019 da Sahada 3 projede 1000 hastaya ulaştık
 • 2019 da İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Özbekistan ve Rusya da Sağlık Turizmi çalışması yaptık
 • HATALAR YAPTIK
 • 2019 Türkiye Sağlık Turizmi Çalıştayında Sunum yaptık
 • 2019 da ilk ex vakasına danışmanlık yaptık
 • 2019 Bilirkişi olarak ve Tahkim olarak çalıştık
 • 2019 Teşvik alamadığımız 100 dosyaya karşılık 2500 dosya da teşvik aldık
 • 2020 De İngiltere de Sağlık Turizmi Şirketi Kurduk
 • 2023’te Hollanda Sağlık Turizmi Günleri’ni yaptık
 • 2023 Hollanda Türk Sağlık Merkezini kurduk.
 • 2023 Sağlık Turizmin Türkiye de %1 ine sahibiz.
 • 2025 Te Sağlık Turizminde En çok Hasta Getiren Acente olacağız.

3. Türkiye’nin Sağlık Turizmi İlkleri ve Geleceğe Yönelik Planlar

Biz sağlık turizmindeyiz ve yanınızdayız! Türkiye’nin sağlık turizmi konusundaki ilklerini sürdürme kararlılığı ile ilerliyoruz. Gelecekte, sağlık turizmi alanındaki deneyimlerimizi, öngörülerimizi ve hedeflerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Yeni Projeler ve İnovasyon: Yeni projeler ve inovatif çözümlerle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz.
 • Uluslararası İş Birlikleri: Uluslararası arenada daha fazla iş birliği ve ortaklık kurarak Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil edeceğiz.
 • Eğitim ve Bilinçlendirme: Sağlık turizmi alanında daha fazla eğitim programı ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyerek sektördeki bilinç düzeyini artıracağız.
 • Dijitalleşme ve Teknoloji: Dijitalleşme ve yeni teknolojilere adapte olarak, sektördeki süreçleri daha verimli ve güvenilir hale getireceğiz.

4. Kaynakça ve Dış Linkler:

 1. Sağlık Bakanlığı – Sağlık Turizmi Düzenlemeleri: www.saglik.gov.tr
 2. Tursab – Türkiye Seyahat Acentaları Birliği: www.tursab.org.tr
 3. İgeme Holding Resmi Web Sitesi: www.igeme.com.tr

Sağlık turizmi alanındaki gelişmeleri takip etmek ve iş birliği için bize ulaşın. Sağlıklı ve başarılı bir gelecek için birlikte çalış.

Murat IŞIK

#igeme #muratisik #sağlıkturizmi #tursab #sağlıkbakanlığı #medicalintürkiyeBir yanıt yazın