Sağlık Turizminde Güvencenin Anahtarı

 • Sağlık turizmi, hastaların daha uygun maliyetli veya daha hızlı tedavi seçenekleri aramak için yurtdışına gitmelerine olanak tanır. Ancak bu tür seyahatler, birçok potansiyel riskle birlikte gelir. Bunlar arasında dil engeli, kültürel farklılıklar, seyahat yorgunluğu ve en önemlisi, tedavi sırasında beklenmedik komplikasyonlar bulunmaktadır. Bu nedenle, sağlık turizmi sigortası, seyahat eden kişilerin bu risklere karşı kendilerini güvence altına almak amacıyla yaptırdıkları bir sigorta türüdür. Sağlık turizmi sigortası, seyahat sırasında ortaya çıkabilecek tıbbi masrafları karşılamakla birlikte, acil durumlarda da destek sağlayabilir ve hastaların seyahatleri boyunca daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu şekilde, sağlık turizmi yapacak kişilerin olası risklere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli güvenceyi sağlamaları önemlidir.

Sağlık Turizminde Seyahat Sağlık Sigortası

Sağlık turizmi, dünyanın dört bir yanından insanların daha uygun maliyetli veya daha kaliteli sağlık hizmeti almak için yurtdışına seyahat ettiği bir sektördür. Ancak bu seyahatler bir dizi riski de beraberinde getirir. Sağlık turizmi yapacak bireyler için seyahat sağlık sigortası, bu risklere karşı önemli bir güvence sağlar.

Seyahat Sağlık Sigortası Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Sağlık Teminatları: Seyahat sigortası poliçesinin sağlık teminatlarını dikkatlice inceleyin. Acil tıbbi müdahaleler, hastanede yatış masrafları, ilaç masrafları gibi sağlık hizmetlerinin yanı sıra tedavi sonrası komplikasyonlar için de kapsamı kontrol edin.
 • Tedavi ve Acil Durum Hizmetleri: Tedavi edilecek sağlık kuruluşlarının belirlenmesi, ulaşım ve acil durumlarda destek hizmetlerinin sunulup sunulmadığını öğrenmek önemlidir.
 • Destinasyon ve Geçerlilik: Seyahat edeceğiniz destinasyona uygun olan bir sigorta poliçesi seçmelisiniz. Bazı poliçeler belirli coğrafi bölgelerde geçerli olabilir veya belirli sağlık hizmetlerini kapsamayabilir.
 • Sigorta Şirketinin Güvenirliliği: Sigorta şirketinin güvenilirliği ve sunduğu hizmetlerin kalitesi önemlidir. Müşteri geri bildirimlerini okuyun, şirketin itibarını araştırın ve daha önceki müşterilere sağladığı hizmetler hakkında bilgi edinin.
 • Poliçe Koşulları ve İstisnalar: Sigorta poliçesinin koşullarını ve istisnalarını dikkatlice inceleyin. Hangi durumların teminat dışı bırakıldığını, sigortanın hangi koşullarda geçerli olduğunu ve hangi durumların teminat kapsamında olmadığını anlamak önemlidir.
 • Yeterli Kapsam ve Limitler: Seyahat sigortası poliçenizin yeterli kapsama sahip olduğundan emin olun. Gerektiğinde ekstra bir prim ödeyerek daha kapsamlı bir sigorta poliçesi seçmek akıllıca olabilir.
 • Sigorta Primler: Farklı sigorta şirketleri farklı primler sunabilir. Primlerin yanı sıra, primlerin hangi hizmetlerin yanı sıra hangi hizmetleri kapsadığını karşılaştırın ve uygun bir seçim yapın.

Bu faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçlarınıza en uygun seyahat sigortası poliçesini seçebilir ve sağlık turizmi seyahatiniz sırasında olası risklere karşı kendinizi güvence altına alabiliriz.

Seyahat Sağlık Sigortasının Sağladığı Önemli Teminatlar

 • Seyahatin elde olmayan sebeplerle yarıda kesilmesi veya seyahate çıkılamaması durumunda seyahat bedeli %10 muafiyet ile sigortalıya geri ödenir.
 • Vize reddi durumunda tur bedeli % 15 muafiyet ile sigortalıya geri ödenir.
 • Seyahat sırasında korona virüse yakalanılması durumunda doktor masrafları ve karantina konaklama bedeli (Azami 14 gün 2000 Euro’ya kadar) sigorta şirketi tarafından karşılanır.
 • Sigortalı dilediği zaman sigorta şirketini arayarak tıbbı bilgi ve danışmanlık alabilir, en yakın doktor, eczane, sağlık ocağı, diş hekimi hakkında bilgi alabilir.
 • Sigortalıya acil müdahale gereken ameliyat, görüntüleme teknikleri, ilaç masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanır.
 • Sigortalının hastalık nedeniyle yapılması zaruri olan nakilleri ve nakil masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanır.(30.000 Euroya kadar)
 • Sigortalının seyahati sırasında vefat etmesi durumunda daimî ikamet adresine tıbbi şartlara uygun olarak nakli gerçekleştirilir. (30.000 Euroya kadar)
 • Sigortalının yurt dışında tutuklanması ya da tutuklanma tehdidi olması durumunda sigorta şirketi avukatlık masrafları ve gerekli diğer masraflar konusunda sigortalıya borç hizmeti sunar.
 • Seyahat sırasında sigortalının yanında bulunan bagajının çalınması ya da ulaşım aracının uğradığı kaza sonucu bagajın hasar alması durumunda sigorta limiti dahilinde bagaj hasarı karışlanacaktır.(Vaka başı 50 euro)
 • Seyahat esnasında arama kurtarmayı gerektirecek bir kaza geçirmeniz durumunda sigorta şirketi teminat limiti içerisinde masrafları üstlenecektir.

Sağlık Turizm Güvencesinde Öncü Adım: Komplikasyon Sağlık Sigortası

 • Sağlık turizminde komplikasyon sigortası, yurtdışında tıbbi tedavi veya cerrahi müdahale alırken beklenmedik komplikasyonlarla karşılaşılması durumunda mali koruma sağlayan bir tür sigortadır. Bu sigorta, hastaların tedavi sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek olumsuz sağlık sonuçlarına karşı finansal güvence sunar. Örneğin, cerrahi bir operasyonun beklenenden daha uzun sürmesi, enfeksiyon riski, tedavinin başarısız olması gibi durumlar komplikasyonlar olarak kabul edilir ve bu tür durumlarda sigorta poliçesi devreye girerek hastanın ek tedavi masraflarını karşılayabilir. Komplikasyon sigortası, sağlık turizmi seyahatlerinde hastaların daha güvende hissetmelerini sağlar ve tedavi sürecinin finansal risklerini azaltır.

Bu poliçe coğrafi kapsamda sadece Türkiye’de poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan ameliyat / girişim ve tıbbi tedavilerin komplikasyonlarına yönelik tedavilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılması kaydıyla geçerlidir.

Komplikasyon Sigortası Kapsamına Giren Branşlar

 • Diş Komplikasyonları
 • Saç Ekimi Komplikasyonları
 • Göz Komplikasyonları
 • Ortopedi, jinekoloji, Genel cerrahi, Estetik Komplikasyonları
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Komplikasyonu

Komplikasyon Sigortası Teminatları

 • Yatarak Tedavi Teminatı
 • Uçak Bileti Teminatı
 • Konaklama Teminatı
 • Kendi Ülkesinde Müdahale Teminatı
 • Refakatçi Giderleri Teminatı
 • Seyahat Poliçesi Teminatı
 • Ferdi Kaza Teminatı
 • Hukuki Koruma Teminatı
 • Seyahat Evrakının Yenilenmesi Teminatı
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı

Komplikasyon Sigortası Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler: Mükemmel Başvuru İçin Hangi Evraklar Gerekli?

Poliçe planları bazında talep edilecek tazminatlarda aşağıda belirtilen evraklar/bilgiler temin edilmelidir.

 • İlk Ameliyat Raporu: Tedavinin başlangıcını ve yapılan ilk müdahaleleri içeren resmi bir rapor.
 • Sigortalı Tarafından İmzalanmış Yetki Yazısı: Sigortalının tıbbı dökümanları alabilmesi için sigortacıya verilen yetkiyi içeren yazılı belge.
 • Komplikasyona İlişki Sigortalı Beyanı: Oluşan komplikasyonlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sigortalı tarafından doldurulan bir beyanname. Bu beyanname, komplikasyonunun ne zaman başladığını, ne tür şikayetlerin olduğun ve diğer ilgili bilgileri içerlemlidir.
 • Komplikasyona İlişkin Tıbbı Raporlar: Komplikasyonunun doğasını, tedavi yöntemlerini ve tedavi sürecini detaylı bir şekilde açıklayan tıbbi raporlar. Var ise ameliyat raporu da teslim edilmelidir.
 • Sağlık Kurumu, Otel ve Ulaşım Faturaları: Tedavi süreci boyunca ortaya çıkan sağlık kurumu, konaklama(otel) ve ulaşım masraflarını gösteren faturaların asılları veya onaylı kopyaları.
 • Pasaport Fotokopileri: Türkiye’ye giriş tarihini gösteren mühür sayfası ve kimlik bilgilerini içeren ilk sayfasının fotokopileri.

Bu belgeler, sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat taleplerini desteklemek için gereklidir. Sigortalının ve sigortacının talep ettiği belgeler arasında değişiklik olabilir, bu nedenle poliçenin koşullarını dikkatlice incelemek önemlidir. Ayrıca, belirtilen evrakların doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması, tazminat sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Komplikasyon Sigortası Kapsamında Kimler Yararlanabilir

Sağlık Turizmi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne seyahat edecek ve 18 ile 75 (bu yaşlar da dâhil) arası yaşta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişiler ile beraberinde seyahat edecek 6 ay ile 75 (bu yaşlar da dâhil) arası yaşta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilerdir.

Seyahat Güvencesi ile İleri Tedavi Risklerine Karşı Koruma: Seyahat Sigortası mı, Komplikasyon Sigortası mı?

Sağlık turizminde seyahat sigortası ve komplikasyon sigortası, farklı ihtiyaçlara ve risklere yönelik olarak sunulan sigorta türleridir. İşte bu iki sigorta türü arasındaki ana farklar:

 1. Seyahat Sigortası:
  1. Seyahat sigortası, seyahat eden kişinin seyahat sırasında karşılaşabileceği genel risklere karşı koruma sağlar.
  1. Acil tıbbi yardım, hastanede yatış masrafları, bagaj kaybı, seyahatin iptali gibi geniş bir yelpazede hizmetler sunar.
  1. Seyahat sırasında beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında mali koruma sağlar.
  1. Genellikle sağlık hizmetlerinin yanı sıra seyahatle ilgili diğer riskleri de kapsar.
 • Komplikasyon Sigortası:
  • Komplikasyon sigortası, sağlık turizmi kapsamında yapılan tıbbi tedavilerde oluşabilecek beklenmedik komplikasyonlara karşı koruma sağlar.
  • Özellikle cerrahi müdahaleler veya tedaviler sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları kapsar.
  • Tedavi sırasında veya sonrasında oluşabilecek beklenmedik sağlık sorunlarının mali yükünü hafifletir.
  • Seyahat sigortasının aksine, sadece tıbbi tedaviyle ilgili riskleri kapsar ve genellikle daha spesifik bir kapsama sahiptir.
 • Seyahat sigortası yaptırırken, özellikle sağlık turizmi kapsamında tıbbi tedaviler için seyahat ediyorsanız, komplikasyon sigortasının da yaptırılmasının önemi büyüktür. Çünkü sağlık turizminde yapılan tıbbi müdahalelerde beklenmedik komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve bu durumlarla başa çıkmak mali açıdan zorlayıcı olabilir. Komplikasyon sigortası, tedavi sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek beklenmedik sağlık sorunlarının mali yükünü hafifletir ve seyahat eden kişiyi finansal olarak korur. Bu nedenle, seyahat sigortası poliçesi satın alırken komplikasyon sigortasının da eklenmesi, sağlık turizmi seyahatlerinizde beklenmedik durumlarla karşılaşmanız durumunda ek bir güvence sağlar. Her iki sigorta türünün bir arada bulunması, seyahat eden kişilerin daha güvende hissetmelerini ve tedavi sürecinde endişe etmeden sağlık hizmetlerini alabilmelerini sağlar. Bu nedenle, seyahat sigortası yaptırırken komplikasyon sigortasının da yaptırılması önemlidir ve bu durumun vurgulanması seyahat planlaması yaparken dikkate alınması gereken bir husustur.

#komplikasyonsigortası #sağlıkturizmi #seyahatsigortası #türkiyecumhuriyeti #saçekimi #göz #ortopedi #kalpvedamarBir yanıt yazın